Cultuurdimensies Hofstede

Doel: Cultuurverschillen inzichtelijk maken om ze te proberen te overbruggen

Achtergrond van het model

Zaken doen tussen ondernemingen is eigenlijk een verkeerd woordgebruik. Zaken doen vindt niet plaats tussen ondernemingen, maar meer tussen mensen. Elk mens komt uit een bepaalde cultuur. Op basis van deze cultuur zijn ook de normen en waarden gebaseerd die door die persoon gehanteerd worden. Het is dus wel degelijk van belang bij het drijven van handel om de cultuuraspecten mee te nemen. Hofstede heeft de cultuur van 70 landen onderzocht en op basis hiervan vier dimensies in culturen vastgesteld. Deze vier zijn machtsafstand, onzekerheidsvermijding, individueel tegen collectief en masculien tegen feminien. Later is daar de tijdshorizon bijgekomen.

Toepassing Cultuurdimensies Hofstede

1. Machtsafstand

De machtsafstand is de afstand die bestaat tussen mensen waarvan het volk vindt dat dit normaal is. In culturen met een grote machtsafstand (zoals België, Frankrijk en Duitsland) zijn statusproducten het belangrijkste waarmee men zijn positie wil laten zien. In culturen met een kleine machtsafstand (zoals Nederland en Denemarken) geldt dit niet.


2. Individualisme versus collectivisme

Individualisme en collectivisme heeft betrekking op het handelen van mensen in een cultuur. Bij collectivisme zullen mensen handelen als onderdeel van een groep, terwijl bij individualisme de mensen handelen als zijnde een individu. Zuid-Europeanen zijn meer collectivistisch en Noord-Europeanen meer individualistisch.

3. Masculien versus Feminien

Bij een masculiene cultuur zijn harde waarden zoals ‘mannelijke’ aspecten assertiviteit, succes en competitie de belangrijkste waarden en normen. Bij feminiene culturen zijn de ‘vrouwelijke’ aspecten zoals kwaliteit van het leven, persoonlijke verhoudingen, dienstbaarheid en zorg de belangrijkste waarden en normen.

4. Onzekerheidsvermijding

Onzekerheidsvermijding in cultuuraspecten betreft het vasthouden aan structuur en regels ten opzichte van ongestructureerde situaties. Gestructureerde culturen zijn Duitsland en Zuid-Europa. Meer ongestructureerde culturen zijn er in Scandinavië.

5. Tijdshorizon

De tijdshorizon heeft betrekking op het korte, of langetermijndenken van een cultuur. Hierbij is vastgesteld dat korte termijn betrekking heeft op conventioneel en historisch denken en lange termijn een meer pro-actief en pragmatische kijk heeft op de toekomst. Bij het toepassen van Hofstedes model wordt altijd rekening gehouden met meerdere culturele verschillen samen. Zo zal er in een land met een feminiene cultuur niet alleen worden gekeken naar de behoefte aan veiligheid, maar ook naar machtsverhoudingen en regelgeving binnen deze cultuur. Na het vaststellen van de cultuurdimensies van de eigen cultuur en die van de ander kunnen de volgende stappen ondernomen worden. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat met de eigen cultuurwaarden in het achterhoofd gekeken wordt naar andere culturen en daardoor onjuiste besluiten worden genomen. Om dit uit te schakelen zijn de volgende stappen te nemen.

 1. Schrijf de opdrachtformulering in termen van de eigen cultuur.
 2. Schrijf de opdrachtformulering in termen van de vreemde cultuur.
 3. Isoleer de invloed vanuit het eigen culturele denken.
 4. Omschrijf de opdrachtformulering opnieuw zonder eigen referentiekader naar de vreemde markt met hun eigen cultuuraspecten.

Bij cultuuraspecten gaat het er niet om wat beter of slechter is, maar ligt de nadruk anders. En dit is juist zo belangrijk om succesvol zaken te doen in en met andere culturen.

Resultaat van het model

Met meer inzicht in het denken van mensen uit andere culturen wordt ook het besluitvormingsproces duidelijker en dat leidt tot betere verstandhoudingen en meer omzet.

Aandachtsgebieden Cultuurdimensies Hofstede

Het model gaat uit van homogene culturen terwijl in werkelijkheid de culturen inmiddels door elkaar lopen. Het model is opgezet vanuit slechts één onderneming, IBM. Hierbij is het denkbaar dat de ‘cultuur’ van IBM van invloed is op de medewerkers van die onderneming en de achtergronden van het model dus niet juist zijn.

Auteur: G.Hofstede

Jaar ontwikkeld: 1980

Naam: Cultuurdimensies

Literatuur

 • Hofstede, G. (1998). Allemaal andersdenkenden; omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam: Business Contact.
 • Hollensen, S. (2004). Global Marketing, Pearson Education Limited.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

Cultuurdimensies Hofstede

Doel: Cultuurverschillen inzichtelijk maken om ze te proberen te overbruggen

Achtergrond van het model

Zaken doen tussen ondernemingen is eigenlijk een verkeerd woordgebruik. Zaken doen vindt niet plaats tussen ondernemingen, maar meer tussen mensen. Elk mens komt uit een bepaalde cultuur. Op basis van deze cultuur zijn ook de normen en waarden gebaseerd die door die persoon gehanteerd worden. Het is dus wel degelijk van belang bij het drijven van handel om de cultuuraspecten mee te nemen. Hofstede heeft de cultuur van 70 landen onderzocht en op basis hiervan vier dimensies in culturen vastgesteld. Deze vier zijn machtsafstand, onzekerheidsvermijding, individueel tegen collectief en masculien tegen feminien. Later is daar de tijdshorizon bijgekomen.

Toepassing Cultuurdimensies Hofstede

1. Machtsafstand

De machtsafstand is de afstand die bestaat tussen mensen waarvan het volk vindt dat dit normaal is. In culturen met een grote machtsafstand (zoals België, Frankrijk en Duitsland) zijn statusproducten het belangrijkste waarmee men zijn positie wil laten zien. In culturen met een kleine machtsafstand (zoals Nederland en Denemarken) geldt dit niet.


2. Individualisme versus collectivisme

Individualisme en collectivisme heeft betrekking op het handelen van mensen in een cultuur. Bij collectivisme zullen mensen handelen als onderdeel van een groep, terwijl bij individualisme de mensen handelen als zijnde een individu. Zuid-Europeanen zijn meer collectivistisch en Noord-Europeanen meer individualistisch.

3. Masculien versus Feminien

Bij een masculiene cultuur zijn harde waarden zoals ‘mannelijke’ aspecten assertiviteit, succes en competitie de belangrijkste waarden en normen. Bij feminiene culturen zijn de ‘vrouwelijke’ aspecten zoals kwaliteit van het leven, persoonlijke verhoudingen, dienstbaarheid en zorg de belangrijkste waarden en normen.

4. Onzekerheidsvermijding

Onzekerheidsvermijding in cultuuraspecten betreft het vasthouden aan structuur en regels ten opzichte van ongestructureerde situaties. Gestructureerde culturen zijn Duitsland en Zuid-Europa. Meer ongestructureerde culturen zijn er in Scandinavië.

5. Tijdshorizon

De tijdshorizon heeft betrekking op het korte, of langetermijndenken van een cultuur. Hierbij is vastgesteld dat korte termijn betrekking heeft op conventioneel en historisch denken en lange termijn een meer pro-actief en pragmatische kijk heeft op de toekomst. Bij het toepassen van Hofstedes model wordt altijd rekening gehouden met meerdere culturele verschillen samen. Zo zal er in een land met een feminiene cultuur niet alleen worden gekeken naar de behoefte aan veiligheid, maar ook naar machtsverhoudingen en regelgeving binnen deze cultuur. Na het vaststellen van de cultuurdimensies van de eigen cultuur en die van de ander kunnen de volgende stappen ondernomen worden. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat met de eigen cultuurwaarden in het achterhoofd gekeken wordt naar andere culturen en daardoor onjuiste besluiten worden genomen. Om dit uit te schakelen zijn de volgende stappen te nemen.

 1. Schrijf de opdrachtformulering in termen van de eigen cultuur.
 2. Schrijf de opdrachtformulering in termen van de vreemde cultuur.
 3. Isoleer de invloed vanuit het eigen culturele denken.
 4. Omschrijf de opdrachtformulering opnieuw zonder eigen referentiekader naar de vreemde markt met hun eigen cultuuraspecten.

Bij cultuuraspecten gaat het er niet om wat beter of slechter is, maar ligt de nadruk anders. En dit is juist zo belangrijk om succesvol zaken te doen in en met andere culturen.

Resultaat van het model

Met meer inzicht in het denken van mensen uit andere culturen wordt ook het besluitvormingsproces duidelijker en dat leidt tot betere verstandhoudingen en meer omzet.

Aandachtsgebieden Cultuurdimensies Hofstede

Het model gaat uit van homogene culturen terwijl in werkelijkheid de culturen inmiddels door elkaar lopen. Het model is opgezet vanuit slechts één onderneming, IBM. Hierbij is het denkbaar dat de ‘cultuur’ van IBM van invloed is op de medewerkers van die onderneming en de achtergronden van het model dus niet juist zijn.

Auteur: G.Hofstede

Jaar ontwikkeld: 1980

Naam: Cultuurdimensies

Literatuur

 • Hofstede, G. (1998). Allemaal andersdenkenden; omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam: Business Contact.
 • Hollensen, S. (2004). Global Marketing, Pearson Education Limited.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘Cultuurdimensies Hofstede’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.