BRA (Business Rule Approach)

Doel: Stroomlijnen bedrijfsvoering

Achtergrond van het model

Bedrijfsregels zijn afspraken die de onderneming gemaakt heeft om de bedrijfsprocessen op een gecontroleerde manier uit te voeren. Een bedrijfsregel is bijvoorbeeld: “Een klant met meer dan € 100.000,- omzet op jaarbasis is een preferente klant”. De eindgebruiker is de beheerder van de bedrijfsregels. Door het vastleggen van de bedrijfsregels kan de onderneming veel sneller en adequater reageren op wijzigingen in de omgeving en binnen de onderneming. 

Toepassing BRA (Business Rule Approach)

Bij het werken met bedrijfsregels wordt informatie verzameld omtrent hoe de regels zich gedragen in de bedrijfssituatie. Een voorbeeld van een bedrijfsregel is: “Alle inkooporders boven  50.000,- euro moeten door drie niveaus goedgekeurd worden”. 

Hierbij wordt niet aangegeven hoe de onderneming dit zou moeten doen, slechts dat het moet gebeuren. Het modelleren van de bedrijfsregels vindt plaats volgens onderstaande stappen.

 1. Inventarisatie bedrijfsregels
 2. Vaststellen rollen en verantwoordelijkheden
 3. Relateren bedrijfsregels aan bedrijfsprocessen
  Planning van bedrijfsregels
  Vaststellen processen van bedrijfsregels
  Ontwikkel bedrijfsregelmodel
  Bepaal informatietechnologie behoefte

4. Verfijn definities van bedrijfsprocessen voor bedrijfsregels

Verdere detaillering geeft het volgende inzicht:

Inventarisatie bedrijfsregels

De inventarisatie is bedoeld om vast te stellen of een bedrijfsregel geschikt is voor de onderneming. Om dit vast te kunnen stellen dienen eerste de doelstellingen bepaald te worden waarvoor de bedrijfsregels ingevoerd moeten worden. Hiervoor dienen in de onderneming een aantal bedrijfsregels verzameld te worden die kunnen dienen als testcase.

Vaststellen rollen en verantwoordelijkheden

Eindgebruikers bepalen en beheren de regels als het gaat om sturing binnen de onderneming. Wanneer de regels wijzigen zijn zij de eerste die het (moeten) weten. Een overzicht van de verantwoordelijken voor de bedrijfsregels is dan ook een voorwaarde om het opzetten en beheer ervan in goede banen te kunnen leiden.

Relateren bedrijfsregels aan bedrijfsprocessen

Een onderneming voert haar primaire activiteiten uit op basis van de in de bedrijfsprocessen vastgelegde activiteiten. Deze activiteiten zijn juist, echter wat niet op dit niveau opgenomen is, zijn de regels op basis waarvan besluitvorming plaatsvindt. Hierdoor zullen eerst de regels aan de bedrijfsprocessen gekoppeld moeten worden om het geheel te kunnen laten functioneren:

 

   1. Planning van bedrijfsregels.
    Deze stap is de voorbereiding op het opstellen van de bedrijfsregels voor de gehele onderneming. Om dit mogelijk te maken zal de inventarisatie bijgesteld moeten worden aan de hand van de plannen die door het management van de onderneming zijn opgesteld. Daarnaast moeten de richtlijnen vastgesteld worden op welke wijze de analyse van de bedrijfsregels gaat plaatsvinden en volgens welke classificatie de regels opgesteld gaan worden. Vervolgens dient er een planning gemaakt te worden om het proces van de vaststelling van de bedrijfsregels te kunnen beheersen.
   2. Vaststellen processen van bedrijfsregels.
    Bij het vaststellen van de bedrijfsprocessen voor de bedrijfsregels worden de processen geïdentificeerd waarin bedrijfsregels gebruikt worden.  Ontwikkel bedrijfsregelmodel.
   3. De taken die behoren bij het ontwikkelen van het bedrijfsregelmodel zijn het ontdekken, detailleren, analyseren, groeperen en valideren van de bedrijfsregels. Belangrijk is om te weten dat het systeem, bij het vastleggen van het model, in staat is om niet alleen syntactische maar ook semantische validaties uit te voeren. Bepaal informatietechnologie behoefte.
   4. De bedrijfsregels worden als eerste opgeslagen in een bestand (Repository) om onderhoud en beheer mogelijk te maken. Wanneer de onderneming verder bestuurd gaat worden op basis van de bedrijfsregels zijn andere informatiesystemen nodig die de bedrijfsprocessen van de onderneming aan kunnen sturen. Een inventarisatie van de behoeftes dient gemaakt te worden die een bedrijfsregelsysteem stelt aan de ICT-systemen.


Verfijn definities van bedrijfsprocessen voor bedrijfsregels

De procesanalyse en de inventarisatie van de behoefte op het gebied van informatietechnologie wordt in deze stap samengevoegd met als doel een verdere verfijning van de bedrijfsregels van de bedrijfsprocessen.

Resultaat van het model

Enkele belangrijke resultaten die de BRA voor een onderneming op kan leveren zijn: minder ICT-kosten; de bedrijfsregels zijn beter te onderhouden; kortere implementatietijd in de onderneming; en verhoging van de flexibiliteit. Bovendien worden de bedrijfsregels door de hele onderneming gedragen en worden ze digitaal gemakkelijk verspreid over alle werknemers.

Aandachtsgebieden BRA (Business Rule Approach)

BRA (Business Rule Approach) is al een aantal jaren op de markt, maar is nog steeds in ontwikkeling.

Auteur: GUIDE (IBM-gebruikers groep)

Jaar ontwikkeld: 1993

Naam: Business Rule Approach

Literatuur

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

BRA (Business Rule Approach)

Doel: Stroomlijnen bedrijfsvoering

Achtergrond van het model

Bedrijfsregels zijn afspraken die de onderneming gemaakt heeft om de bedrijfsprocessen op een gecontroleerde manier uit te voeren. Een bedrijfsregel is bijvoorbeeld: “Een klant met meer dan € 100.000,- omzet op jaarbasis is een preferente klant”. De eindgebruiker is de beheerder van de bedrijfsregels. Door het vastleggen van de bedrijfsregels kan de onderneming veel sneller en adequater reageren op wijzigingen in de omgeving en binnen de onderneming. 

Toepassing BRA (Business Rule Approach)

Bij het werken met bedrijfsregels wordt informatie verzameld omtrent hoe de regels zich gedragen in de bedrijfssituatie. Een voorbeeld van een bedrijfsregel is: “Alle inkooporders boven  50.000,- euro moeten door drie niveaus goedgekeurd worden”. 

Hierbij wordt niet aangegeven hoe de onderneming dit zou moeten doen, slechts dat het moet gebeuren. Het modelleren van de bedrijfsregels vindt plaats volgens onderstaande stappen.

 1. Inventarisatie bedrijfsregels
 2. Vaststellen rollen en verantwoordelijkheden
 3. Relateren bedrijfsregels aan bedrijfsprocessen
  Planning van bedrijfsregels
  Vaststellen processen van bedrijfsregels
  Ontwikkel bedrijfsregelmodel
  Bepaal informatietechnologie behoefte

4. Verfijn definities van bedrijfsprocessen voor bedrijfsregels

Verdere detaillering geeft het volgende inzicht:

Inventarisatie bedrijfsregels

De inventarisatie is bedoeld om vast te stellen of een bedrijfsregel geschikt is voor de onderneming. Om dit vast te kunnen stellen dienen eerste de doelstellingen bepaald te worden waarvoor de bedrijfsregels ingevoerd moeten worden. Hiervoor dienen in de onderneming een aantal bedrijfsregels verzameld te worden die kunnen dienen als testcase.

Vaststellen rollen en verantwoordelijkheden

Eindgebruikers bepalen en beheren de regels als het gaat om sturing binnen de onderneming. Wanneer de regels wijzigen zijn zij de eerste die het (moeten) weten. Een overzicht van de verantwoordelijken voor de bedrijfsregels is dan ook een voorwaarde om het opzetten en beheer ervan in goede banen te kunnen leiden.

Relateren bedrijfsregels aan bedrijfsprocessen

Een onderneming voert haar primaire activiteiten uit op basis van de in de bedrijfsprocessen vastgelegde activiteiten. Deze activiteiten zijn juist, echter wat niet op dit niveau opgenomen is, zijn de regels op basis waarvan besluitvorming plaatsvindt. Hierdoor zullen eerst de regels aan de bedrijfsprocessen gekoppeld moeten worden om het geheel te kunnen laten functioneren:

 

   1. Planning van bedrijfsregels.
    Deze stap is de voorbereiding op het opstellen van de bedrijfsregels voor de gehele onderneming. Om dit mogelijk te maken zal de inventarisatie bijgesteld moeten worden aan de hand van de plannen die door het management van de onderneming zijn opgesteld. Daarnaast moeten de richtlijnen vastgesteld worden op welke wijze de analyse van de bedrijfsregels gaat plaatsvinden en volgens welke classificatie de regels opgesteld gaan worden. Vervolgens dient er een planning gemaakt te worden om het proces van de vaststelling van de bedrijfsregels te kunnen beheersen.
   2. Vaststellen processen van bedrijfsregels.
    Bij het vaststellen van de bedrijfsprocessen voor de bedrijfsregels worden de processen geïdentificeerd waarin bedrijfsregels gebruikt worden.  Ontwikkel bedrijfsregelmodel.
   3. De taken die behoren bij het ontwikkelen van het bedrijfsregelmodel zijn het ontdekken, detailleren, analyseren, groeperen en valideren van de bedrijfsregels. Belangrijk is om te weten dat het systeem, bij het vastleggen van het model, in staat is om niet alleen syntactische maar ook semantische validaties uit te voeren. Bepaal informatietechnologie behoefte.
   4. De bedrijfsregels worden als eerste opgeslagen in een bestand (Repository) om onderhoud en beheer mogelijk te maken. Wanneer de onderneming verder bestuurd gaat worden op basis van de bedrijfsregels zijn andere informatiesystemen nodig die de bedrijfsprocessen van de onderneming aan kunnen sturen. Een inventarisatie van de behoeftes dient gemaakt te worden die een bedrijfsregelsysteem stelt aan de ICT-systemen.


Verfijn definities van bedrijfsprocessen voor bedrijfsregels

De procesanalyse en de inventarisatie van de behoefte op het gebied van informatietechnologie wordt in deze stap samengevoegd met als doel een verdere verfijning van de bedrijfsregels van de bedrijfsprocessen.

Resultaat van het model

Enkele belangrijke resultaten die de BRA voor een onderneming op kan leveren zijn: minder ICT-kosten; de bedrijfsregels zijn beter te onderhouden; kortere implementatietijd in de onderneming; en verhoging van de flexibiliteit. Bovendien worden de bedrijfsregels door de hele onderneming gedragen en worden ze digitaal gemakkelijk verspreid over alle werknemers.

Aandachtsgebieden BRA (Business Rule Approach)

BRA (Business Rule Approach) is al een aantal jaren op de markt, maar is nog steeds in ontwikkeling.

Auteur: GUIDE (IBM-gebruikers groep)

Jaar ontwikkeld: 1993

Naam: Business Rule Approach

Literatuur

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘BRA (Business Rule Approach)’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.