Kennismanagement

Doel: Het managen van de productiefactor kennis

Achtergrond

Elke onderneming kent vier productiefactoren om de gewenste resultaten van de onderneming vastgelegd in de visie, missie en doelen te realiseren. Deze factoren zijn arbeid, middelen, kapitaal en informatie. Het doel is er zodanig mee om te gaan dat de doelen van de onderneming nagestreefd worden. Inmiddels is het verzamelen van gegevens geen probleem meer. Het tegenovergestelde is zelfs waar, er is een overload aan gegevens. Belangrijk is nu om uit deze overload de juiste gegevens te halen die kunnen leiden tot kennis. Door gebruik te maken van de kenniswaardeketen van Weggeman kan deze kennis verspreid worden zodat het voor eenieder betekenis krijgt en er op de juiste wijze mee omgegaan kan worden. Er zijn diverse invalshoeken van waar kennismanagement bekeken kan worden. Deze zijn:

 1. Bedrijfsmatige invalshoek.
  Verbetering van bedrijfsprocessen in ondernemingen als taak van het management.
 2. Beleidsmatige invalshoek.
  Het realiseren van optimale condities waaronder kenniswerkers kunnen functioneren.
 3. Strategische invalshoek.
  Inrichting van kennisvergaring als strategie van de onderneming.
 4. Bestuurlijke invalshoek.
  Aanpak van bureaucratische structuren om door kennis flexibeler samen te werken.

De kenniswaardeketen van Weggeman gaat uit van de bedrijfsmatige invalshoek. Weggeman definieert kennis als: “’Een persoonlijk vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren” (1997a; b; c). Dit persoonlijke vermogen bestaat uit twee aspecten, een harde kant, informatie en een zachte kant ervaring, vaardigheden en attituden.

Op basis van deze twee aspecten heeft Weggeman de volgende formule aangegeven:

Kennis = Informatie X Ervaring + Vaardigheden + Attituden (K=I*EVA).

Toepassing Kennismanagement

De kenniswaardeketen bestaat uit een aantal processen die achtereenvolgens doorlopen worden om de beschikbare kennis in te zetten voor het realiseren van de doelen van de onderneming. Deze doelen zijn geformuleerd vanuit het beleid van de onderneming vastgelegd in haar Missie, Visie, Doelen en Strategie.

Vaststellen

De eerste stap in de waardeketen is het vaststellen van de inmiddels aanwezige kennis. Met andere woorden waar beschikt de onderneming, cq. waar beschikken de medewerkers, over. Vooral het vastleggen van de ervaring, vaardigheden en attituden in competentieprofielen is hier een belangrijk onderdeel.

Inventariseren

Stap twee is het inventariseren welke kennis de organisatie nodig heeft om haar doelen te kunnen realiseren. Deze kennis wordt op dezelfde wijze (competentieprofielen) vastgelegd als in stap 1 zodat vergeleken kan worden of alle kennis aanwezig is of dat er kennis ontbreekt.

Kennis ontwikkelen of acquireren

Wanneer bekend is welke kennis nog niet aanwezig is moet de onderneming een keuze maken op welke wijze de kennis binnen de onderneming komt. Hierbij kan de onderneming kiezen om eigen medewerkers verder op te leiden zodat deze kennis ontstaat. Een andere optie is om medewerkers aan te trekken die al beschikken over de betreffende kennis.

Kennis verspreiden

Bij het verspreiden van de kennis gaat de onderneming medewerkers opleiden of nieuwe medewerkers aantrekken op die plaatsten waar de kennis ontbreekt. Deze medewerkers zullen de kennis waarover ze beschikken overdragen aan hun collega’s zodat ook deze uiteindelijk gaan beschikken over de benodigde kennis om hun activiteiten uit te kunnen voeren.

Kennis toepassen

Beschikken medewerkers over de benodigde kennis voor een juiste uitvoering van het proces waar ze verantwoordelijk voor zijn, dan zullen ze deze kennis inzetten om het proces waar ze verantwoordelijk voor zijn, zo goed en optimaal mogelijk te laten verlopen.

Kennis evalueren

Elk proces levert een bepaald resultaat op. Dit is vooraf vastgesteld, maar bij uitvoering van de activiteiten in een proces kunnen afwijking ontstaan. Daarom zal de onderneming moeten evalueren of er voldoende kennis aanwezig is om tijdens de uitvoering van het proces eventuele afwijkingen bij te kunnen sturen. 

Bij elke stap in de kenniswaardeketen kan nieuwe kennis ontstaan. Daarom is het van belang continue vanuit elke processtap de ontstane kennis terug te koppelen naar de beschikbare kennis en zo deze up-to-date te houden. Het resultaat van de kenniswaardeketen is dan de realisatie van de visie, missie en doelen van de onderneming.

Resultaat van het model

Doordat alle medewerkers beschikken over de juiste kennis kan het productieproces efficiënter en effectiever verlopen. Let wel dat hier met kennis bedoeld is dat de medewerkers naast ervaring en vaardigheden ook de juiste attitude hebben om de processen van de onderneming goed te laten verlopen.

Aandachtsgebieden Kennismanagement

Bij de invoering van kennismanagement wordt te veel gedaan dan gedacht. Zo maar beginnen met het vastleggen van kennis heeft weinig toegevoegde waarde. Belangrijk aspect is dat het denken van medewerkers van de onderneming anders moet. Het credo “Kennis is Macht” moet omgezet worden naar het credo “Kennis delen is Kracht”. Kennismanagement raakt de gehele onderneming dus is het wijs om eerst na te denken op welke wijze dit succesvol kan worden ingevoerd in de onderneming.

Auteur: M. Weggeman

Jaar ontwikkeld: 1997

Ook bekend als: Kenniswaardeketen

Literatuur

Kennismanagement: De Praktijk; Weggeman,M.C.D.P. Prof. Dr. Ir.; Scriptum; ISBN-13: 9789055941803 / ISBN-10: 9055941808

Krachtig kennismanagement; Noordegraaf, M. Dr.; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; 2001

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

Kennismanagement

Doel: Het managen van de productiefactor kennis

Achtergrond

Elke onderneming kent vier productiefactoren om de gewenste resultaten van de onderneming vastgelegd in de visie, missie en doelen te realiseren. Deze factoren zijn arbeid, middelen, kapitaal en informatie. Het doel is er zodanig mee om te gaan dat de doelen van de onderneming nagestreefd worden. Inmiddels is het verzamelen van gegevens geen probleem meer. Het tegenovergestelde is zelfs waar, er is een overload aan gegevens. Belangrijk is nu om uit deze overload de juiste gegevens te halen die kunnen leiden tot kennis. Door gebruik te maken van de kenniswaardeketen van Weggeman kan deze kennis verspreid worden zodat het voor eenieder betekenis krijgt en er op de juiste wijze mee omgegaan kan worden. Er zijn diverse invalshoeken van waar kennismanagement bekeken kan worden. Deze zijn:

 1. Bedrijfsmatige invalshoek.
  Verbetering van bedrijfsprocessen in ondernemingen als taak van het management.
 2. Beleidsmatige invalshoek.
  Het realiseren van optimale condities waaronder kenniswerkers kunnen functioneren.
 3. Strategische invalshoek.
  Inrichting van kennisvergaring als strategie van de onderneming.
 4. Bestuurlijke invalshoek.
  Aanpak van bureaucratische structuren om door kennis flexibeler samen te werken.

De kenniswaardeketen van Weggeman gaat uit van de bedrijfsmatige invalshoek. Weggeman definieert kennis als: “’Een persoonlijk vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren” (1997a; b; c). Dit persoonlijke vermogen bestaat uit twee aspecten, een harde kant, informatie en een zachte kant ervaring, vaardigheden en attituden.

Op basis van deze twee aspecten heeft Weggeman de volgende formule aangegeven:

Kennis = Informatie X Ervaring + Vaardigheden + Attituden (K=I*EVA).

Toepassing Kennismanagement

De kenniswaardeketen bestaat uit een aantal processen die achtereenvolgens doorlopen worden om de beschikbare kennis in te zetten voor het realiseren van de doelen van de onderneming. Deze doelen zijn geformuleerd vanuit het beleid van de onderneming vastgelegd in haar Missie, Visie, Doelen en Strategie.

Vaststellen

De eerste stap in de waardeketen is het vaststellen van de inmiddels aanwezige kennis. Met andere woorden waar beschikt de onderneming, cq. waar beschikken de medewerkers, over. Vooral het vastleggen van de ervaring, vaardigheden en attituden in competentieprofielen is hier een belangrijk onderdeel.

Inventariseren

Stap twee is het inventariseren welke kennis de organisatie nodig heeft om haar doelen te kunnen realiseren. Deze kennis wordt op dezelfde wijze (competentieprofielen) vastgelegd als in stap 1 zodat vergeleken kan worden of alle kennis aanwezig is of dat er kennis ontbreekt.

Kennis ontwikkelen of acquireren

Wanneer bekend is welke kennis nog niet aanwezig is moet de onderneming een keuze maken op welke wijze de kennis binnen de onderneming komt. Hierbij kan de onderneming kiezen om eigen medewerkers verder op te leiden zodat deze kennis ontstaat. Een andere optie is om medewerkers aan te trekken die al beschikken over de betreffende kennis.

Kennis verspreiden

Bij het verspreiden van de kennis gaat de onderneming medewerkers opleiden of nieuwe medewerkers aantrekken op die plaatsten waar de kennis ontbreekt. Deze medewerkers zullen de kennis waarover ze beschikken overdragen aan hun collega’s zodat ook deze uiteindelijk gaan beschikken over de benodigde kennis om hun activiteiten uit te kunnen voeren.

Kennis toepassen

Beschikken medewerkers over de benodigde kennis voor een juiste uitvoering van het proces waar ze verantwoordelijk voor zijn, dan zullen ze deze kennis inzetten om het proces waar ze verantwoordelijk voor zijn, zo goed en optimaal mogelijk te laten verlopen.

Kennis evalueren

Elk proces levert een bepaald resultaat op. Dit is vooraf vastgesteld, maar bij uitvoering van de activiteiten in een proces kunnen afwijking ontstaan. Daarom zal de onderneming moeten evalueren of er voldoende kennis aanwezig is om tijdens de uitvoering van het proces eventuele afwijkingen bij te kunnen sturen. 

Bij elke stap in de kenniswaardeketen kan nieuwe kennis ontstaan. Daarom is het van belang continue vanuit elke processtap de ontstane kennis terug te koppelen naar de beschikbare kennis en zo deze up-to-date te houden. Het resultaat van de kenniswaardeketen is dan de realisatie van de visie, missie en doelen van de onderneming.

Resultaat van het model

Doordat alle medewerkers beschikken over de juiste kennis kan het productieproces efficiënter en effectiever verlopen. Let wel dat hier met kennis bedoeld is dat de medewerkers naast ervaring en vaardigheden ook de juiste attitude hebben om de processen van de onderneming goed te laten verlopen.

Aandachtsgebieden Kennismanagement

Bij de invoering van kennismanagement wordt te veel gedaan dan gedacht. Zo maar beginnen met het vastleggen van kennis heeft weinig toegevoegde waarde. Belangrijk aspect is dat het denken van medewerkers van de onderneming anders moet. Het credo “Kennis is Macht” moet omgezet worden naar het credo “Kennis delen is Kracht”. Kennismanagement raakt de gehele onderneming dus is het wijs om eerst na te denken op welke wijze dit succesvol kan worden ingevoerd in de onderneming.

Auteur: M. Weggeman

Jaar ontwikkeld: 1997

Ook bekend als: Kenniswaardeketen

Literatuur

Kennismanagement: De Praktijk; Weggeman,M.C.D.P. Prof. Dr. Ir.; Scriptum; ISBN-13: 9789055941803 / ISBN-10: 9055941808

Krachtig kennismanagement; Noordegraaf, M. Dr.; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; 2001

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘Kennismanagement’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.