Odin Development Compass

Doel: Drijfverenanalyse

Achtergrond van het model

Kerncompetenties en drijfveren zijn de twee componenten waarop mensen optimaal kunnen functioneren. Het zijn echter ook de twee componenten die het meest lastig te benoemen en herkennen zijn. Immers het grootste deel van het dagelijks handelen van mensen wordt bepaald vanuit het onbewuste. Voor iedereen die wat doet voor een ander, of het nu zelfstandig of in loondienst is of het alleen of in een team is, is het belangrijk dat wat die persoon ook doet dat het resultaat oplevert van wat er in het begin afgesproken is. Dat is voor iedereen positief, zowel diegene(n) die het resultaat geleverd heeft alsmede diegene die het resultaat ontvangen heeft. Wanneer mensen een goed inzicht hebben in hun kerncompetenties en drijfveren zijn ze beter in staat om met anderen te werken en op te leveren wat er verwacht wordt of afgesproken is. Het Odin Development Compass kan daarbij helpen. Het kompas is gebaseerd op het gedachtengoed en de ontwikkelingsmethodiek van Carl Jung. In deze theorie staat het eigen functioneren centraal waardoor het individu zicht krijgt op zichzelf, de competenties, het gedrag en de te ontwikkelen gebieden. 

Toepassing Odin Development Compass

Het ODC-model bestaat uit twee componenten:

  1. Onbewuste drijfveren
  2. Competenties

Door deze twee componenten ten opzichte van elkaar te plaatsen in een matrix ontstaat een kwadrant met vier mogelijkheden. Deze matrix kan toegepast worden voor individuele personen, voor teams of voor hele organisaties. 

Natuurlijke kracht

Bij de natuurlijke kracht behoren onderwerpen die een persoon vanuit nature of vanuit het karakter vanzelf heel goed kan. Het uitvoeren van activiteiten op basis hiervan wordt ervaren als plezierig en leidt tot het opbouwen van meer energie. Deze situatie is snel te herkennen wanneer bij de uitvoering iemand zich geheel op zijn gemak voelt. 

Ontwikkelbaar talent

Het ontwikkelbare talent is een talent wat iemand wel bezit, maar niet vaak, of helemaal niet gebruikt. Wanneer het ontwikkelbare talent verder ontwikkelt en gebruikt gaat worden kan dit talent ook een talent worden wat valt onder natuurlijk kracht. Deze ontwikkeling zorgt weer voor meer energie. 

Kwetsbare kracht

De kwetsbare kracht zijn vaardigheden die vanuit nature of het karakter minder of niet goed ontwikkeld zijn. Ze zijn echter wel noodzakelijk bij de uitvoering van de activiteiten. Bij het begin voelen deze krachten aan alsof ze echt bij de persoon horen omdat ze wel vaak genoeg gebruikt zijn. Bij het gebruik van deze vaardigheden gaat echter de energie omlaag in plaats van omhoog. Het blijkt dan dat het gebruik van deze vaardigheden meer inspanning en kracht kosten. Daarom worden deze vaardigheden liever niet ingezet als wel. 

Onbekend gebied

De vaardigheden in het onbekende gebied is wat van nature er niet in zit en dus daarom ook niet goed aanvoelt. Daarom worden deze vaardigheden niet benut. Daarnaast vergen deze vaardigheden irrationeel veel energie zodat wel uit het hoofd gelaten wordt om deze vaardigheden aan te spreken.  

De resultaten van het kompas kunnen gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

Ondersteuning persoonlijk ontwikkelplan (POP)

Het kompas kan gebruikt worden om mensen verder te laten ontwikkelen in bijvoorbeeld functie of baan. De combinatie tussen het natuurlijk talent en het ontwikkelbare talent biedt de juiste basis voor een ontwikkeling van de persoon. Kijkend naar het te ontwikkelen talent biedt ODC een basis voor het selecteren van mogelijk trainingen en opleidingen. 

Ondersteuning bij leidinggeven 

Het kompas geeft ook aan welke leiderschapsstijl iemand heeft bijvoorbeeld entrepreneur, manager of delegerend leider. De leidinggevende kan op basis van zijn eigen leiderschapsstijl kijken welke aanpak het beste past bij de medewerkers gebaseerd op hun eigen kompas. 

Persoonlijke ontwikkeling

Het kwetsbare gedrag uit het kompas geeft vaak blijk van een positie waarin iemand als een soort overlevingsdrang probeert te functioneren en daardoor zichzelf niet verder kan ontwikkelen. Met de inzichten van het kompas en wat begeleiding kan een medewerker zichzelf verder ontwikkelen op het natuurlijke en ontwikkelbare talent. 

Teamontwikkeling 

Vanuit de individuele kompassen van de deelnemers in een team kan ook een groepsprofiel gemaakt worden. Dit groepsprofiel geeft dan aan welke competenties aanwezig zijn, welke ontwikkeld moeten worden en welke nog ontbreken. Het groepsprofiel geeft inzicht in de taak- en rolverdeling van de teamleden.  Er is op deze manier een mogelijkheid gecreëerd om taken daar neer te leggen waar de persoon in kwestie zijn natuurlijk kracht heeft zitten. Medewerkers hebben hierdoor meer plezier in het werk en zijn tevens meer betrokken. Dit resulteert in een team wat meer efficiënt en effectief werkt. 

Resultaat van het model

Het Odin Development Compass helpt mensen op hun natuurlijke kwaliteiten te focussen en hun ontwikkelpotentieel te vergroten. Het kompas meet zowel de onbewuste drijfveren als ook het gedrag. Aangeleerd gedrag leidt vaak tot ineffectief gedrag. Met het kompas zijn mensen beter in staat hun natuurlijke competenties in te zetten en af te stemmen op de doelen die de organisatie gesteld heeft. 

Aandachtsgebieden Odin Development Compass

Elke meetinstrument geeft aan waar iemand goed in is of waar iemand minder goed in is. Het is bijna een automatische reactie om dan de minder goede competenties verder te ontwikkelen. Dit leidt niet altijd tot resultaten. Er wordt meer gedacht om de bestaande talenten verder uit te bouwen en de minder goede competenties door een ander, die wel zijn natuur op betreffende competenties heeft, te laten uitvoeren wanneer dat mogelijk is.

Auteur: Willem de Jager 

Jaar ontwikkeld: 1999

Ook bekend als: ODC Model

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

Odin Development Compass

Doel: Drijfverenanalyse

Achtergrond van het model

Kerncompetenties en drijfveren zijn de twee componenten waarop mensen optimaal kunnen functioneren. Het zijn echter ook de twee componenten die het meest lastig te benoemen en herkennen zijn. Immers het grootste deel van het dagelijks handelen van mensen wordt bepaald vanuit het onbewuste. Voor iedereen die wat doet voor een ander, of het nu zelfstandig of in loondienst is of het alleen of in een team is, is het belangrijk dat wat die persoon ook doet dat het resultaat oplevert van wat er in het begin afgesproken is. Dat is voor iedereen positief, zowel diegene(n) die het resultaat geleverd heeft alsmede diegene die het resultaat ontvangen heeft. Wanneer mensen een goed inzicht hebben in hun kerncompetenties en drijfveren zijn ze beter in staat om met anderen te werken en op te leveren wat er verwacht wordt of afgesproken is. Het Odin Development Compass kan daarbij helpen. Het kompas is gebaseerd op het gedachtengoed en de ontwikkelingsmethodiek van Carl Jung. In deze theorie staat het eigen functioneren centraal waardoor het individu zicht krijgt op zichzelf, de competenties, het gedrag en de te ontwikkelen gebieden. 

Toepassing Odin Development Compass

Het ODC-model bestaat uit twee componenten:

  1. Onbewuste drijfveren
  2. Competenties

Door deze twee componenten ten opzichte van elkaar te plaatsen in een matrix ontstaat een kwadrant met vier mogelijkheden. Deze matrix kan toegepast worden voor individuele personen, voor teams of voor hele organisaties. 

Natuurlijke kracht

Bij de natuurlijke kracht behoren onderwerpen die een persoon vanuit nature of vanuit het karakter vanzelf heel goed kan. Het uitvoeren van activiteiten op basis hiervan wordt ervaren als plezierig en leidt tot het opbouwen van meer energie. Deze situatie is snel te herkennen wanneer bij de uitvoering iemand zich geheel op zijn gemak voelt. 

Ontwikkelbaar talent

Het ontwikkelbare talent is een talent wat iemand wel bezit, maar niet vaak, of helemaal niet gebruikt. Wanneer het ontwikkelbare talent verder ontwikkelt en gebruikt gaat worden kan dit talent ook een talent worden wat valt onder natuurlijk kracht. Deze ontwikkeling zorgt weer voor meer energie. 

Kwetsbare kracht

De kwetsbare kracht zijn vaardigheden die vanuit nature of het karakter minder of niet goed ontwikkeld zijn. Ze zijn echter wel noodzakelijk bij de uitvoering van de activiteiten. Bij het begin voelen deze krachten aan alsof ze echt bij de persoon horen omdat ze wel vaak genoeg gebruikt zijn. Bij het gebruik van deze vaardigheden gaat echter de energie omlaag in plaats van omhoog. Het blijkt dan dat het gebruik van deze vaardigheden meer inspanning en kracht kosten. Daarom worden deze vaardigheden liever niet ingezet als wel. 

Onbekend gebied

De vaardigheden in het onbekende gebied is wat van nature er niet in zit en dus daarom ook niet goed aanvoelt. Daarom worden deze vaardigheden niet benut. Daarnaast vergen deze vaardigheden irrationeel veel energie zodat wel uit het hoofd gelaten wordt om deze vaardigheden aan te spreken.  

De resultaten van het kompas kunnen gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

Ondersteuning persoonlijk ontwikkelplan (POP)

Het kompas kan gebruikt worden om mensen verder te laten ontwikkelen in bijvoorbeeld functie of baan. De combinatie tussen het natuurlijk talent en het ontwikkelbare talent biedt de juiste basis voor een ontwikkeling van de persoon. Kijkend naar het te ontwikkelen talent biedt ODC een basis voor het selecteren van mogelijk trainingen en opleidingen. 

Ondersteuning bij leidinggeven 

Het kompas geeft ook aan welke leiderschapsstijl iemand heeft bijvoorbeeld entrepreneur, manager of delegerend leider. De leidinggevende kan op basis van zijn eigen leiderschapsstijl kijken welke aanpak het beste past bij de medewerkers gebaseerd op hun eigen kompas. 

Persoonlijke ontwikkeling

Het kwetsbare gedrag uit het kompas geeft vaak blijk van een positie waarin iemand als een soort overlevingsdrang probeert te functioneren en daardoor zichzelf niet verder kan ontwikkelen. Met de inzichten van het kompas en wat begeleiding kan een medewerker zichzelf verder ontwikkelen op het natuurlijke en ontwikkelbare talent. 

Teamontwikkeling 

Vanuit de individuele kompassen van de deelnemers in een team kan ook een groepsprofiel gemaakt worden. Dit groepsprofiel geeft dan aan welke competenties aanwezig zijn, welke ontwikkeld moeten worden en welke nog ontbreken. Het groepsprofiel geeft inzicht in de taak- en rolverdeling van de teamleden.  Er is op deze manier een mogelijkheid gecreëerd om taken daar neer te leggen waar de persoon in kwestie zijn natuurlijk kracht heeft zitten. Medewerkers hebben hierdoor meer plezier in het werk en zijn tevens meer betrokken. Dit resulteert in een team wat meer efficiënt en effectief werkt. 

Resultaat van het model

Het Odin Development Compass helpt mensen op hun natuurlijke kwaliteiten te focussen en hun ontwikkelpotentieel te vergroten. Het kompas meet zowel de onbewuste drijfveren als ook het gedrag. Aangeleerd gedrag leidt vaak tot ineffectief gedrag. Met het kompas zijn mensen beter in staat hun natuurlijke competenties in te zetten en af te stemmen op de doelen die de organisatie gesteld heeft. 

Aandachtsgebieden Odin Development Compass

Elke meetinstrument geeft aan waar iemand goed in is of waar iemand minder goed in is. Het is bijna een automatische reactie om dan de minder goede competenties verder te ontwikkelen. Dit leidt niet altijd tot resultaten. Er wordt meer gedacht om de bestaande talenten verder uit te bouwen en de minder goede competenties door een ander, die wel zijn natuur op betreffende competenties heeft, te laten uitvoeren wanneer dat mogelijk is.

Auteur: Willem de Jager 

Jaar ontwikkeld: 1999

Ook bekend als: ODC Model

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘Odin Development Compass’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.