Fysieke distributie

Doel: Vaststellen transportbewegingen

Achtergrond van het model

Fysieke distributie omhelst het proces vanaf het magazijn gereed product tot aan de aflevering bij de afnemers. Hoewel het schema er eenvoudig uit ziet, is de praktijk een stuk complexer. Bijvoorbeeld een supermarkt. Die heeft producten in het schap staan en een beperkte voorraad in het eigen magazijn. De meeste producten komen van andere leveranciers. Hierdoor wordt de bevoorrading van alle winkels van zo’n concern een zeer uitgekiend distributienetwerk. Zo worden de voorraden eindproduct van alle leveranciers naar diverse distributiecentra (DC) in het land getransporteerd. Het DC zal alle ontvangen goederen in het magazijn plaatsen, waarna de bestellingen vanuit de winkels uitgeleverd worden. De producten van één leverancier gaan naar de verschillende winkels die zo hun schappen weer aangevuld krijgen. Fysieke distributie is een zeer belangrijk proces bij veel bedrijven en bestaat uit drie deelprocessen, te weten magazijnbeheer, voorraadbeheer en transport.

Toepassing Fysieke distributie

 1. Distributie structuren
 2. Keuze van vestigingsplaatsen
 3. Besturing van het distributienetwerk
 4. Fysieke verwerking van de orders
 5. Transport
 6. Kosten aspecten

1. Distributie structuren

Als eerste stap zal de onderneming een keuze moeten maken uit de verschillende distributiestructuren. Het distributienetwerk van een onderneming wordt gevormd door een stelsel van distributiekanalen, vervoerders en magazijnen waar tussen de goederen van een onderneming verplaatst worden om deze bij de afnemers te krijgen. Allereerst zal de organisatie een keuze dienen te maken met betrekking tot de prestatie-indicatoren op distributie niveau. Deze betreffen bijvoorbeeld de logistieke servicegraad, de producteigenschappen (zoals waardedichtheid, verpakkingsdichtheid, houdbaarheid en verschijningsvorm), de marktstructuur, de distributiekosten en de omvang van de goederenstroom. 

De distributiestructuren waaruit de onderneming kan kiezen zijn rechtstreekse distributie en distributie via consolidatie. Bij rechtstreekse distributie gaan de goederen direct naar de afnemers en bij consolidatie eerst naar een distributiecentrum waar de goederen van verschillende leveranciers samengevoegd worden voordat verder te worden getransporteerd.

2. Keuze van vestigingsplaatsen

De keuze van één of meerder vestigingsplaatsen is van strategische aard, immers de onderneming zal daar minimaal 5 tot 10 jaar gevestigd blijven. Factoren die bij deze keuze van vestigingsplaatsen een rol spelen zijn:

 1. levertijd, de tijd die nodig om de goederen vanaf het DC bij de klant af te leveren;
 2. leverbetrouwbaarheid, levert de onderneming zoals afgesproken is met de afnemer;
 3. de flexibiliteit om nieuwe markten te bedienen;
 4. de afstand tussen de belangrijkste afnemers en leveranciers;
 5. verbetering van de kosten door de nieuwe vestigingsplaats;
 6. regelgeving vanuit de overheid;
 7. beschikbaarheid van personeel;
 8. aanwezige infrastructuur.

3. Besturing van het distributienetwerk

Besturing is noodzakelijk om het slingereffect in de keten te voorkomen, dit is het effect dat iedere schakel in de keten extra voorraad neemt om geen risico te lopen en dit kan zelfs leiden tot 40% te veel onverkoopbare productie bij de producent. Van belang is om dan de verantwoordelijkheden goed vast te leggen en een informatiesysteem te hebben waarin de besturing van de distributie geregeld kan worden. Zo’n systeem heet Distribution Requirements Planning ofwel DRP. Het systeem maakt het mogelijk de verschillende beslissingen in het distributienetwerk op elkaar af te stemmen.

4. Fysieke verwerking van de orders

Hier heb je te maken met een convergerende en divergerende stroom. In het DC (magazijn) worden de goederen van de leveranciers ingeslagen en de orders van de afnemers uitgeleverd. De stappen in het DC zijn Order-entry, ontvangst- en opslag goederen, order-picking, verpakken en uitleveren.

Bij de order-entry is het van belang dat zo veel mogelijk via informatiesystemen verloopt om tijd en fouten te besparen bij het gebruik van documenten. Bij de ontvangst- en opslag van goederen dienen zo min mogelijk handelingen verricht te worden en zal rekening gehouden moeten worden met de uitslag van de goederen. De inrichting van het magazijn is dan ook een belangrijk aspect in de minimalisering van de handelingen. Een volautomatisch magazijn met computergestuurde kranen is weliswaar een hoge investering, maar loont zich al snel. Bij de opslag van de goederen dient men rekening te houden met aspecten zoals de omzetsnelheid, fysieke eigenschappen van de goederen, bij elkaar behorende artikelen of artikelgroepen, bulkvoorraad en werkvoorraad, vrije locaties of vaste locaties. Bij orderpicking dient de onderneming keuzes te maken met betrekking tot het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met één order. Het verpakken vindt plaats vanwege de lagere handelingskosten en voor bescherming tijdens transport. Deze omverpakkingen zullen op basis van collomoduul (afgesproken standaards van verpakkingen) gebruikt worden opdat een betere efficiency bij de handelingen en transporten ontstaat.

5. Transport

Het transport levert de hoogste kostenpost voor de fysieke distributie. De belangrijkste keuze hier is de wijze van transport, via de weg, over water, per spoor, door de lucht of door een pijpleiding. Het containervervoer biedt de mogelijkheid om met verschillende transportmiddelen zonder overladen de goederen te transporteren. De onderneming kan afwegingen maken met betrekking tot de onderwerpen snelheid, bereikbaarheid, variabiliteit in tijd, toepasbaarheid van een transportsoort, frequentie van transportwijze, beschadiging van goederen, kosten per tonkilometer.

6. Kosten

De kosten van de fysieke distributie worden gecategoriseerd naar een aantal invalshoeken. Deze zijn transport, opslag, interest, handling en administratieve verwerking. De waardedichtheid (geldswaarde per m3) en de verpakkingsdichtheid (het aantal verpakkingen per m3) spelen een rol in de keuze voor de distributie. Bij een hoge waardedichtheid en een hoge verpakkingsdichtheid zijn de handelingskosten en de interestkosten hoog. Zijn beide laag, dan gelden voornamelijk de kosten van opslag en transport. Bij waardedichtheid zijn de kosten van interest hoog en bij een hoge verpakkingsdichtheid zijn de handlingkosten hoog.

Resultaat van het model

Een goed ingerichte fysieke distributie biedt de onderneming voordelen op het gebied van de logistieke service aan de afnemers met betrekking tot levertijd en leverbetrouwbaarheid. De totale logistieke kosten worden voor een groot deel, door de fysieke distributie, beheerst. De onderneming heeft controle over de voorraden zodat er geen overschotten of tekorten ontstaan. De beheersing van de fysieke distributie geeft een bijdrage aan de integrale goederenstroom binnen de keten en geeft aansluiting bij de goederenstroom van de onderneming als wel de goederenstroom van de afnemers.

Aandachtsgebieden Fysieke distributie

Het model geeft niet de complexiteit aan van convergerende en divergerende goederenstromen, alsmede de inrichting van het DC.

Auteur: In de praktijk ontwikkeld

Naam: Fysieke distributie

Literatuur

 • Kotler, Ph. (2000). Marketing Management.  Prentice/Hall International.
 • Boekema, J., Broekhoff, M. Van Bueren, E. en Oosterhuis, A. (2005). Basisboek Marketing. Groningen: Wolters-Noordhoff.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

Fysieke distributie

Doel: Vaststellen transportbewegingen

Achtergrond van het model

Fysieke distributie omhelst het proces vanaf het magazijn gereed product tot aan de aflevering bij de afnemers. Hoewel het schema er eenvoudig uit ziet, is de praktijk een stuk complexer. Bijvoorbeeld een supermarkt. Die heeft producten in het schap staan en een beperkte voorraad in het eigen magazijn. De meeste producten komen van andere leveranciers. Hierdoor wordt de bevoorrading van alle winkels van zo’n concern een zeer uitgekiend distributienetwerk. Zo worden de voorraden eindproduct van alle leveranciers naar diverse distributiecentra (DC) in het land getransporteerd. Het DC zal alle ontvangen goederen in het magazijn plaatsen, waarna de bestellingen vanuit de winkels uitgeleverd worden. De producten van één leverancier gaan naar de verschillende winkels die zo hun schappen weer aangevuld krijgen. Fysieke distributie is een zeer belangrijk proces bij veel bedrijven en bestaat uit drie deelprocessen, te weten magazijnbeheer, voorraadbeheer en transport.

Toepassing Fysieke distributie

 1. Distributie structuren
 2. Keuze van vestigingsplaatsen
 3. Besturing van het distributienetwerk
 4. Fysieke verwerking van de orders
 5. Transport
 6. Kosten aspecten

1. Distributie structuren

Als eerste stap zal de onderneming een keuze moeten maken uit de verschillende distributiestructuren. Het distributienetwerk van een onderneming wordt gevormd door een stelsel van distributiekanalen, vervoerders en magazijnen waar tussen de goederen van een onderneming verplaatst worden om deze bij de afnemers te krijgen. Allereerst zal de organisatie een keuze dienen te maken met betrekking tot de prestatie-indicatoren op distributie niveau. Deze betreffen bijvoorbeeld de logistieke servicegraad, de producteigenschappen (zoals waardedichtheid, verpakkingsdichtheid, houdbaarheid en verschijningsvorm), de marktstructuur, de distributiekosten en de omvang van de goederenstroom. 

De distributiestructuren waaruit de onderneming kan kiezen zijn rechtstreekse distributie en distributie via consolidatie. Bij rechtstreekse distributie gaan de goederen direct naar de afnemers en bij consolidatie eerst naar een distributiecentrum waar de goederen van verschillende leveranciers samengevoegd worden voordat verder te worden getransporteerd.

2. Keuze van vestigingsplaatsen

De keuze van één of meerder vestigingsplaatsen is van strategische aard, immers de onderneming zal daar minimaal 5 tot 10 jaar gevestigd blijven. Factoren die bij deze keuze van vestigingsplaatsen een rol spelen zijn:

 1. levertijd, de tijd die nodig om de goederen vanaf het DC bij de klant af te leveren;
 2. leverbetrouwbaarheid, levert de onderneming zoals afgesproken is met de afnemer;
 3. de flexibiliteit om nieuwe markten te bedienen;
 4. de afstand tussen de belangrijkste afnemers en leveranciers;
 5. verbetering van de kosten door de nieuwe vestigingsplaats;
 6. regelgeving vanuit de overheid;
 7. beschikbaarheid van personeel;
 8. aanwezige infrastructuur.

3. Besturing van het distributienetwerk

Besturing is noodzakelijk om het slingereffect in de keten te voorkomen, dit is het effect dat iedere schakel in de keten extra voorraad neemt om geen risico te lopen en dit kan zelfs leiden tot 40% te veel onverkoopbare productie bij de producent. Van belang is om dan de verantwoordelijkheden goed vast te leggen en een informatiesysteem te hebben waarin de besturing van de distributie geregeld kan worden. Zo’n systeem heet Distribution Requirements Planning ofwel DRP. Het systeem maakt het mogelijk de verschillende beslissingen in het distributienetwerk op elkaar af te stemmen.

4. Fysieke verwerking van de orders

Hier heb je te maken met een convergerende en divergerende stroom. In het DC (magazijn) worden de goederen van de leveranciers ingeslagen en de orders van de afnemers uitgeleverd. De stappen in het DC zijn Order-entry, ontvangst- en opslag goederen, order-picking, verpakken en uitleveren.

Bij de order-entry is het van belang dat zo veel mogelijk via informatiesystemen verloopt om tijd en fouten te besparen bij het gebruik van documenten. Bij de ontvangst- en opslag van goederen dienen zo min mogelijk handelingen verricht te worden en zal rekening gehouden moeten worden met de uitslag van de goederen. De inrichting van het magazijn is dan ook een belangrijk aspect in de minimalisering van de handelingen. Een volautomatisch magazijn met computergestuurde kranen is weliswaar een hoge investering, maar loont zich al snel. Bij de opslag van de goederen dient men rekening te houden met aspecten zoals de omzetsnelheid, fysieke eigenschappen van de goederen, bij elkaar behorende artikelen of artikelgroepen, bulkvoorraad en werkvoorraad, vrije locaties of vaste locaties. Bij orderpicking dient de onderneming keuzes te maken met betrekking tot het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met één order. Het verpakken vindt plaats vanwege de lagere handelingskosten en voor bescherming tijdens transport. Deze omverpakkingen zullen op basis van collomoduul (afgesproken standaards van verpakkingen) gebruikt worden opdat een betere efficiency bij de handelingen en transporten ontstaat.

5. Transport

Het transport levert de hoogste kostenpost voor de fysieke distributie. De belangrijkste keuze hier is de wijze van transport, via de weg, over water, per spoor, door de lucht of door een pijpleiding. Het containervervoer biedt de mogelijkheid om met verschillende transportmiddelen zonder overladen de goederen te transporteren. De onderneming kan afwegingen maken met betrekking tot de onderwerpen snelheid, bereikbaarheid, variabiliteit in tijd, toepasbaarheid van een transportsoort, frequentie van transportwijze, beschadiging van goederen, kosten per tonkilometer.

6. Kosten

De kosten van de fysieke distributie worden gecategoriseerd naar een aantal invalshoeken. Deze zijn transport, opslag, interest, handling en administratieve verwerking. De waardedichtheid (geldswaarde per m3) en de verpakkingsdichtheid (het aantal verpakkingen per m3) spelen een rol in de keuze voor de distributie. Bij een hoge waardedichtheid en een hoge verpakkingsdichtheid zijn de handelingskosten en de interestkosten hoog. Zijn beide laag, dan gelden voornamelijk de kosten van opslag en transport. Bij waardedichtheid zijn de kosten van interest hoog en bij een hoge verpakkingsdichtheid zijn de handlingkosten hoog.

Resultaat van het model

Een goed ingerichte fysieke distributie biedt de onderneming voordelen op het gebied van de logistieke service aan de afnemers met betrekking tot levertijd en leverbetrouwbaarheid. De totale logistieke kosten worden voor een groot deel, door de fysieke distributie, beheerst. De onderneming heeft controle over de voorraden zodat er geen overschotten of tekorten ontstaan. De beheersing van de fysieke distributie geeft een bijdrage aan de integrale goederenstroom binnen de keten en geeft aansluiting bij de goederenstroom van de onderneming als wel de goederenstroom van de afnemers.

Aandachtsgebieden Fysieke distributie

Het model geeft niet de complexiteit aan van convergerende en divergerende goederenstromen, alsmede de inrichting van het DC.

Auteur: In de praktijk ontwikkeld

Naam: Fysieke distributie

Literatuur

 • Kotler, Ph. (2000). Marketing Management.  Prentice/Hall International.
 • Boekema, J., Broekhoff, M. Van Bueren, E. en Oosterhuis, A. (2005). Basisboek Marketing. Groningen: Wolters-Noordhoff.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘Fysieke distributie’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.