F-PEC Schaal

Doel: Geeft de mate en de kwaliteit van de invloed van de familie weer.

Achtergrond van het model

Wanneer een onderneming behoort tot een familiebedrijf is in de loop der jaren steeds onduidelijker geworden. Er bestaan familiebedrijven die veel medewerkers in dienst hebben en vele werkmaatschappijen over de gehele wereld hebben. Daarnaast zijn er veel kleinere ondernemingen die geen familiebedrijf zijn. Astrachan et al. 2002, heeft in zijn model F_PEC een structuur gegeven waarin bedrijven, los van hun omvang, wel of niet betiteld kunnen worden als familiebedrijven. In een empirisch onderzoek van P. Vandekerkhof (2008) aan de Universiteit van Hasselt(BE) is aangetoond dat familiebedrijven beter presteren dan niet-familiebedrijven. Hierbij moet dan wel vastgesteld kunnen worden wanneer een onderneming een familiebedrijf is.

Toepassing F-PEC Schaal

Bij familiebedrijven wordt niet meer uitsluitend gekeken naar in hoeverre dat management en medewerkers familie zijn of niet, maar tevens ook naar de invloed die een familie kan uitoefenen op een onderneming op basis van ervaring en cultuur. Deze invloed van de familie op de onderneming is op te delen in drie elementen: Macht, Ervaring en Cultuur.

Macht

Het element macht betreft de mogelijkheden die een familie heeft om te bepalen wat er binnen een onderneming gebeurd en welke strategie er wordt uitgevoerd om de visie en missie van de onderneming te realiseren. 

 1. Eigenaarschap.
  Ze doet dat door middel van eigenaarschap van de aandelen, de mate van governance vanuit de familie en de mate waarin de familie vertegenwoordigd is in het management van de onderneming. De macht die een familie op basis van eigenaarschap op een onderneming kan uitoefenen wordt bepaald door de aandelen die de familie in bezit heeft. Wanneer dit meer dan 51% is heeft de familie volledige zeggenschap over de onderneming. Het ligt anders wanneer de familie aandelen heeft van een holding en die holding weer aandelen van de onderneming. Heeft de familie 50% aandelen in de holding en heeft die holding 50% van de onderneming dan heeft de familie 25% invloed op die onderneming. 
 2. Governance.
  Corporate Governance betreffen de structuren en procedures die richting geven aan en controle houden over ondernemingen. Het regelt de onderlinge verstandhoudingen tussen de Raad van bestuur, het management (directie), aandeelhouders en andere belanghebbende van de onderneming. De macht die in dit perspectief uitgeoefend kan worden door de familie wordt bepaald door het aantal leden dat in de  raad van bestuur zitting heeft. Overigens geldt een benoeming door iemand van de familie en die niet een familielid is als nagenoeg even zwaar. 
 3. Management.
  Voor de directie (managementteam) van een onderneming geldt hetzelfde als bij governance.

Ervaring

Door veel en lang te werken in een bepaalde omgeving wordt ervaring opgedaan. 

 1. Generaties van eigenaars in management en Raad van Bestuur.
  Op basis van het hiervoor gestelde kan direct gesteld worden dat bij de overgang van de eerste naar de tweede generatie van de familie de meeste ervaring wordt opgedaan. De eerste generatie zit in het pioniersdeel van de onderneming en zal dus zeer veel nieuwe ontwikkelingen toevoegen. De tweede iets minder en derde en volgende generaties ook iets minder. 
 2. Aantal betrokken familieleden.
  Hoe meer familieleden betrokken zijn bij de onderneming hoe beter de overlevering van de ervaring zal zijn. Binnen een familie bedrijf zullen naast de eigenaar ook partners, kinderen en familieleden in de tweede graad betrokken kunnen zijn. Discussies met betrekking tot de ontwikkeling van de onderneming geven een substantiële toegevoegde waarde. 

Cultuur

Elke onderneming heeft een specifieke cultuur die in principe los staat van managers die komen en gaan. Familiebedrijven worden gestuurd op de waarden en normen die de familie heeft. Zijn deze waarden en normen in overeenstemming met die in de branche gelden, dan heeft de familie een betere grip op de onderneming. Wordt dit nog versterkt door de aandacht en toewijding die de familie aan het bedrijf geeft (commitment)  dan is de familie in staat om grote invloed uit te oefenen op de onderneming.

Resultaat van het model

Ondernemingen kunnen op basis van deze inventarisatie zien hoe groot de invloed van de familie op de onderneming is. Vooral die ondernemingen die groeien en daardoor groter worden kunnen op deze wijze niet familieleden in de onderneming inzetten op managementfuncties en toch zorg dragen dat de onderneming een familiebedrijf blijft. Van belang hierbij is dat familiebelangen en bedrijfsbelangen op een juiste wijze afgewogen kunnen worden zodat de resultaten van de onderneming positief blijven. 

Aandachtsgebieden F-PEC Schaal

Het model houdt geen rekening met de wettelijke, economische en politieke situaties die in een bepaald land aanwezig zijn. De strategie van een onderneming, in dit geval van de familie, kan hierdoor aangepast moeten worden omdat deze aspecten anders zijn dan in eigen land. Dit is een veel grotere uitdaging voor familiebedrijven omdat deze bedrijven draaien op de waarden en normen die binnen één familie gelden. Deze willen ze niet graag afstaan waardoor de kans op succesvol zakendoen in andere omgevingen kleiner wordt.

Literatuur

Astrachan, J.H., Klein, S.B., & Smyrnios, K.X. (2002). The F-PEC scale of family

influence: A proposal for solving the family business definition problem. Family Business, Review, 15(1), 45-58.

IFC Family Business Governance Handbook Copyright © 2008 International Finance Corporation 2121 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC, 20433 United States of America

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

F-PEC Schaal

Doel: Geeft de mate en de kwaliteit van de invloed van de familie weer.

Achtergrond van het model

Wanneer een onderneming behoort tot een familiebedrijf is in de loop der jaren steeds onduidelijker geworden. Er bestaan familiebedrijven die veel medewerkers in dienst hebben en vele werkmaatschappijen over de gehele wereld hebben. Daarnaast zijn er veel kleinere ondernemingen die geen familiebedrijf zijn. Astrachan et al. 2002, heeft in zijn model F_PEC een structuur gegeven waarin bedrijven, los van hun omvang, wel of niet betiteld kunnen worden als familiebedrijven. In een empirisch onderzoek van P. Vandekerkhof (2008) aan de Universiteit van Hasselt(BE) is aangetoond dat familiebedrijven beter presteren dan niet-familiebedrijven. Hierbij moet dan wel vastgesteld kunnen worden wanneer een onderneming een familiebedrijf is.

Toepassing F-PEC Schaal

Bij familiebedrijven wordt niet meer uitsluitend gekeken naar in hoeverre dat management en medewerkers familie zijn of niet, maar tevens ook naar de invloed die een familie kan uitoefenen op een onderneming op basis van ervaring en cultuur. Deze invloed van de familie op de onderneming is op te delen in drie elementen: Macht, Ervaring en Cultuur.

Macht

Het element macht betreft de mogelijkheden die een familie heeft om te bepalen wat er binnen een onderneming gebeurd en welke strategie er wordt uitgevoerd om de visie en missie van de onderneming te realiseren. 

 1. Eigenaarschap.
  Ze doet dat door middel van eigenaarschap van de aandelen, de mate van governance vanuit de familie en de mate waarin de familie vertegenwoordigd is in het management van de onderneming. De macht die een familie op basis van eigenaarschap op een onderneming kan uitoefenen wordt bepaald door de aandelen die de familie in bezit heeft. Wanneer dit meer dan 51% is heeft de familie volledige zeggenschap over de onderneming. Het ligt anders wanneer de familie aandelen heeft van een holding en die holding weer aandelen van de onderneming. Heeft de familie 50% aandelen in de holding en heeft die holding 50% van de onderneming dan heeft de familie 25% invloed op die onderneming. 
 2. Governance.
  Corporate Governance betreffen de structuren en procedures die richting geven aan en controle houden over ondernemingen. Het regelt de onderlinge verstandhoudingen tussen de Raad van bestuur, het management (directie), aandeelhouders en andere belanghebbende van de onderneming. De macht die in dit perspectief uitgeoefend kan worden door de familie wordt bepaald door het aantal leden dat in de  raad van bestuur zitting heeft. Overigens geldt een benoeming door iemand van de familie en die niet een familielid is als nagenoeg even zwaar. 
 3. Management.
  Voor de directie (managementteam) van een onderneming geldt hetzelfde als bij governance.

Ervaring

Door veel en lang te werken in een bepaalde omgeving wordt ervaring opgedaan. 

 1. Generaties van eigenaars in management en Raad van Bestuur.
  Op basis van het hiervoor gestelde kan direct gesteld worden dat bij de overgang van de eerste naar de tweede generatie van de familie de meeste ervaring wordt opgedaan. De eerste generatie zit in het pioniersdeel van de onderneming en zal dus zeer veel nieuwe ontwikkelingen toevoegen. De tweede iets minder en derde en volgende generaties ook iets minder. 
 2. Aantal betrokken familieleden.
  Hoe meer familieleden betrokken zijn bij de onderneming hoe beter de overlevering van de ervaring zal zijn. Binnen een familie bedrijf zullen naast de eigenaar ook partners, kinderen en familieleden in de tweede graad betrokken kunnen zijn. Discussies met betrekking tot de ontwikkeling van de onderneming geven een substantiële toegevoegde waarde. 

Cultuur

Elke onderneming heeft een specifieke cultuur die in principe los staat van managers die komen en gaan. Familiebedrijven worden gestuurd op de waarden en normen die de familie heeft. Zijn deze waarden en normen in overeenstemming met die in de branche gelden, dan heeft de familie een betere grip op de onderneming. Wordt dit nog versterkt door de aandacht en toewijding die de familie aan het bedrijf geeft (commitment)  dan is de familie in staat om grote invloed uit te oefenen op de onderneming.

Resultaat van het model

Ondernemingen kunnen op basis van deze inventarisatie zien hoe groot de invloed van de familie op de onderneming is. Vooral die ondernemingen die groeien en daardoor groter worden kunnen op deze wijze niet familieleden in de onderneming inzetten op managementfuncties en toch zorg dragen dat de onderneming een familiebedrijf blijft. Van belang hierbij is dat familiebelangen en bedrijfsbelangen op een juiste wijze afgewogen kunnen worden zodat de resultaten van de onderneming positief blijven. 

Aandachtsgebieden F-PEC Schaal

Het model houdt geen rekening met de wettelijke, economische en politieke situaties die in een bepaald land aanwezig zijn. De strategie van een onderneming, in dit geval van de familie, kan hierdoor aangepast moeten worden omdat deze aspecten anders zijn dan in eigen land. Dit is een veel grotere uitdaging voor familiebedrijven omdat deze bedrijven draaien op de waarden en normen die binnen één familie gelden. Deze willen ze niet graag afstaan waardoor de kans op succesvol zakendoen in andere omgevingen kleiner wordt.

Literatuur

Astrachan, J.H., Klein, S.B., & Smyrnios, K.X. (2002). The F-PEC scale of family

influence: A proposal for solving the family business definition problem. Family Business, Review, 15(1), 45-58.

IFC Family Business Governance Handbook Copyright © 2008 International Finance Corporation 2121 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC, 20433 United States of America

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘F-PEC Schaal’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.