Prince 2

Doel: Projectmanagementmethodiek

Achtergrond van het model

Elke activiteit die projectmatig uitgevoerd wordt zal op één of andere manier gestuurd worden. Bij kleine projecten waarschijnlijk door één persoon met een eenvoudige aanpak. Hoe groter de projecten echter worden hoe complexer het is om alles te kunnen overzien en bij te houden. Een methodiek om complexere projecten te kunnen managen is PRINCE 2. Deze methodiek bestaat uit componenten en processen. De componenten bieden een gecontroleerde en beheersbare projectomgeving. De processen beschrijven welke activiteiten uitgevoerd moeten worden om een vooraf gedefinieerd doel te bereiken. Daarnaast bestaan er een aantal kenmerken van Prince 2. 

 1. Management, het managen van projecten. 
 2. Business case, voor de onderneming moet de toegevoegde waarde van het project aangetoond worden. 
 3. Product-based planning, producten die het project oplevert is de toegevoegde waarde voor de onderneming en niet de activiteiten die uitgevoerd worden. 
 4. Projectorganisatie, volgens het “BUS”principe (Business, Users, Suppliers) wordt de projectorganisatie ingericht. 
 5. Documentatie, voor PRINCE 2 is een uitgebreide documentatie beschikbaar voor alle facetten van de uitvoering van het project.

Toepassing Prince 2

Bij de uitvoering van projecten met PRINCE 2 zijn twee aspecten van belang. Dit zijn de componenten die een beheersbare omgeving creëren en de processen die een controleerbare uitvoering verzorgen.

Componenten

Met behulp van de hieronder beschreven componenten wordt een gecontroleerde en dus beheersbare projectomgeving gerealiseerd waardoor de doelstellingen van het project behaald kunnen worden.

 1. Organisation, deze component beschrijft de projectorganisatie bestaande uit Project Board, Project manager en Teams. 
 2. Plans, deze component geeft de uit te voeren activiteiten in de tijd weer en door wie deze activiteiten uitgevoerd worden om de vastgestelde producten op te leveren.
 3. Controls, deze component bewaakt de voortgang en het budget van het project en draagt zorg voor een tijdige oplevering van de producten binnen de geplande tijd en vastgesteld budget, in overeenstemming met de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld zijn.
 4. Business case, deze component rechtvaardigt het project. Zolang op basis van kosten/baten er een toegevoegde waarde is voor de onderneming kan het project verder uitgevoerd worden. De baten kunnen naast geld ook in andere aspecten verwoord worden bijvoorbeeld service naar klanten.
 5. Management of Risk, deze component bestaat uit risicoanalyse en risicomanagement en kijkt naar business risico’s (bedrijfsvoordelen) en project risico’s (tijd en budget).
 6. Quality in a project environment, deze component kijkt naar de proceskwaliteit (uitvoering van het project) en productkwaliteit (kwaliteit van de opgeleverde producten).
 7. Change control, deze component beheert de wijzigingen die in het project optreden.
 8. Configuration management, deze component zorgt er voor dat de opgeleverde producten worden geïdentificeerd, geregistreerd, gevolgd en zeker gesteld worden tijdens het project.

Processen

PRINCE 2 benadert projectmanagement procesmatig. Elk van de acht processen bestaat uit een doel en activiteiten die ervoor zorgen dat het doel gerealiseerd wordt.

 1. Dirigeren van een project, Directing a project (DP), het project board (stuurgroep) volgt het project en geeft autorisatie voor de vervolgstappen en op te leveren producten.
 2. Opstarten van een project, Starting up a project (SU), voorbereidingen voordat het daadwerkelijke project wordt gestart.
 3. Initiëren van een project Initiating a project (IP), beschrijving in detail van het volledige project inclusief planning.
 4. Beheersen van een fase, Controlling a stage (CS), beschrijving van de dagelijkse activiteiten van de projectmanager.
 5. Managen product oplevering, Managing product delivery (MP), de productie en oplevering van de businessproducten.
 6. Managen faseovergangen, Managing Stage Bounderies(SB), het controleren van alle grenzen binnen het project.
 7. Afsluiten van een project, Closing a project (CP), het officieel overdragen van de resultaten aan de organisatie.
 8. Planning (PL), wordt door andere processen gebruikt om Project Plan, Stage plans en eventuele Team Plans op te stellen. 

Resultaat van het model

Met behulp van een gestructureerde en planmatige methode is de onderneming beter in staat om projecten op de geplande momenten binnen de gestelde budgetten en andere randvoorwaarden gerealiseerd te krijgen. 

Aandachtsgebieden Prince 2

Deze methode is erg uitgebreid en dat betekent bij het gebruik ervan dat er ervaren mensen bij moeten zijn om PRINCE 2 op de juiste manier in te zetten. Door de omvang kan er namelijk een bureaucratisch geheel ontstaan ten koste van tijd en budget.

Een tweede aandachtspunt is dat deze methode geen rekening houd met de vaardigheden van de mensen zelf. Zo spelen bijvoorbeeld de vaardigheden van de projectmanager een grote rol in het succesvol realiseren van projecten.

Auteur: CCTA

Jaar ontwikkeld: 1979 (4e editie 2005)

Ook bekend als: Projects In Controled Environments

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

Prince 2

Doel: Projectmanagementmethodiek

Achtergrond van het model

Elke activiteit die projectmatig uitgevoerd wordt zal op één of andere manier gestuurd worden. Bij kleine projecten waarschijnlijk door één persoon met een eenvoudige aanpak. Hoe groter de projecten echter worden hoe complexer het is om alles te kunnen overzien en bij te houden. Een methodiek om complexere projecten te kunnen managen is PRINCE 2. Deze methodiek bestaat uit componenten en processen. De componenten bieden een gecontroleerde en beheersbare projectomgeving. De processen beschrijven welke activiteiten uitgevoerd moeten worden om een vooraf gedefinieerd doel te bereiken. Daarnaast bestaan er een aantal kenmerken van Prince 2. 

 1. Management, het managen van projecten. 
 2. Business case, voor de onderneming moet de toegevoegde waarde van het project aangetoond worden. 
 3. Product-based planning, producten die het project oplevert is de toegevoegde waarde voor de onderneming en niet de activiteiten die uitgevoerd worden. 
 4. Projectorganisatie, volgens het “BUS”principe (Business, Users, Suppliers) wordt de projectorganisatie ingericht. 
 5. Documentatie, voor PRINCE 2 is een uitgebreide documentatie beschikbaar voor alle facetten van de uitvoering van het project.

Toepassing Prince 2

Bij de uitvoering van projecten met PRINCE 2 zijn twee aspecten van belang. Dit zijn de componenten die een beheersbare omgeving creëren en de processen die een controleerbare uitvoering verzorgen.

Componenten

Met behulp van de hieronder beschreven componenten wordt een gecontroleerde en dus beheersbare projectomgeving gerealiseerd waardoor de doelstellingen van het project behaald kunnen worden.

 1. Organisation, deze component beschrijft de projectorganisatie bestaande uit Project Board, Project manager en Teams. 
 2. Plans, deze component geeft de uit te voeren activiteiten in de tijd weer en door wie deze activiteiten uitgevoerd worden om de vastgestelde producten op te leveren.
 3. Controls, deze component bewaakt de voortgang en het budget van het project en draagt zorg voor een tijdige oplevering van de producten binnen de geplande tijd en vastgesteld budget, in overeenstemming met de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld zijn.
 4. Business case, deze component rechtvaardigt het project. Zolang op basis van kosten/baten er een toegevoegde waarde is voor de onderneming kan het project verder uitgevoerd worden. De baten kunnen naast geld ook in andere aspecten verwoord worden bijvoorbeeld service naar klanten.
 5. Management of Risk, deze component bestaat uit risicoanalyse en risicomanagement en kijkt naar business risico’s (bedrijfsvoordelen) en project risico’s (tijd en budget).
 6. Quality in a project environment, deze component kijkt naar de proceskwaliteit (uitvoering van het project) en productkwaliteit (kwaliteit van de opgeleverde producten).
 7. Change control, deze component beheert de wijzigingen die in het project optreden.
 8. Configuration management, deze component zorgt er voor dat de opgeleverde producten worden geïdentificeerd, geregistreerd, gevolgd en zeker gesteld worden tijdens het project.

Processen

PRINCE 2 benadert projectmanagement procesmatig. Elk van de acht processen bestaat uit een doel en activiteiten die ervoor zorgen dat het doel gerealiseerd wordt.

 1. Dirigeren van een project, Directing a project (DP), het project board (stuurgroep) volgt het project en geeft autorisatie voor de vervolgstappen en op te leveren producten.
 2. Opstarten van een project, Starting up a project (SU), voorbereidingen voordat het daadwerkelijke project wordt gestart.
 3. Initiëren van een project Initiating a project (IP), beschrijving in detail van het volledige project inclusief planning.
 4. Beheersen van een fase, Controlling a stage (CS), beschrijving van de dagelijkse activiteiten van de projectmanager.
 5. Managen product oplevering, Managing product delivery (MP), de productie en oplevering van de businessproducten.
 6. Managen faseovergangen, Managing Stage Bounderies(SB), het controleren van alle grenzen binnen het project.
 7. Afsluiten van een project, Closing a project (CP), het officieel overdragen van de resultaten aan de organisatie.
 8. Planning (PL), wordt door andere processen gebruikt om Project Plan, Stage plans en eventuele Team Plans op te stellen. 

Resultaat van het model

Met behulp van een gestructureerde en planmatige methode is de onderneming beter in staat om projecten op de geplande momenten binnen de gestelde budgetten en andere randvoorwaarden gerealiseerd te krijgen. 

Aandachtsgebieden Prince 2

Deze methode is erg uitgebreid en dat betekent bij het gebruik ervan dat er ervaren mensen bij moeten zijn om PRINCE 2 op de juiste manier in te zetten. Door de omvang kan er namelijk een bureaucratisch geheel ontstaan ten koste van tijd en budget.

Een tweede aandachtspunt is dat deze methode geen rekening houd met de vaardigheden van de mensen zelf. Zo spelen bijvoorbeeld de vaardigheden van de projectmanager een grote rol in het succesvol realiseren van projecten.

Auteur: CCTA

Jaar ontwikkeld: 1979 (4e editie 2005)

Ook bekend als: Projects In Controled Environments

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘Prince 2’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.