Innovatieradar

Doel: Kansen vinden door innovaties

Achtergrond van het model

Innovatie is een key-driver voor vele ondernemingen om op langere termijn te kunnen blijven bestaan. Dit wordt mede ingegeven doordat de afnemers verwend zijn geworden en steeds meer en sneller nieuwe producten en diensten willen zien. De concurrentie speelt hier op in door nieuwe producten en diensten op de markt te brengen, de huidige producten en diensten zijn in de ogen van de klanten als snel verouderd en nieuwe worden verwacht. Managers van grote organisaties roepen steeds meer dat innovatie een speerpunt is voor de onderneming om te overleven. Er zijn echter heel veel omschrijvingen en definities van het woord innovatie. Daarnaast zijn concretisering en implementatie in de organisatie niet makkelijk.

De Innovatieradar helpt ondernemingen om bij verschillende onderwerpen naar innovatie te kijken en nieuwe toegevoegde waarde te creëren voor de afnemers. 

Toepassing Innovatieradar

De Innovatieradar biedt ondernemingen een mogelijkheid om de onderwerpen en hun onderlinge relaties te beschouwen die van belang zijn bij innovatie. De radar bestaat uit vier hoofdinvalshoeken: 

  1. De producten en diensten die de onderneming haar klanten biedt
  2. De afnemers die ze bedient
  3. De processen die de onderneming daarvoor inzet
  4. De kanalen die de onderneming gebruikt om de producten en diensten op de markt te zetten

Tussen deze vier hoofdinvalshoeken worden acht dimensies gepositioneerd waardoor de radar uit totaal twaalf dimensies bestaat. Voor elk innovatie-idee worden de 12 dimensies van de radar gescoord en geprojecteerd op de radar. De dimensies weergegeven in de figuur worden hierna met de klok mee besproken.

Aanbod (wat)

Innovatie in deze dimensie betekent het op de markt brengen van nieuwe producten en diensten die voor de afnemers zorgen voor toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld de combinatie van bier en een thuistap.

Platform

Elke product of dienst kan als uniek verkocht worden. De meeste producten en diensten bestaan uit componenten of modules. De dimensie platform kijkt of deze componenten of modules zo ontwikkeld kunnen worden dat ze in meerdere producten of diensten gebruikt kunnen worden. Hiermee is de onderneming in staat met een andere combinatie van modules een ander product of dienst en als gevolg daarvan een andere toegevoegde waarde voor de klant te bieden.  

Oplossing

Een oplossing is een combinatie van producten/diensten, services en informatie waarmee een probleem voor de klant opgelost wordt. Innovaties op het gebied van oplossingen leveren de klant toegevoegde waarde door de breedte van het assortiment of de integratie van verschillende producten/componenten te combineren en die tot een oplossing voor de klant leiden. Een voorbeeld is dat boeren hun tractoren met een gps-systeem zelfstandig kunnen laten rijden terwijl de landarbeiders hun werk doen. 

Klanten (Wie)

Afnemers zijn diegenen die de producten en diensten van de onderneming afnemen om een bepaalde toegevoegde waarde te krijgen. Innovatie op het gebied van afnemers betekent dat de onderneming nieuwe segmenten toevoegt of nog niet ingevulde behoeftes van de afnemers ontdekt. 

Klantervaring

Deze dimensie omvat alles wat een afnemer hoort, ziet, voelt en ervaart tijdens contact met de onderneming of op andere momenten en in andere situaties. Innovatie op deze dimensie betekent verandering in de wijze waarop de onderneming met de klant interacteert. De ervaring van een klant kan verbeteren in bijvoorbeeld wachtkamers door deze uit te rusten met bijvoorbeeld een tv of een tafel met computers.

Toegevoegde waarde

Deze dimensie geeft alle inkomstenstromen weer die de onderneming ervaart of ontvangt bij de levering van de toegevoegde waarde aan de afnemers. Dit is niet altijd per definitie geld. Het kan onder andere ook gaan om naamsbekendheid, imago en marktaandeel. Nieuwe prijsmechanismen, extra inkomstenstromen en andere mechanismen om waarde terug te krijgen voor de geleverde toegevoegde waarde aan de afnemers zijn de innovaties die bij de inkomstenstromen van belang zijn. Google geeft bijvoorbeeld de consumenten veel gratis zoals e-mail, kalenderfunctie, opslagcapaciteit en krijgt hiervoor geld aan advertenties terug.  

Proces (Hoe)

De dimensie proces bestaat uit alle activiteiten die nodig zijn om de toegevoegde waarde te realiseren, te communiceren en te leveren aan de afnemers. Innovaties op deze dimensie betreffen bijvoorbeeld optimalisatie van de processen, leveren van een hogere kwaliteit of kortere doorlooptijden.

Organisatie

De dimensie organisatie geeft weer hoe de onderneming de processen aanstuurt en ondersteunt. Innoveren op deze dimensie kan bijvoorbeeld door de organisatie anders te structureren, rollen te verdelen en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden anders te leggen. 

Voorraadketen

De voorraadketen is de opeenvolging van activiteiten tussen meerdere partijen om goederen, services en informatie te verplaatsen vanaf de bron tot aan het leveren van goederen en diensten. Innovatie in deze dimensie betekent verandering van de informatiestroom, verandering van de structuur van de keten of verhoging van de samenwerking tussen de partijen in de keten. 

Kanalen

Daar waar de producten of diensten aan de afnemers wordt aangeboden, heet de kanalen. Innovatie kan bereikt worden door nieuwe kanalen toe toevoegen en de bestaande op meer creatieve manieren benutten. 

Netwerk

Elke onderneming participeert in een netwerken met klanten, leveranciers en andere betrokken partijen zoals banken en brancheorganisaties. Samen met de partijen in het netwerk kan de onderneming haar toegevoegde waarde verhogen voor die partijen in het netwerk. Dit betreft niet altijd alleen de klanten maar ook bijvoorbeeld leveranciers en brancheorganisaties. 

Merk

Een merk wordt gevormd door symbolen, namen en kleuren waarmee een onderneming hun belofte communiceert naar haar afnemers. Het inzetten van de merknaam naast waar deze initieel voor bedoeld was kan een uitbreiding betekenen van de activiteiten die de onderneming op de markt zet. 

Resultaat van het model

Met de dimensies op de Innovatieradar is de onderneming in staat om een meer gebalanceerde innovatiecyclus op te zetten waarmee een hogere toegevoegde waarde voor de afnemers gecreëerd kan worden en een beter onderscheid verkregen kan worden naar de concurrent. Innovatie wordt hiermee niet meer een ad hoc aangelegenheid, maar wordt getransformeerd naar een langdurige aanpak op strategisch niveau in de onderneming.  

Aandachtsgebieden Innovatieradar

De Innovatieradar vereist een portfolio aanpak. Dat betekent dat alle producten en diensten bekeken worden aan de hand van alle dimensies. Dit is een arbeidsintensieve aanpak en kost de nodige tijd. Omdat de dimensies alle aspecten van een organisatie raken zullen niet alleen alle medewerkers bij de communicatie betrokken moeten worden, maar ook partners buiten de organisatie. De uitdaging in de dimensies van de radar is niet proberen te excelleren op alle dimensies tegelijk. Dit lijkt logisch, maar het wel proberen te excelleren op alle 12 dimensies is niet haalbaar in relatie tot inspanning, tijd en kosten. 

Auteur: Sawhney, M. Wolcott, R., Arroniz. I.

Jaar ontwikkeld:  2006

Naam: Innovatieradar, de 12 dimensies van bedrijfsinnovatie

Literatuur

Sawhney, M., Wolcott, R., Arroniz, L., (2006), The 12 Different Ways for Companies to Innovate, MIT Sloan Management Review, Spring 2006, 47(3), pp. 75-81

Immelt, J. (2004), The innovation imperative, Robert S. Hatfield Fellow in Economic Education lecture at Cornell University, New York.

Horst, P. ter., (2006), Innovatief Ondernemen: Creëer je eigen toekomst!, Lectorale Rede, Avans Hogeschool, Breda

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

Innovatieradar

Doel: Kansen vinden door innovaties

Achtergrond van het model

Innovatie is een key-driver voor vele ondernemingen om op langere termijn te kunnen blijven bestaan. Dit wordt mede ingegeven doordat de afnemers verwend zijn geworden en steeds meer en sneller nieuwe producten en diensten willen zien. De concurrentie speelt hier op in door nieuwe producten en diensten op de markt te brengen, de huidige producten en diensten zijn in de ogen van de klanten als snel verouderd en nieuwe worden verwacht. Managers van grote organisaties roepen steeds meer dat innovatie een speerpunt is voor de onderneming om te overleven. Er zijn echter heel veel omschrijvingen en definities van het woord innovatie. Daarnaast zijn concretisering en implementatie in de organisatie niet makkelijk.

De Innovatieradar helpt ondernemingen om bij verschillende onderwerpen naar innovatie te kijken en nieuwe toegevoegde waarde te creëren voor de afnemers. 

Toepassing Innovatieradar

De Innovatieradar biedt ondernemingen een mogelijkheid om de onderwerpen en hun onderlinge relaties te beschouwen die van belang zijn bij innovatie. De radar bestaat uit vier hoofdinvalshoeken: 

  1. De producten en diensten die de onderneming haar klanten biedt
  2. De afnemers die ze bedient
  3. De processen die de onderneming daarvoor inzet
  4. De kanalen die de onderneming gebruikt om de producten en diensten op de markt te zetten

Tussen deze vier hoofdinvalshoeken worden acht dimensies gepositioneerd waardoor de radar uit totaal twaalf dimensies bestaat. Voor elk innovatie-idee worden de 12 dimensies van de radar gescoord en geprojecteerd op de radar. De dimensies weergegeven in de figuur worden hierna met de klok mee besproken.

Aanbod (wat)

Innovatie in deze dimensie betekent het op de markt brengen van nieuwe producten en diensten die voor de afnemers zorgen voor toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld de combinatie van bier en een thuistap.

Platform

Elke product of dienst kan als uniek verkocht worden. De meeste producten en diensten bestaan uit componenten of modules. De dimensie platform kijkt of deze componenten of modules zo ontwikkeld kunnen worden dat ze in meerdere producten of diensten gebruikt kunnen worden. Hiermee is de onderneming in staat met een andere combinatie van modules een ander product of dienst en als gevolg daarvan een andere toegevoegde waarde voor de klant te bieden.  

Oplossing

Een oplossing is een combinatie van producten/diensten, services en informatie waarmee een probleem voor de klant opgelost wordt. Innovaties op het gebied van oplossingen leveren de klant toegevoegde waarde door de breedte van het assortiment of de integratie van verschillende producten/componenten te combineren en die tot een oplossing voor de klant leiden. Een voorbeeld is dat boeren hun tractoren met een gps-systeem zelfstandig kunnen laten rijden terwijl de landarbeiders hun werk doen. 

Klanten (Wie)

Afnemers zijn diegenen die de producten en diensten van de onderneming afnemen om een bepaalde toegevoegde waarde te krijgen. Innovatie op het gebied van afnemers betekent dat de onderneming nieuwe segmenten toevoegt of nog niet ingevulde behoeftes van de afnemers ontdekt. 

Klantervaring

Deze dimensie omvat alles wat een afnemer hoort, ziet, voelt en ervaart tijdens contact met de onderneming of op andere momenten en in andere situaties. Innovatie op deze dimensie betekent verandering in de wijze waarop de onderneming met de klant interacteert. De ervaring van een klant kan verbeteren in bijvoorbeeld wachtkamers door deze uit te rusten met bijvoorbeeld een tv of een tafel met computers.

Toegevoegde waarde

Deze dimensie geeft alle inkomstenstromen weer die de onderneming ervaart of ontvangt bij de levering van de toegevoegde waarde aan de afnemers. Dit is niet altijd per definitie geld. Het kan onder andere ook gaan om naamsbekendheid, imago en marktaandeel. Nieuwe prijsmechanismen, extra inkomstenstromen en andere mechanismen om waarde terug te krijgen voor de geleverde toegevoegde waarde aan de afnemers zijn de innovaties die bij de inkomstenstromen van belang zijn. Google geeft bijvoorbeeld de consumenten veel gratis zoals e-mail, kalenderfunctie, opslagcapaciteit en krijgt hiervoor geld aan advertenties terug.  

Proces (Hoe)

De dimensie proces bestaat uit alle activiteiten die nodig zijn om de toegevoegde waarde te realiseren, te communiceren en te leveren aan de afnemers. Innovaties op deze dimensie betreffen bijvoorbeeld optimalisatie van de processen, leveren van een hogere kwaliteit of kortere doorlooptijden.

Organisatie

De dimensie organisatie geeft weer hoe de onderneming de processen aanstuurt en ondersteunt. Innoveren op deze dimensie kan bijvoorbeeld door de organisatie anders te structureren, rollen te verdelen en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden anders te leggen. 

Voorraadketen

De voorraadketen is de opeenvolging van activiteiten tussen meerdere partijen om goederen, services en informatie te verplaatsen vanaf de bron tot aan het leveren van goederen en diensten. Innovatie in deze dimensie betekent verandering van de informatiestroom, verandering van de structuur van de keten of verhoging van de samenwerking tussen de partijen in de keten. 

Kanalen

Daar waar de producten of diensten aan de afnemers wordt aangeboden, heet de kanalen. Innovatie kan bereikt worden door nieuwe kanalen toe toevoegen en de bestaande op meer creatieve manieren benutten. 

Netwerk

Elke onderneming participeert in een netwerken met klanten, leveranciers en andere betrokken partijen zoals banken en brancheorganisaties. Samen met de partijen in het netwerk kan de onderneming haar toegevoegde waarde verhogen voor die partijen in het netwerk. Dit betreft niet altijd alleen de klanten maar ook bijvoorbeeld leveranciers en brancheorganisaties. 

Merk

Een merk wordt gevormd door symbolen, namen en kleuren waarmee een onderneming hun belofte communiceert naar haar afnemers. Het inzetten van de merknaam naast waar deze initieel voor bedoeld was kan een uitbreiding betekenen van de activiteiten die de onderneming op de markt zet. 

Resultaat van het model

Met de dimensies op de Innovatieradar is de onderneming in staat om een meer gebalanceerde innovatiecyclus op te zetten waarmee een hogere toegevoegde waarde voor de afnemers gecreëerd kan worden en een beter onderscheid verkregen kan worden naar de concurrent. Innovatie wordt hiermee niet meer een ad hoc aangelegenheid, maar wordt getransformeerd naar een langdurige aanpak op strategisch niveau in de onderneming.  

Aandachtsgebieden Innovatieradar

De Innovatieradar vereist een portfolio aanpak. Dat betekent dat alle producten en diensten bekeken worden aan de hand van alle dimensies. Dit is een arbeidsintensieve aanpak en kost de nodige tijd. Omdat de dimensies alle aspecten van een organisatie raken zullen niet alleen alle medewerkers bij de communicatie betrokken moeten worden, maar ook partners buiten de organisatie. De uitdaging in de dimensies van de radar is niet proberen te excelleren op alle dimensies tegelijk. Dit lijkt logisch, maar het wel proberen te excelleren op alle 12 dimensies is niet haalbaar in relatie tot inspanning, tijd en kosten. 

Auteur: Sawhney, M. Wolcott, R., Arroniz. I.

Jaar ontwikkeld:  2006

Naam: Innovatieradar, de 12 dimensies van bedrijfsinnovatie

Literatuur

Sawhney, M., Wolcott, R., Arroniz, L., (2006), The 12 Different Ways for Companies to Innovate, MIT Sloan Management Review, Spring 2006, 47(3), pp. 75-81

Immelt, J. (2004), The innovation imperative, Robert S. Hatfield Fellow in Economic Education lecture at Cornell University, New York.

Horst, P. ter., (2006), Innovatief Ondernemen: Creëer je eigen toekomst!, Lectorale Rede, Avans Hogeschool, Breda

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘Innovatieradar’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.