GPS voor ondernemingen

Doel: Innovatie

Achtergrond van het model

Ondernemingen bedenken niet zo maar nieuwe producten en diensten. Uitsluitend wanneer ondernemingen grote R&D afdelingen hebben kunnen nieuwe producten vanaf scratch gemaakt worden. Voor veel bedrijven is dit dus niet weggelegd. Wanneer echter in het bedrijf met een groep medewerkers gestructureerd nagedacht wordt over de huidige productportfolio en hoe daar nieuwe producten of diensten bij te bedenken, ontstaat er wel een mogelijkheid om ook voor de MKB-ondernemingen innovaties op te zetten. Met behulp van GPS voor ondernemingen wordt dit nu mogelijk.

Toepassing GPS voor ondernemingen

Het GPS voor ondernemers is een methodiek die de onderlinge ideeën met elkaar deelt en deze verder uitwerkt. De onderneming gaat op basis van de trends die in de branche spelen ideeën generen hoe via producten, processen of werkwijzen op deze trens ingespeeld kan worden. Dit wordt gedaan in groepen van twaalf personen aan tafels waarop een rond bord is geplaatst. De medewerkers werken in tweetallen en na vijftien minuten wordt het bord gedraaid zodat de ideeën rouleren tussen de deelnemers. Nadat alle onderwerpen zijn geweest worden alle ideeën geselecteerd waar de groep mee verder wil werken. Op deze wijze vindt dus vernieuwing plaats via kruisbestuiving.

GPS voor ondernemingen kan uitgevoerd worden overeenkomstig de volgende stappen.

 1. Voorbereiding op de sessie
 2. Uitvoeren van de sessie
  1. Genereren 
  2. Selecteren
  3. Uitwerken
 3. Invoeren

Voorbereiding op de sessie

De GPS-sessie duurt in principe maar één tot twee dagdelen. Hiervoor dient wel een voorbereiding te zijn geweest om de sessie succesvol te laten verlopen. Elke GPS-sessie dient te beschikken over een facilitator. Dit kan een extern persoon zijn of iemand uit de eigen onderneming, maar hij/zij mag er niet inhoudelijk bij betrokken zijn. De voorbereiding bestaat uit het overleg met de onderneming en het vaststellen welke trends in de branche voor de onderneming van belang zijn. Daarnaast wordt vastgesteld in welke richting de onderneming zich zou willen ontwikkelen. De medewerkers die bij de sessie betrokken worden zullen vrij gemaakt moeten worden om tijd te kunnen besteden aan de sessie.

Uitvoeren van de sessie

De GPS-sessie wordt gespeeld in drie rondes. Wanneer er meer dan twaalf personen deelnemen kunnen meerdere tafels gemaakt worden met andere onderwerpen. De facilitator dient de tijd goed bij te houden zodat ook alles binnen de gestelde tijd verloopt. Elke ronde duurt ongeveer een uur, maar de onderneming kan er voor kiezen om de tijd wat op te rekken. 

Ronde 1: Genereren van ideeën

De eerste ronde bestaat uit het genereren van ideeën door de medewerkers. Op basis van 5 trends die op het bord gelegd worden zullen de ideeën gegenereerd worden. Per duo worden per trend ideeën op ‘geeltjes’ geschreven en bij de trend neergelegd. Elke twaalf minuten wordt het bord gedraaid en krijgt het duo een andere trend waarvoor weer ideeën gegenereerd kunnen worden. Na zes keer draaien (één segment is leeg) staat het bord weer zoals bij het begin en de eerste trend weer bij het beginsegment.

Ronde 2: Selecteren van ideeën

In de tweede ronde worden de ideeën als eerste verdeeld tussen realiseerbare ideeën op korte- en op lange termijn. Dit wordt gedaan door rode stickers te plakken op creatieve ideeën op korte termijn. Gele stickers gelden dan voor ideeën op lange termijn. Per duo mogen maximaal twee stickers op één idee gezet worden. De deelnemers lopen in deze ronde om de tafel om op de ideeën te stemmen. De facilitator inventariseert de stemmen per idee en stelt een top drie op. Een top drie korte termijn en een top drie lang termijn. Wellicht kunnen verschillende ideeën samengevoegd worden of wellicht is er een idee is dat niet geselecteerd is, maar die toch meegenomen zou moeten worden. Hiervoor kunnen de deelnemers één “wildcard” uitdelen.

Ronde 3: Uitwerken van ideeën 

Per idee worden nu onder leiding van de facilitator de pluspunten en de minpunten van de ideeën verzameld. Bij elk minpunt dient de vraag gesteld te worden hoe dit minpunt omgebogen kan worden naar een neutraal of pluspunt. Hierdoor ontstaat een actielijst voor uitvoering. Nu wordt elk idee voor de gehele groep gepresenteerd waarbij alsnog plus- of minpunten toegevoegd kunnen worden. Bij het uitwerken van de ideeën is het belangrijker enkele ideeën goed uitgewerkt te hebben, dan een groot aantal ideeën maar half.

Invoeren

De geselecteerde ideeën kunnen nu verder uitgewerkt worden voor invoering in de onderneming. Per idee wordt een plan gemaakt op basis waarvan budget en resources gealloceerd kunnen worden.

Resultaat van het model

Door het draaien van het bord zijn alle deelnemers betrokken bij het genereren van de ideeën bij trends die belangrijk zijn voor de onderneming. Hierdoor ontstaat tevens een kruisbestuiving waardoor de toepassing van de ideeën veel realistischer worden. Gebruik van het bord en de facilitator biedt structuur zodat de sessie ook resultaat oplevert.

Aandachtsgebieden GPS voor ondernemingen

Kwaliteit gaat in deze boven kwantiteit. Het is beter een aantal ideeën goed uit te werken dan een hele range ideeën op te leveren die nauwelijks of niet uitvoerbaar zijn. Draag zorg voor voldoende tijd bij de uitwerking van de ideeën. 

Auteur: Flanders District of Creativitity

Jaar ontwikkeld: 2006

Naam: GPS voor ondernemingen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

GPS voor ondernemingen

Doel: Innovatie

Achtergrond van het model

Ondernemingen bedenken niet zo maar nieuwe producten en diensten. Uitsluitend wanneer ondernemingen grote R&D afdelingen hebben kunnen nieuwe producten vanaf scratch gemaakt worden. Voor veel bedrijven is dit dus niet weggelegd. Wanneer echter in het bedrijf met een groep medewerkers gestructureerd nagedacht wordt over de huidige productportfolio en hoe daar nieuwe producten of diensten bij te bedenken, ontstaat er wel een mogelijkheid om ook voor de MKB-ondernemingen innovaties op te zetten. Met behulp van GPS voor ondernemingen wordt dit nu mogelijk.

Toepassing GPS voor ondernemingen

Het GPS voor ondernemers is een methodiek die de onderlinge ideeën met elkaar deelt en deze verder uitwerkt. De onderneming gaat op basis van de trends die in de branche spelen ideeën generen hoe via producten, processen of werkwijzen op deze trens ingespeeld kan worden. Dit wordt gedaan in groepen van twaalf personen aan tafels waarop een rond bord is geplaatst. De medewerkers werken in tweetallen en na vijftien minuten wordt het bord gedraaid zodat de ideeën rouleren tussen de deelnemers. Nadat alle onderwerpen zijn geweest worden alle ideeën geselecteerd waar de groep mee verder wil werken. Op deze wijze vindt dus vernieuwing plaats via kruisbestuiving.

GPS voor ondernemingen kan uitgevoerd worden overeenkomstig de volgende stappen.

 1. Voorbereiding op de sessie
 2. Uitvoeren van de sessie
  1. Genereren 
  2. Selecteren
  3. Uitwerken
 3. Invoeren

Voorbereiding op de sessie

De GPS-sessie duurt in principe maar één tot twee dagdelen. Hiervoor dient wel een voorbereiding te zijn geweest om de sessie succesvol te laten verlopen. Elke GPS-sessie dient te beschikken over een facilitator. Dit kan een extern persoon zijn of iemand uit de eigen onderneming, maar hij/zij mag er niet inhoudelijk bij betrokken zijn. De voorbereiding bestaat uit het overleg met de onderneming en het vaststellen welke trends in de branche voor de onderneming van belang zijn. Daarnaast wordt vastgesteld in welke richting de onderneming zich zou willen ontwikkelen. De medewerkers die bij de sessie betrokken worden zullen vrij gemaakt moeten worden om tijd te kunnen besteden aan de sessie.

Uitvoeren van de sessie

De GPS-sessie wordt gespeeld in drie rondes. Wanneer er meer dan twaalf personen deelnemen kunnen meerdere tafels gemaakt worden met andere onderwerpen. De facilitator dient de tijd goed bij te houden zodat ook alles binnen de gestelde tijd verloopt. Elke ronde duurt ongeveer een uur, maar de onderneming kan er voor kiezen om de tijd wat op te rekken. 

Ronde 1: Genereren van ideeën

De eerste ronde bestaat uit het genereren van ideeën door de medewerkers. Op basis van 5 trends die op het bord gelegd worden zullen de ideeën gegenereerd worden. Per duo worden per trend ideeën op ‘geeltjes’ geschreven en bij de trend neergelegd. Elke twaalf minuten wordt het bord gedraaid en krijgt het duo een andere trend waarvoor weer ideeën gegenereerd kunnen worden. Na zes keer draaien (één segment is leeg) staat het bord weer zoals bij het begin en de eerste trend weer bij het beginsegment.

Ronde 2: Selecteren van ideeën

In de tweede ronde worden de ideeën als eerste verdeeld tussen realiseerbare ideeën op korte- en op lange termijn. Dit wordt gedaan door rode stickers te plakken op creatieve ideeën op korte termijn. Gele stickers gelden dan voor ideeën op lange termijn. Per duo mogen maximaal twee stickers op één idee gezet worden. De deelnemers lopen in deze ronde om de tafel om op de ideeën te stemmen. De facilitator inventariseert de stemmen per idee en stelt een top drie op. Een top drie korte termijn en een top drie lang termijn. Wellicht kunnen verschillende ideeën samengevoegd worden of wellicht is er een idee is dat niet geselecteerd is, maar die toch meegenomen zou moeten worden. Hiervoor kunnen de deelnemers één “wildcard” uitdelen.

Ronde 3: Uitwerken van ideeën 

Per idee worden nu onder leiding van de facilitator de pluspunten en de minpunten van de ideeën verzameld. Bij elk minpunt dient de vraag gesteld te worden hoe dit minpunt omgebogen kan worden naar een neutraal of pluspunt. Hierdoor ontstaat een actielijst voor uitvoering. Nu wordt elk idee voor de gehele groep gepresenteerd waarbij alsnog plus- of minpunten toegevoegd kunnen worden. Bij het uitwerken van de ideeën is het belangrijker enkele ideeën goed uitgewerkt te hebben, dan een groot aantal ideeën maar half.

Invoeren

De geselecteerde ideeën kunnen nu verder uitgewerkt worden voor invoering in de onderneming. Per idee wordt een plan gemaakt op basis waarvan budget en resources gealloceerd kunnen worden.

Resultaat van het model

Door het draaien van het bord zijn alle deelnemers betrokken bij het genereren van de ideeën bij trends die belangrijk zijn voor de onderneming. Hierdoor ontstaat tevens een kruisbestuiving waardoor de toepassing van de ideeën veel realistischer worden. Gebruik van het bord en de facilitator biedt structuur zodat de sessie ook resultaat oplevert.

Aandachtsgebieden GPS voor ondernemingen

Kwaliteit gaat in deze boven kwantiteit. Het is beter een aantal ideeën goed uit te werken dan een hele range ideeën op te leveren die nauwelijks of niet uitvoerbaar zijn. Draag zorg voor voldoende tijd bij de uitwerking van de ideeën. 

Auteur: Flanders District of Creativitity

Jaar ontwikkeld: 2006

Naam: GPS voor ondernemingen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘GPS voor ondernemingen’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.