Business Model Generation Methodologie

Doel: Onderzoek doen op basis van BusinessmodelGeneration

Achtergrond van het model

Er zijn diverse definities van methodologie. Voor het uitvoeren van onderzoek op een hbo-instelling hanteren we de volgende definitie:

De studie van methoden, de procedures en werkwijzen, die worden gebruikt om onderzoek uit te voeren en de inventarisatie en analyse van de principes van methodes, regels, theorieën, volgorde, onderlinge samenhang en uitgangspunten gebruikt voor onderzoek. 

Methodologie wordt ook wel onderzoeksmethodologie genoemd. Een methodologie is opgebouwd uit een aantal fases die een onderlinge samenhang hebben.

Toepassing Business Model Generation Methodologie

Fase 1: Voorbereidingsfase 

In deze fase worden de voorbereidingen uitgevoerd om de ontstane onderzoeksvraag te verduidelijken, de randvoorwaarden te definiëren en een opdracht te formuleren die SMART opgesteld is.

Fase 2: Onderzoeksfase

Bij de onderzoeksfase worden gegevens verzameld die van belang zijn bij het beantwoorden van de opdracht. Dit is meestal de langstdurende fase omdat het verzamelen en selecteren van de juiste gegevens intensief werk is. Vooral de doorlooptijd van het ontvangen van bijvoorbeeld informatie van afnemers kan wel eens oplopen. Het interne onderzoek wordt uitgevoerd volgens de BMG Canvas. Voor bestaande organisaties wordt de canvas opgesteld op basis van bestaande informatie uit de organisatie en verkregen informatie uit de externe analyse. Voor nieuwe organisaties wordt het idee, dat nog niet geverifieerd is op de markt, verwoord in een BMG canvas.

Fase 3: Ontwerpfase

De ontwerpfase gaat in op het vertalen van de verzamelde gegevens uit de onderzoeksfase naar een oplossing hoe de smart geformuleerde doelstelling in de opdracht bereikt kan worden. Tijdens deze fase wordt een keuze op strategisch niveau voor de organisatie gemaakt. Bij de Confrontatiematrix betreft dat een keuze tussen groeien (sterkte en kansen), versterken (zwakte en kansen), verdedigen (sterkte en bedreigingen) en terugtrekken (zwakte en bedreigingen). Tevens worden er twee of meer opties uitgewerkt hoe de keuze op strategisch niveau uitgevoerd zou kunnen worden. Bij BusinessmodelGeneratie worden er twee of meer prototypes ontworpen. Daarna wordt uit de opties of uit de prototypes één voorkeursoptie of –prototype geselecteerd met behulp van een beslissingstabel, bijvoorbeeld de SFA-matrix.

Fase 4: Uitvoeringsfase

In deze fase wordt de strategie uitgewerkt voor de geselecteerde optie of prototype en de implementatie beschreven.

Strategie. In de strategie zijn de strategische sturing, besturingsfilosofie en de marktbenadering voor de organisatie opgenomen. De strategische sturing bestaat uit de missie en visie van de onderneming en de doelen en doelstellingen die daarbij horen. De besturingsfilosofie geeft aan welke gerichtheid de organisatie gaat hanteren, klantgericht, marktgericht, productgericht of concurrentiegericht.

Daarnaast wordt de marktbenadering voor de organisatie bepaald. De afnemers worden gesegmenteerd in homogene groepen. Uit deze segmenten wordt een groep segmenten gekozen om te benaderen. Deze groep vormt dan de doelgroep. De segmenten in de doelgroep kunnen op verschillende manieren benaderd worden via de marketingmix. Dit wordt targetten of ook wel marktbenaderingsstrategie genoemd. Dat kan op drie manieren, Ongedifferentieerd (alle segmenten met dezelfde marketingmix benaderen), gedifferentieerd (alle segmenten met een verschillende marketing mix benaderen) of geconcentreerd (een specifiek segment benaderen).

Fase 4: Uitvoeringsfase Implementatie

De implementatie van de gekozen strategie bestaat uit twee onderdelen, het Oplossingsplan en het Invoeringsplan. In het oplossingsplan wordt de marketingstrategie beschreven, het WAT van de implementatie. In het invoeringsplan wordt beschreven hoe het stappenplan er uit ziet om het doel van de opdracht te bereiken, het HOE van de implementatie.

 

Fase 4: Uitvoeringsfase Nazorg 

Bij de nazorg gaat het er vooral om te zorgen dat op regelmatige basis de resultaten die bereikt moeten worden gecontroleerd worden. Immers het is de bedoeling dat de uitgevoerde activiteiten leiden tot het bereiken van het doel op een bepaald moment en dat er ook daadwerkelijk beoordeeld wordt in hoeverre dat het doel bereikt is. Lopen de resultaten voor op de planning dan is er wellicht te ruim gepland. Lopen de resultaten achter op de planning dan zal de planning aangepast worden om er voor te zorgen dat de doelen alsnog op tijd behaald worden. 

Resultaat van het model

Met de BMG-methodologie heeft de gebruiker een hulpmiddel in handen om op een juiste manier onderzoek uit te voeren dat start vanaf een te definiëren opdracht tot en met een uitgewerkt implementatieplan. Volgens een gestructureerde opzet kan het onderzoek uitgevoerd worden waarbij alle componenten die voor het onderzoek van belang zijn meegenomen worden. 

Aandachtsgebieden Business Model Generation Methodologie

De Business Model Generation Methodologie is zelf een model. Modellen geven een maximale theoretische basis voor onderzoek. De praktijk leert echter dat niet altijd alle componenten van een model nodig zijn. Ook bij de BMG-Methodologie is het verstandig alleen die componenten mee te nemen die ook daadwerkelijk invloed uitoefenen en op de te realiseren opdracht. 

Auteur: Marijn Mulders

Jaar ontwikkeld: 2012

Literatuur

www.tolobranca.nl, geraadpleegd op 15 mei 2017

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

Business Model Generation Methodologie

Doel: Onderzoek doen op basis van BusinessmodelGeneration

Achtergrond van het model

Er zijn diverse definities van methodologie. Voor het uitvoeren van onderzoek op een hbo-instelling hanteren we de volgende definitie:

De studie van methoden, de procedures en werkwijzen, die worden gebruikt om onderzoek uit te voeren en de inventarisatie en analyse van de principes van methodes, regels, theorieën, volgorde, onderlinge samenhang en uitgangspunten gebruikt voor onderzoek. 

Methodologie wordt ook wel onderzoeksmethodologie genoemd. Een methodologie is opgebouwd uit een aantal fases die een onderlinge samenhang hebben.

Toepassing Business Model Generation Methodologie

Fase 1: Voorbereidingsfase 

In deze fase worden de voorbereidingen uitgevoerd om de ontstane onderzoeksvraag te verduidelijken, de randvoorwaarden te definiëren en een opdracht te formuleren die SMART opgesteld is.

Fase 2: Onderzoeksfase

Bij de onderzoeksfase worden gegevens verzameld die van belang zijn bij het beantwoorden van de opdracht. Dit is meestal de langstdurende fase omdat het verzamelen en selecteren van de juiste gegevens intensief werk is. Vooral de doorlooptijd van het ontvangen van bijvoorbeeld informatie van afnemers kan wel eens oplopen. Het interne onderzoek wordt uitgevoerd volgens de BMG Canvas. Voor bestaande organisaties wordt de canvas opgesteld op basis van bestaande informatie uit de organisatie en verkregen informatie uit de externe analyse. Voor nieuwe organisaties wordt het idee, dat nog niet geverifieerd is op de markt, verwoord in een BMG canvas.

Fase 3: Ontwerpfase

De ontwerpfase gaat in op het vertalen van de verzamelde gegevens uit de onderzoeksfase naar een oplossing hoe de smart geformuleerde doelstelling in de opdracht bereikt kan worden. Tijdens deze fase wordt een keuze op strategisch niveau voor de organisatie gemaakt. Bij de Confrontatiematrix betreft dat een keuze tussen groeien (sterkte en kansen), versterken (zwakte en kansen), verdedigen (sterkte en bedreigingen) en terugtrekken (zwakte en bedreigingen). Tevens worden er twee of meer opties uitgewerkt hoe de keuze op strategisch niveau uitgevoerd zou kunnen worden. Bij BusinessmodelGeneratie worden er twee of meer prototypes ontworpen. Daarna wordt uit de opties of uit de prototypes één voorkeursoptie of –prototype geselecteerd met behulp van een beslissingstabel, bijvoorbeeld de SFA-matrix.

Fase 4: Uitvoeringsfase

In deze fase wordt de strategie uitgewerkt voor de geselecteerde optie of prototype en de implementatie beschreven.

Strategie. In de strategie zijn de strategische sturing, besturingsfilosofie en de marktbenadering voor de organisatie opgenomen. De strategische sturing bestaat uit de missie en visie van de onderneming en de doelen en doelstellingen die daarbij horen. De besturingsfilosofie geeft aan welke gerichtheid de organisatie gaat hanteren, klantgericht, marktgericht, productgericht of concurrentiegericht.

Daarnaast wordt de marktbenadering voor de organisatie bepaald. De afnemers worden gesegmenteerd in homogene groepen. Uit deze segmenten wordt een groep segmenten gekozen om te benaderen. Deze groep vormt dan de doelgroep. De segmenten in de doelgroep kunnen op verschillende manieren benaderd worden via de marketingmix. Dit wordt targetten of ook wel marktbenaderingsstrategie genoemd. Dat kan op drie manieren, Ongedifferentieerd (alle segmenten met dezelfde marketingmix benaderen), gedifferentieerd (alle segmenten met een verschillende marketing mix benaderen) of geconcentreerd (een specifiek segment benaderen).

Fase 4: Uitvoeringsfase Implementatie

De implementatie van de gekozen strategie bestaat uit twee onderdelen, het Oplossingsplan en het Invoeringsplan. In het oplossingsplan wordt de marketingstrategie beschreven, het WAT van de implementatie. In het invoeringsplan wordt beschreven hoe het stappenplan er uit ziet om het doel van de opdracht te bereiken, het HOE van de implementatie.

 

Fase 4: Uitvoeringsfase Nazorg 

Bij de nazorg gaat het er vooral om te zorgen dat op regelmatige basis de resultaten die bereikt moeten worden gecontroleerd worden. Immers het is de bedoeling dat de uitgevoerde activiteiten leiden tot het bereiken van het doel op een bepaald moment en dat er ook daadwerkelijk beoordeeld wordt in hoeverre dat het doel bereikt is. Lopen de resultaten voor op de planning dan is er wellicht te ruim gepland. Lopen de resultaten achter op de planning dan zal de planning aangepast worden om er voor te zorgen dat de doelen alsnog op tijd behaald worden. 

Resultaat van het model

Met de BMG-methodologie heeft de gebruiker een hulpmiddel in handen om op een juiste manier onderzoek uit te voeren dat start vanaf een te definiëren opdracht tot en met een uitgewerkt implementatieplan. Volgens een gestructureerde opzet kan het onderzoek uitgevoerd worden waarbij alle componenten die voor het onderzoek van belang zijn meegenomen worden. 

Aandachtsgebieden Business Model Generation Methodologie

De Business Model Generation Methodologie is zelf een model. Modellen geven een maximale theoretische basis voor onderzoek. De praktijk leert echter dat niet altijd alle componenten van een model nodig zijn. Ook bij de BMG-Methodologie is het verstandig alleen die componenten mee te nemen die ook daadwerkelijk invloed uitoefenen en op de te realiseren opdracht. 

Auteur: Marijn Mulders

Jaar ontwikkeld: 2012

Literatuur

www.tolobranca.nl, geraadpleegd op 15 mei 2017

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘Business Model Generation Methodologie’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.