Managerial Grid

Doel: Vaststellen leiderschapsstijl

Achtergrond van het model

The Managerial Grid is één van de meest bekende modellen over leidinggevend gedrag. Daarmee komt ook direct de vraag of dit met een manager te maken heeft of met een leider. Leiderschap wordt vooral omschreven als het proces van het beïnvloeden van groepsactiviteiten om doelstellingen te bepalen en te realiseren. Daarentegen wordt managen vaak omschreven als op een gestructureerde wijze realiseren van gestelde doelen. Managers beheren en beheersen terwijl leiders inspireren, motiveren en instrueren. Het model van Blake en Mouton is een gedragsmodel en is later van naam veranderd naar Leadership model. Het model gaat uit van de verschillende attitudes in gedrag van managers op de twee lijnen:

  1. Zorg voor de persoon
  2. Zorg voor de productie. 

Op elke as is een verfijning toegepast van 9 stappen waardoor 81 leiderschapsstijlen ontstaan. De ontwerpers geven aan dat de vijf die in het model aangegeven zijn de belangrijkste zijn om in ogenschouw te nemen.

Toepassing Managerial Grid

De vijf gedragsstijlen in het model zijn zuivere gedragsstijlen die worden bepaald door de geaardheid van de leider: de manier van het nemen van besluiten, de wijze van overtuigen en motiveren, hoe conflicten worden opgelost, humor enz. 

Loos leiderschap (1.1)

Deze leider bekommert zich noch om de persoon noch om de productie. De inzet is laag evenals de betrokkenheid. Werken is niet de klacht van deze leider en hij of zij gaat dit dan ook uit de weg. Deze persoon is vaak onverschillig, niet geïnteresseerd, gelaten en niet toegewijd. 

Autoritair leiderschap (9.1)

Deze leider is niet geïnteresseerd in personen, maar uitsluitend is de prestatie van deze personen. Doelen moeten gerealiseerd worden en persoonlijke aspecten van medewerkers mogen niet vertragend werken op het halen van deze doelstellingen. De focus ligt op efficiëntie en deze stijl is daarom een harde leiderschapsstijl met autoritaire trekken. Deze persoon is vaak veeleisend, controlerend en laat zijn macht als de baas duidelijk gelden.

Country club leiderschap (1.9)

Deze leider is alleen maar geïnteresseerd in de goede relatie tussen zichzelf en de medewerkers. Daarom is dit een zachte leiderschapsstijl die minder oog heeft voor de resultaten die geboekt moeten worden. Deze persoon is begripvol naar de medewerkers en geeft de medewerkers alle ruimte om zich prettig te voelen.

Status quo leiderschap (5.5)

Deze leider zoekt het optimum tussen de aandacht voor de medewerkers alsook de aandacht voor de resultaten die er moeten komen. Deze persoon zoekt steeds naar tussenoplossingen bij tegengestelde belangen tussen persoon en productie. Hierdoor zal soms aan de ene kant toegeven moeten worden en soms aan de andere kant. De resultaten zijn goed, maar blijven middelmatig.

Teamleiderschap (9.9)

Deze leider motiveert het personeel om de gewenste resultaten te boeken door deze te integreren in de persoonlijke behoefte van de medewerkers. Deze leider stimuleert participatie, maakt zaken in de groep bespreekbaar, stelt prioriteiten en is ruimdenkend. Hierdoor ontstaat een goed bedrijfsklimaat en hoge productie. Deze stijl is de meest effectieve stijl. Blake en Mouton hebben een stappenplan opgesteld om tot deze stijl door te groeien.

Er bestaat echter nog een derde dimensie van het model. Dit wordt door Blake en Mouton de dikte van het model genoemd. Een derde as dus. Dit heeft te maken met de vasthoudendheid van iemand aan een bepaalde stijl. Iemand met een score van 1.9.1 zal snel veranderen bij moeilijkheden, terwijl iemand met 1.9.9 niet snel zal veranderen en dus in de stijl volhardt. Zo ontstaat dus een soort kubus met alle stijlen.

Resultaat van het model

Eenmaal vastgesteld in welke leiderschapsstijl iemand valt (hier zijn testen voor) is het mogelijk om een stappenplan op te stellen op basis waarvan de leider verder kan groeien richting het teamleiderschap (9.9). Voor elke stijl hebben de ontwikkelaars een overzicht gemaakt van de angsten en verlangens die bij elke stijl horen.

Leiderschapsstijl Verlangens Angsten
1.1 Verlangen zich er door heen te slaan Angst voor hopeloosheid
9.1 Verlangen naar dominantie Angst voor mislukking
1.9 Verlangen naar  goedkeuring Angst voor afwijzing
5.5 Verlangen naar populariteit Angst voor kritiek
9.9 Verlangen naar zelfontplooiing Angst voor mislukking

Aandachtsgebieden Managerial Grid

Hoewel het theoretisch natuurlijk een prachtig model is hebben Blake en Mouton ook opgemerkt dat het veranderen van het karakter van een persoon nauwelijks mogelijk is en daardoor een levenlang leren betekent. Het gedrag kan echter wel beïnvloed worden door de genoemde trainingen.

Blake en Mouton geven aan dat teamleiderschap (9.9) de beste stijl is. Dat klopt in de meeste gevallen. Het kan echter zo zijn dat door omstandigheden een andere stijl gewenst is. Bijvoorbeeld bij iemand uit een andere cultuur die alleen werkt als er direct aangestuurd wordt. 

Auteur: R.Blake & J.Mouton

Jaar ontwikkeld: 1964

Literatuur

Blake, R.; Mouton, J. (1964). The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence. Houston: Gulf Publishing Co.Texas

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

Managerial Grid

Doel: Vaststellen leiderschapsstijl

Achtergrond van het model

The Managerial Grid is één van de meest bekende modellen over leidinggevend gedrag. Daarmee komt ook direct de vraag of dit met een manager te maken heeft of met een leider. Leiderschap wordt vooral omschreven als het proces van het beïnvloeden van groepsactiviteiten om doelstellingen te bepalen en te realiseren. Daarentegen wordt managen vaak omschreven als op een gestructureerde wijze realiseren van gestelde doelen. Managers beheren en beheersen terwijl leiders inspireren, motiveren en instrueren. Het model van Blake en Mouton is een gedragsmodel en is later van naam veranderd naar Leadership model. Het model gaat uit van de verschillende attitudes in gedrag van managers op de twee lijnen:

  1. Zorg voor de persoon
  2. Zorg voor de productie. 

Op elke as is een verfijning toegepast van 9 stappen waardoor 81 leiderschapsstijlen ontstaan. De ontwerpers geven aan dat de vijf die in het model aangegeven zijn de belangrijkste zijn om in ogenschouw te nemen.

Toepassing Managerial Grid

De vijf gedragsstijlen in het model zijn zuivere gedragsstijlen die worden bepaald door de geaardheid van de leider: de manier van het nemen van besluiten, de wijze van overtuigen en motiveren, hoe conflicten worden opgelost, humor enz. 

Loos leiderschap (1.1)

Deze leider bekommert zich noch om de persoon noch om de productie. De inzet is laag evenals de betrokkenheid. Werken is niet de klacht van deze leider en hij of zij gaat dit dan ook uit de weg. Deze persoon is vaak onverschillig, niet geïnteresseerd, gelaten en niet toegewijd. 

Autoritair leiderschap (9.1)

Deze leider is niet geïnteresseerd in personen, maar uitsluitend is de prestatie van deze personen. Doelen moeten gerealiseerd worden en persoonlijke aspecten van medewerkers mogen niet vertragend werken op het halen van deze doelstellingen. De focus ligt op efficiëntie en deze stijl is daarom een harde leiderschapsstijl met autoritaire trekken. Deze persoon is vaak veeleisend, controlerend en laat zijn macht als de baas duidelijk gelden.

Country club leiderschap (1.9)

Deze leider is alleen maar geïnteresseerd in de goede relatie tussen zichzelf en de medewerkers. Daarom is dit een zachte leiderschapsstijl die minder oog heeft voor de resultaten die geboekt moeten worden. Deze persoon is begripvol naar de medewerkers en geeft de medewerkers alle ruimte om zich prettig te voelen.

Status quo leiderschap (5.5)

Deze leider zoekt het optimum tussen de aandacht voor de medewerkers alsook de aandacht voor de resultaten die er moeten komen. Deze persoon zoekt steeds naar tussenoplossingen bij tegengestelde belangen tussen persoon en productie. Hierdoor zal soms aan de ene kant toegeven moeten worden en soms aan de andere kant. De resultaten zijn goed, maar blijven middelmatig.

Teamleiderschap (9.9)

Deze leider motiveert het personeel om de gewenste resultaten te boeken door deze te integreren in de persoonlijke behoefte van de medewerkers. Deze leider stimuleert participatie, maakt zaken in de groep bespreekbaar, stelt prioriteiten en is ruimdenkend. Hierdoor ontstaat een goed bedrijfsklimaat en hoge productie. Deze stijl is de meest effectieve stijl. Blake en Mouton hebben een stappenplan opgesteld om tot deze stijl door te groeien.

Er bestaat echter nog een derde dimensie van het model. Dit wordt door Blake en Mouton de dikte van het model genoemd. Een derde as dus. Dit heeft te maken met de vasthoudendheid van iemand aan een bepaalde stijl. Iemand met een score van 1.9.1 zal snel veranderen bij moeilijkheden, terwijl iemand met 1.9.9 niet snel zal veranderen en dus in de stijl volhardt. Zo ontstaat dus een soort kubus met alle stijlen.

Resultaat van het model

Eenmaal vastgesteld in welke leiderschapsstijl iemand valt (hier zijn testen voor) is het mogelijk om een stappenplan op te stellen op basis waarvan de leider verder kan groeien richting het teamleiderschap (9.9). Voor elke stijl hebben de ontwikkelaars een overzicht gemaakt van de angsten en verlangens die bij elke stijl horen.

Leiderschapsstijl Verlangens Angsten
1.1 Verlangen zich er door heen te slaan Angst voor hopeloosheid
9.1 Verlangen naar dominantie Angst voor mislukking
1.9 Verlangen naar  goedkeuring Angst voor afwijzing
5.5 Verlangen naar populariteit Angst voor kritiek
9.9 Verlangen naar zelfontplooiing Angst voor mislukking

Aandachtsgebieden Managerial Grid

Hoewel het theoretisch natuurlijk een prachtig model is hebben Blake en Mouton ook opgemerkt dat het veranderen van het karakter van een persoon nauwelijks mogelijk is en daardoor een levenlang leren betekent. Het gedrag kan echter wel beïnvloed worden door de genoemde trainingen.

Blake en Mouton geven aan dat teamleiderschap (9.9) de beste stijl is. Dat klopt in de meeste gevallen. Het kan echter zo zijn dat door omstandigheden een andere stijl gewenst is. Bijvoorbeeld bij iemand uit een andere cultuur die alleen werkt als er direct aangestuurd wordt. 

Auteur: R.Blake & J.Mouton

Jaar ontwikkeld: 1964

Literatuur

Blake, R.; Mouton, J. (1964). The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence. Houston: Gulf Publishing Co.Texas

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘Managerial Grid’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.