Cirkel van Invloed

Doel: Zelfbewuster worden

Achtergrond van het model

Om beter bewust te worden van ons zelf kan gekeken worden waar de meeste tijd en energie aan besteed wordt. We hebben allemaal een grote lijst van onderwerpen waar we betrokken bij zijn. Dit kan zijn je gezondheid, het werk, het weer, de kinderen, de politiek enzovoorts. We kunnen alle onderwerpen waarin we betrokken zijn scheiden van alle andere onderwerpen waarin we niet betrokken zijn en deze apart zetten in een cirkel. De cirkel van betrokkenheid. Alle zaken die je raken, of ze nu emotioneel, financieel of lichamelijk zijn, en alle zaken waarvoor je belangstelling hebt, maakt onderdeel uit van de cirkel van Betrokkenheid. Dat betekent dat deze cirkel heel groot kan zijn.

In deze cirkel zijn er onderwerpen waar we als persoon zelf geen invloed op uit kunnen oefenen en onderwerpen waar we wel invloed op uit kunnen oefenen. De onderwerpen waar we wel invloed op uit kunnen oefenen zetten we in een cirkel die binnen de eerste cirkel ligt. Dit noemen we dan de Cirkel van Invloed. Het vaststellen waar de meeste tijd en energie in gaat zitten is de cirkel waar de meeste aandacht ligt en geeft aan hoe proactief we zijn. Is de Cirkel van Invloed het grootst, dan ben je zeer proactief. Is de Cirkel van Betrokkenheid groot dan ben je minder proactief. 

Proactieve mensen hebben de focus op de Cirkel van Invloed en deze is dan ook heel groot bij deze mensen. Ze werken aan de onderwerpen waar ze iets aan kunnen doen en niet aan de onderwerpen waar ze toch geen invloed op uit kunnen oefenen. Proactieve mensen hebben positieve energie die steeds sterker wordt waardoor de Cirkel van Invloed ook steeds groter wordt.

Reactieve mensen daarentegen richten zich op de Cirkel van Betrokkenheid waardoor hun focus komt te liggen op de zwakheden van anderen, de problemen van economie en over andere onderwerpen waar ze geen invloed op kunnen uitoefenen. Het gedrag van deze mensen is een beschuldigende houding, reactief taalgebruik en een gevoel van de slachtofferrol. De negatieve houding en het niet reageren op onderwerpen waar ze wel invloed op uit kunnen oefenen zorgt er voor dat hun Cirkel van Invloed kleiner wordt.  

Toepassing Cirkel van Invloed

Mensen die proactief zijn beïnvloeden hun Cirkel van Invloed op een positieve manier. Niet dat deze mensen agressief, bot of vijandig zijn. Nee, juist niet. Het is hun kunde om slim te zijn, gedreven door toegevoegde waarde en weten wat er aan de hand is. Om te bepalen in welke cirkel iemand zit wordt gekeken naar de uitspraken van deze persoon: De “had ik maar” uitspraken en de “ben” uitspraken. 

De Cirkel van Betrokkenheid bestaat vooral uit zinnen zoals ‘Als ik maar een baas had die niet zo…’, ‘Had ik maar iemand die wat geduldiger met mij was…’, ‘Wanneer ik mij opleiding dan…’. Deze mensen geven controle uit handen over dat wat hen controleert. Dit is de ‘outside-in’ benadering. Wat daar is moet eerst veranderen voordat ik kan veranderen.  

De Cirkel van Invloed bestaat vooral uit zinnen zoals  ‘Ik kan meer geduldig zijn’, ’Ik kan wijzer zijn’, ’Ik kan vriendelijker zijn’. Deze mensen hebben duidelijk focus op hun karakter en leggen niet alles buiten henzelf neer. Dit is de ‘inside-out’ benadering. Door eigen gedrag aan te passen wordt ook de omgeving beïnvloed en groeit de Cirkel Van Invloed. 

Twee onderwerpen in de Cirkel van Betrokkenheid dienen wat extra uitleg. Dit zijn consequenties en vergissingen. Alles wat we doen heeft consequenties. Wanneer je iemand helpt, word je vaak ook geholpen. Wanneer je liegt, word je niet meer gerespecteerd. Ons gedrag is gebaseerd op onze principes. In harmonie leven betekent iets positiefs. Ze schenden betekent iets negatiefs. Maar we zijn vrij om in elke situatie te reageren zoals we willen. Alle keuzes hebben consequenties, positief of negatief. Iedereen herkent wel een situatie waarin een keuze negatieve consequenties heeft ondanks dat deze vooraf niet te overzien waren geweest. Deze keuzen noemen we vergissingen.  Ze kunnen niet meer teruggedraaid worden of de consequenties niet accepteren, dat ligt in het verleden. De meest praktische aanpak op een vergissing is door deze te erkennen, te corrigeren en ervan te leren. Deze reactie direct na een vergissing maakt hoe het verder verloopt. Een positieve reactie zorgt er voor dat iemand in controle blijft voor het volgende moment. 

In het hart van de Cirkel van Invloed staan verplichtingen en beloftes naar onszelf en naar anderen. De integriteit naar deze verplichtingen en beloftes is de kern van de proactieve houding. Het is niet zo moeilijk om de eigen proactiviteit te ontwikkelen. Het belangrijkste is om in het dagelijkse leven verplichtingen en beloftes te hebben en deze ook daadwerkelijk na te komen en hoe we reageren op bijvoorbeeld een file of een huilend kind. Probeer maar eens uit om dertig dagen proactief te zijn in je werk, thuis, sport enzovoorts. Maak kleine beloftes en hou je er aan. Beoordeel anderen niet, maar help ze in hun tekortkomingen. Kijk eens naar de volgende vier suggesties:

 1. Luister naar de taal van jezelf en die van anderen. Is het ‘Had ik maar’ of is het meer ‘Ik kan’. 
 2. Doe een experiment waarin je meestal reactief reageert. Probeer nu te schakelen naar een proactieve reactie.
 3. Kies een probleem dat je werkelijk frustreert. Kun je probleem direct, indirect of helemaal niet beïnvloeden? Bepaal nu de eerste stap in je Cirkel van Invloed en voer deze uit.
 4. Kijk tijdens deze 30 dagen of je verandering ziet in je Cirkel van Invloed. 

Hoe kun je deze Cirkel van Invloed gebruiken? Drie voorbeelden.

 1. Ontdekken van energievreters.
  Schrijf alle zaken op die veel tijd van je vergen. Jij maakt de lijst dus je bepaalt zelf wat er op komt. Maak nu twee cirkels waarvan er een in de andere opgenomen is. Zet nu alles wat je opgeschreven hebt in deze twee cirkels. Die onderwerpen waar je invloed op uit kunt oefenen zet je in de binnenste cirkel en die onderwerpen waar je geen invloed op hebt zet je in de buitenste cirkel. Nu kun je kiezen van welke onderwerpen in de Cirkel van Betrokkenheid je liever afstand van neemt.
 2. Heb je te veel op je bordje liggen?
  De meeste mensen kunnen drie tot vijf projecten/onderwerpen tegelijk aan. Zijn het er meer in de Cirkel van Invloed dan mag dat verminderd worden. Zo ook andersom, zijn het er te weinig dan mogen er projecten/onderwerpen bij.
 3. Waar is er actie nodig?
  Vanuit de twee cirkels kun je kijken op welke gebieden je nog actie wil ondernemen. Waar wil je nog graag verandering in aanbrengen? Waar heb je nog niets gedaan en waar wil je verder mee gaan? Wanneer je je ergens druk over maakt, maar je kunt het niet beïnvloeden kun je het beste dit buiten je Cirkel van Betrokkenheid plaatsen. Het is wellicht ook beter om er niet bij betrokken te raken omdat je er geen invloed op uit kunt oefenen. 

Resultaat van het model

Bij het consequent toepassen van het proactief zijn, zullen de mensen in de omgeving anders gaan reageren en zal men meer naar je luisteren en om raad vragen. Door het realiseren van verplichtingen en beloftes ben je aan het werken aan de ontwikkeling van je basiseigenschappen van effectiviteit. Je krijgt meer motivatie, vaardigheden en grip op je kennis. Doordat ze geïnternaliseerd worden, word je persoonlijk steeds sterker. 

Aandachtsgebieden Cirkel van Invloed

Het observeren van onderwerpen en daar neutraal naar blijven kijken is erg lastig wanneer je zelf onderwerp van onderzoek bent.  Het te veel focussen op de Cirkel van Betrokkenheid gaat ten kosten van je zelfvertrouwen, je kijkt alleen naar zaken waar je geen invloed op uit kunt oefenen.  

Auteur: Steven Covey

Jaar ontwikkeld: 1989

Ook bekend als: Cirkel van Invloed, Cirkel van Betrokkenheid

Literatuur

Covey,S.,(2004),The 7 habits of highly effective people, New York, Free Press

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

Cirkel van Invloed

Doel: Zelfbewuster worden

Achtergrond van het model

Om beter bewust te worden van ons zelf kan gekeken worden waar de meeste tijd en energie aan besteed wordt. We hebben allemaal een grote lijst van onderwerpen waar we betrokken bij zijn. Dit kan zijn je gezondheid, het werk, het weer, de kinderen, de politiek enzovoorts. We kunnen alle onderwerpen waarin we betrokken zijn scheiden van alle andere onderwerpen waarin we niet betrokken zijn en deze apart zetten in een cirkel. De cirkel van betrokkenheid. Alle zaken die je raken, of ze nu emotioneel, financieel of lichamelijk zijn, en alle zaken waarvoor je belangstelling hebt, maakt onderdeel uit van de cirkel van Betrokkenheid. Dat betekent dat deze cirkel heel groot kan zijn.

In deze cirkel zijn er onderwerpen waar we als persoon zelf geen invloed op uit kunnen oefenen en onderwerpen waar we wel invloed op uit kunnen oefenen. De onderwerpen waar we wel invloed op uit kunnen oefenen zetten we in een cirkel die binnen de eerste cirkel ligt. Dit noemen we dan de Cirkel van Invloed. Het vaststellen waar de meeste tijd en energie in gaat zitten is de cirkel waar de meeste aandacht ligt en geeft aan hoe proactief we zijn. Is de Cirkel van Invloed het grootst, dan ben je zeer proactief. Is de Cirkel van Betrokkenheid groot dan ben je minder proactief. 

Proactieve mensen hebben de focus op de Cirkel van Invloed en deze is dan ook heel groot bij deze mensen. Ze werken aan de onderwerpen waar ze iets aan kunnen doen en niet aan de onderwerpen waar ze toch geen invloed op uit kunnen oefenen. Proactieve mensen hebben positieve energie die steeds sterker wordt waardoor de Cirkel van Invloed ook steeds groter wordt.

Reactieve mensen daarentegen richten zich op de Cirkel van Betrokkenheid waardoor hun focus komt te liggen op de zwakheden van anderen, de problemen van economie en over andere onderwerpen waar ze geen invloed op kunnen uitoefenen. Het gedrag van deze mensen is een beschuldigende houding, reactief taalgebruik en een gevoel van de slachtofferrol. De negatieve houding en het niet reageren op onderwerpen waar ze wel invloed op uit kunnen oefenen zorgt er voor dat hun Cirkel van Invloed kleiner wordt.  

Toepassing Cirkel van Invloed

Mensen die proactief zijn beïnvloeden hun Cirkel van Invloed op een positieve manier. Niet dat deze mensen agressief, bot of vijandig zijn. Nee, juist niet. Het is hun kunde om slim te zijn, gedreven door toegevoegde waarde en weten wat er aan de hand is. Om te bepalen in welke cirkel iemand zit wordt gekeken naar de uitspraken van deze persoon: De “had ik maar” uitspraken en de “ben” uitspraken. 

De Cirkel van Betrokkenheid bestaat vooral uit zinnen zoals ‘Als ik maar een baas had die niet zo…’, ‘Had ik maar iemand die wat geduldiger met mij was…’, ‘Wanneer ik mij opleiding dan…’. Deze mensen geven controle uit handen over dat wat hen controleert. Dit is de ‘outside-in’ benadering. Wat daar is moet eerst veranderen voordat ik kan veranderen.  

De Cirkel van Invloed bestaat vooral uit zinnen zoals  ‘Ik kan meer geduldig zijn’, ’Ik kan wijzer zijn’, ’Ik kan vriendelijker zijn’. Deze mensen hebben duidelijk focus op hun karakter en leggen niet alles buiten henzelf neer. Dit is de ‘inside-out’ benadering. Door eigen gedrag aan te passen wordt ook de omgeving beïnvloed en groeit de Cirkel Van Invloed. 

Twee onderwerpen in de Cirkel van Betrokkenheid dienen wat extra uitleg. Dit zijn consequenties en vergissingen. Alles wat we doen heeft consequenties. Wanneer je iemand helpt, word je vaak ook geholpen. Wanneer je liegt, word je niet meer gerespecteerd. Ons gedrag is gebaseerd op onze principes. In harmonie leven betekent iets positiefs. Ze schenden betekent iets negatiefs. Maar we zijn vrij om in elke situatie te reageren zoals we willen. Alle keuzes hebben consequenties, positief of negatief. Iedereen herkent wel een situatie waarin een keuze negatieve consequenties heeft ondanks dat deze vooraf niet te overzien waren geweest. Deze keuzen noemen we vergissingen.  Ze kunnen niet meer teruggedraaid worden of de consequenties niet accepteren, dat ligt in het verleden. De meest praktische aanpak op een vergissing is door deze te erkennen, te corrigeren en ervan te leren. Deze reactie direct na een vergissing maakt hoe het verder verloopt. Een positieve reactie zorgt er voor dat iemand in controle blijft voor het volgende moment. 

In het hart van de Cirkel van Invloed staan verplichtingen en beloftes naar onszelf en naar anderen. De integriteit naar deze verplichtingen en beloftes is de kern van de proactieve houding. Het is niet zo moeilijk om de eigen proactiviteit te ontwikkelen. Het belangrijkste is om in het dagelijkse leven verplichtingen en beloftes te hebben en deze ook daadwerkelijk na te komen en hoe we reageren op bijvoorbeeld een file of een huilend kind. Probeer maar eens uit om dertig dagen proactief te zijn in je werk, thuis, sport enzovoorts. Maak kleine beloftes en hou je er aan. Beoordeel anderen niet, maar help ze in hun tekortkomingen. Kijk eens naar de volgende vier suggesties:

 1. Luister naar de taal van jezelf en die van anderen. Is het ‘Had ik maar’ of is het meer ‘Ik kan’. 
 2. Doe een experiment waarin je meestal reactief reageert. Probeer nu te schakelen naar een proactieve reactie.
 3. Kies een probleem dat je werkelijk frustreert. Kun je probleem direct, indirect of helemaal niet beïnvloeden? Bepaal nu de eerste stap in je Cirkel van Invloed en voer deze uit.
 4. Kijk tijdens deze 30 dagen of je verandering ziet in je Cirkel van Invloed. 

Hoe kun je deze Cirkel van Invloed gebruiken? Drie voorbeelden.

 1. Ontdekken van energievreters.
  Schrijf alle zaken op die veel tijd van je vergen. Jij maakt de lijst dus je bepaalt zelf wat er op komt. Maak nu twee cirkels waarvan er een in de andere opgenomen is. Zet nu alles wat je opgeschreven hebt in deze twee cirkels. Die onderwerpen waar je invloed op uit kunt oefenen zet je in de binnenste cirkel en die onderwerpen waar je geen invloed op hebt zet je in de buitenste cirkel. Nu kun je kiezen van welke onderwerpen in de Cirkel van Betrokkenheid je liever afstand van neemt.
 2. Heb je te veel op je bordje liggen?
  De meeste mensen kunnen drie tot vijf projecten/onderwerpen tegelijk aan. Zijn het er meer in de Cirkel van Invloed dan mag dat verminderd worden. Zo ook andersom, zijn het er te weinig dan mogen er projecten/onderwerpen bij.
 3. Waar is er actie nodig?
  Vanuit de twee cirkels kun je kijken op welke gebieden je nog actie wil ondernemen. Waar wil je nog graag verandering in aanbrengen? Waar heb je nog niets gedaan en waar wil je verder mee gaan? Wanneer je je ergens druk over maakt, maar je kunt het niet beïnvloeden kun je het beste dit buiten je Cirkel van Betrokkenheid plaatsen. Het is wellicht ook beter om er niet bij betrokken te raken omdat je er geen invloed op uit kunt oefenen. 

Resultaat van het model

Bij het consequent toepassen van het proactief zijn, zullen de mensen in de omgeving anders gaan reageren en zal men meer naar je luisteren en om raad vragen. Door het realiseren van verplichtingen en beloftes ben je aan het werken aan de ontwikkeling van je basiseigenschappen van effectiviteit. Je krijgt meer motivatie, vaardigheden en grip op je kennis. Doordat ze geïnternaliseerd worden, word je persoonlijk steeds sterker. 

Aandachtsgebieden Cirkel van Invloed

Het observeren van onderwerpen en daar neutraal naar blijven kijken is erg lastig wanneer je zelf onderwerp van onderzoek bent.  Het te veel focussen op de Cirkel van Betrokkenheid gaat ten kosten van je zelfvertrouwen, je kijkt alleen naar zaken waar je geen invloed op uit kunt oefenen.  

Auteur: Steven Covey

Jaar ontwikkeld: 1989

Ook bekend als: Cirkel van Invloed, Cirkel van Betrokkenheid

Literatuur

Covey,S.,(2004),The 7 habits of highly effective people, New York, Free Press

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘Cirkel van Invloed’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.