Taxomomie van Romiszowski

Doel: Minder hard werken en toch dezelfde prestaties

Achtergrond van het Romiszowski model

De sterke aandacht voor e-learning maakt dat het opzetten en ontwikkelen van online e-learning en blended learning modules een nieuwe vlucht heeft gekregen. Veel bedrijven en instellingen zijn doende om een eigen of een externe e-learning omgeving op te zetten. Waar te vaak te weinig rekening mee gehouden wordt is dat de inhoud van zo’n e-learning opzet bijna altijd door het bedrijf of de instelling zelf ontwikkeld moet worden. Het is meestal te duur en te onbekend om deze ontwikkeling uit te besteden. Een e-learning omgeving stelt andere eisen dan een klassikale omgeving. Dat betekent automatisch dat de opzet vanaf de leerdoelen tot en met de inhoud opnieuw afgestemd moet worden op de nieuwe technologieën die hierbij gebruikt kunnen worden. Een bestaande presentatie in bijvoorbeeld Powerpoint of Prezi online zetten en dan zeggen dit is onze e-learning is geen goede manier om mensen betrokken te laten worden bij e-learning. Hierdoor worden taxonomieën, structuur voor inrichting van content, weer belangrijk om een juiste ordening te krijgen in de te realiseren e-learningmodules. De taxonomie van Romiszowski geeft hiervoor een mooi handvat aan. 

Om opleidingsprogramma’s op te zetten waarbij vooral het gedrag getoetst wordt, en daarmee impliciet de kennis anders kan het gedrag niet vertoond worden, is een structuur nodig waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen kennis en vaardigheden.  

 1. Kennis is het opslaan van informatie in de hersenen. 
  1. Feitelijke kennis kan herinnerd of herkend worden en kunnen bestaan uit:
   1. Feiten
   2. Procedures
  2. Begripsmatige kennis geeft inzicht en kan bestaan uit:
   1. Begrippen
   2. Principes
 2. Vaardigheden ontwikkelen zich door ervaring en oefening. 
  1. Reproductieve vaardigheden zijn eenvoudig en repeterend, zonder planning
  2. Productieve vaardigheden zijn complexe beslissingen in nieuwe situaties

Deze twee typen vaardigheden kunnen verdeeld worden over vier terreinen:

 1. Cognitieve vaardigheden zijn intellectuele vaardigheden het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, schematiseren en analyseren
 2. Reactieve vaardigheden reageren op mensen, gebeurtenissen en objecten in gevoelens, attituden en waarden
 3. Psychomotorische vaardigheden zijn vaardigheden zoals lopen, ruiken, zien en handelen
 4. Interactieve vaardigheden zoals kunnen communiceren, samenwerken als interpersoonlijke vaardigheden

Toepassing Taxomomie van Romiszowski

Het model van Romiszowski geeft een viertal instructieprincipes om de methode in de praktijk toe te passen. Deze principes zijn:

 1. De essentiële informatie overbrengen naar de lerende
 2. Mogelijkheid om te oefenen creëren
 3. Het geven van feedback
 4. Het bevorderen van overdracht

De essentiële informatie overbrengen naar de lerende
Het overbrengen van informatie naar de lerende kan het beste gedaan worden via demonstraties. Bij handelingen met weinig achtergrondkennis is een korte visuele demonstratie voldoende. Wanneer meer achtergrondkennis nodig is, is mondeling uitleg bij de demonstratie belangrijk. Bij zeer veel achtergrondkennis is een duidelijke verbale uitleg of een model ter ondersteuning noodzakelijk.  

Bij vaardigheden met procedurele kennis is het het beste om de lerende de vaardigheid zelf te laten oefenen. Wanneer procedurele kennis nodig is bij taken met visuele patronen en relatie tussen componenten, bijvoorbeeld bij modelbouw, kan beter eerste zelf geoefend worden waarna de demonstratie volgt. 

Wanneer procedurele kennis nodig is bij taken die uit meerdere stappen bestaat en waarbij de timing en de volgorde belangrijk is, kan beter eerste het patroon in de juiste volgorde gevolgd worden waarna zelf het patroon uitgevoerd kan worden. Aan het begin wordt dan de essentiële informatie meegegeven. 

Mogelijkheid om te oefenen creëren

In verschillende situaties kan een aan te leren vaardigheid anders geoefend moeten worden. Zo kunnen geïntegreerde en gecoördineerde activiteiten aangeleerd worden door de gehele taak ineens te oefenen. Bij het oefenen als geheel is het leren het meest effectief. Bestaat een taak uit een reeks handelingen die elkaar opvolgen en onafhankelijk zijn van elkaar, kunnen deze het beste aangeleerd worden door ze in delen apart te oefenen. Belangrijk hierbij is dat wanneer deel een en deel twee apart geoefend zijn, deze samen te oefenen voordat aan taak drie begonnen wordt. Zijn de vaardigheden voor bepaalde delen echt onder het minimum niveau dan moeten deze eerst aangeleerd worden voordat er geoefend kan worden met de gehele vaardigheid. Deze vaardigheden moeten geoefend worden voordat er aan de afzonderlijke delen geoefend kan worden. 

Voor productieve taken die veel coördinatie nodig hebben, kan het beste voortdurend geoefend worden, terwijl voor reproductieve taken er het beste geoefend kan worden met korte pauzes. Een herhaling in je hoofd tijdens de pauze helpt het leren. Wanneer de snelheid van uitvoering van de taken van belang is moet deze aangegeven worden bij de start van de oefening. Dit bevordert en betere bekwaamheid en snellere vooruitgang. Wanneer er vooraf een doel gesteld wordt zullen de vaardigheden eerder bereikt worden. Dit werkt veel effectiever dan alleen maar aan te geven dat iemand zijn of haar best moet doen. 

Feedback

Feedback bestaat uit het geven van informatie over de resultaten zelf, als ook het geven van informatie over hoe de resultaten bereikt zijn. Feedback geven over de manier hoe de resultaten bereikt zijn, geeft een beter leereffect omdat er hierbij meer informatie overgedragen wordt over het uitvoeren van bepaalde taken van de aan te leren vaardigheid. Het beste moment van feedback is direct na de oefening of tijdens de oefening zelf.  Het laatste geldt meestal voor productieve taken waarin strategieën bedacht moeten worden en besluiten genomen moeten worden. Een analyse van het verschil tussen verwachtingen en resultaten geeft de lerende extra inzicht. 

Overdracht bevorderen

Bij reproductieve taken is de variatie in oefenen beperkt waardoor de overdracht van het aanleren van de handelingen minder snel gaan dan bij productieve taken waar de variatie wel mogelijk is. Deze variatie moet voor de oefening geheel uitgeschreven worden op de verschillende kenmerken van een handeling. Bijvoorbeeld door het variëren van snelheid en kracht in een handeling. Bij het veel oefenen bestaat er de mogelijkheid dat meer oefenen geen zin meer heeft en dan is de bovengrens van het leren bereikt. Wanneer te veel informatie ineens gegeven wordt kan dit leiden tot een slechtere uitvoering van de taken en een langer leertraject. Dit staat een snellere ontwikkeling naar moeilijker taken in de weg. 

Resultaat van het model

Vooral mensen die leren vanuit de praktijk, naar theorie van Kolb de ‘doeners’ en de ‘dromers’ is dit de beste manier om vaardigheden aangeleerd te krijgen. De lerende wordt meer vanuit het gedrag de vaardigheden aangeleerd dan vanuit de inhoud. 

Aandachtsgebieden Taxomomie van Romiszowski

De taxonomie van Romiszowski is vooral toepasbaar op het aanleren van vaardigheden bij beroepsgerichte situaties en opleidingen. Mensen die leren vanuit abstract conceptualiseren (vanuit de theorie) conform Kolb, zullen meer moeite hebben om zo te leren omdat ze een theoretisch kader nodig hebben waarin ze de vaardigheden kunnen plaatsen. 

Het aanleren van vaardigheden heeft te maken met het inzicht wat de lerende moet hebben om de informatie te vertalen naar feitelijke handelingen. Overstijgt de gegeven informatie dit vermogen dan zal er niet of weinig geleerd worden. De gegeven informatie moet dus zorgvuldig afgestemd worden op de lerende. 

Een misinterpretatie van de lerende kan leiden tot een verkeerde (re)actie of het niet meer weten wat te doen in een bepaalde situatie. 

Auteur: Alexander Romiszowski

Jaar ontwikkeld: 1981

Ook bekend als: Cirkel van Romiszowski

Literatuur

Romiszowski, A.J. (1981). Learning: restructuring one’s concepts. British Journal of Educational technology, 12(1).

Romiszowski, A.J. (1981). Designing instructional systems. Vol. 1. Londen: Kogan Page.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

Taxomomie van Romiszowski

Doel: Minder hard werken en toch dezelfde prestaties

Achtergrond van het Romiszowski model

De sterke aandacht voor e-learning maakt dat het opzetten en ontwikkelen van online e-learning en blended learning modules een nieuwe vlucht heeft gekregen. Veel bedrijven en instellingen zijn doende om een eigen of een externe e-learning omgeving op te zetten. Waar te vaak te weinig rekening mee gehouden wordt is dat de inhoud van zo’n e-learning opzet bijna altijd door het bedrijf of de instelling zelf ontwikkeld moet worden. Het is meestal te duur en te onbekend om deze ontwikkeling uit te besteden. Een e-learning omgeving stelt andere eisen dan een klassikale omgeving. Dat betekent automatisch dat de opzet vanaf de leerdoelen tot en met de inhoud opnieuw afgestemd moet worden op de nieuwe technologieën die hierbij gebruikt kunnen worden. Een bestaande presentatie in bijvoorbeeld Powerpoint of Prezi online zetten en dan zeggen dit is onze e-learning is geen goede manier om mensen betrokken te laten worden bij e-learning. Hierdoor worden taxonomieën, structuur voor inrichting van content, weer belangrijk om een juiste ordening te krijgen in de te realiseren e-learningmodules. De taxonomie van Romiszowski geeft hiervoor een mooi handvat aan. 

Om opleidingsprogramma’s op te zetten waarbij vooral het gedrag getoetst wordt, en daarmee impliciet de kennis anders kan het gedrag niet vertoond worden, is een structuur nodig waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen kennis en vaardigheden.  

 1. Kennis is het opslaan van informatie in de hersenen. 
  1. Feitelijke kennis kan herinnerd of herkend worden en kunnen bestaan uit:
   1. Feiten
   2. Procedures
  2. Begripsmatige kennis geeft inzicht en kan bestaan uit:
   1. Begrippen
   2. Principes
 2. Vaardigheden ontwikkelen zich door ervaring en oefening. 
  1. Reproductieve vaardigheden zijn eenvoudig en repeterend, zonder planning
  2. Productieve vaardigheden zijn complexe beslissingen in nieuwe situaties

Deze twee typen vaardigheden kunnen verdeeld worden over vier terreinen:

 1. Cognitieve vaardigheden zijn intellectuele vaardigheden het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, schematiseren en analyseren
 2. Reactieve vaardigheden reageren op mensen, gebeurtenissen en objecten in gevoelens, attituden en waarden
 3. Psychomotorische vaardigheden zijn vaardigheden zoals lopen, ruiken, zien en handelen
 4. Interactieve vaardigheden zoals kunnen communiceren, samenwerken als interpersoonlijke vaardigheden

Toepassing Taxomomie van Romiszowski

Het model van Romiszowski geeft een viertal instructieprincipes om de methode in de praktijk toe te passen. Deze principes zijn:

 1. De essentiële informatie overbrengen naar de lerende
 2. Mogelijkheid om te oefenen creëren
 3. Het geven van feedback
 4. Het bevorderen van overdracht

De essentiële informatie overbrengen naar de lerende
Het overbrengen van informatie naar de lerende kan het beste gedaan worden via demonstraties. Bij handelingen met weinig achtergrondkennis is een korte visuele demonstratie voldoende. Wanneer meer achtergrondkennis nodig is, is mondeling uitleg bij de demonstratie belangrijk. Bij zeer veel achtergrondkennis is een duidelijke verbale uitleg of een model ter ondersteuning noodzakelijk.  

Bij vaardigheden met procedurele kennis is het het beste om de lerende de vaardigheid zelf te laten oefenen. Wanneer procedurele kennis nodig is bij taken met visuele patronen en relatie tussen componenten, bijvoorbeeld bij modelbouw, kan beter eerste zelf geoefend worden waarna de demonstratie volgt. 

Wanneer procedurele kennis nodig is bij taken die uit meerdere stappen bestaat en waarbij de timing en de volgorde belangrijk is, kan beter eerste het patroon in de juiste volgorde gevolgd worden waarna zelf het patroon uitgevoerd kan worden. Aan het begin wordt dan de essentiële informatie meegegeven. 

Mogelijkheid om te oefenen creëren

In verschillende situaties kan een aan te leren vaardigheid anders geoefend moeten worden. Zo kunnen geïntegreerde en gecoördineerde activiteiten aangeleerd worden door de gehele taak ineens te oefenen. Bij het oefenen als geheel is het leren het meest effectief. Bestaat een taak uit een reeks handelingen die elkaar opvolgen en onafhankelijk zijn van elkaar, kunnen deze het beste aangeleerd worden door ze in delen apart te oefenen. Belangrijk hierbij is dat wanneer deel een en deel twee apart geoefend zijn, deze samen te oefenen voordat aan taak drie begonnen wordt. Zijn de vaardigheden voor bepaalde delen echt onder het minimum niveau dan moeten deze eerst aangeleerd worden voordat er geoefend kan worden met de gehele vaardigheid. Deze vaardigheden moeten geoefend worden voordat er aan de afzonderlijke delen geoefend kan worden. 

Voor productieve taken die veel coördinatie nodig hebben, kan het beste voortdurend geoefend worden, terwijl voor reproductieve taken er het beste geoefend kan worden met korte pauzes. Een herhaling in je hoofd tijdens de pauze helpt het leren. Wanneer de snelheid van uitvoering van de taken van belang is moet deze aangegeven worden bij de start van de oefening. Dit bevordert en betere bekwaamheid en snellere vooruitgang. Wanneer er vooraf een doel gesteld wordt zullen de vaardigheden eerder bereikt worden. Dit werkt veel effectiever dan alleen maar aan te geven dat iemand zijn of haar best moet doen. 

Feedback

Feedback bestaat uit het geven van informatie over de resultaten zelf, als ook het geven van informatie over hoe de resultaten bereikt zijn. Feedback geven over de manier hoe de resultaten bereikt zijn, geeft een beter leereffect omdat er hierbij meer informatie overgedragen wordt over het uitvoeren van bepaalde taken van de aan te leren vaardigheid. Het beste moment van feedback is direct na de oefening of tijdens de oefening zelf.  Het laatste geldt meestal voor productieve taken waarin strategieën bedacht moeten worden en besluiten genomen moeten worden. Een analyse van het verschil tussen verwachtingen en resultaten geeft de lerende extra inzicht. 

Overdracht bevorderen

Bij reproductieve taken is de variatie in oefenen beperkt waardoor de overdracht van het aanleren van de handelingen minder snel gaan dan bij productieve taken waar de variatie wel mogelijk is. Deze variatie moet voor de oefening geheel uitgeschreven worden op de verschillende kenmerken van een handeling. Bijvoorbeeld door het variëren van snelheid en kracht in een handeling. Bij het veel oefenen bestaat er de mogelijkheid dat meer oefenen geen zin meer heeft en dan is de bovengrens van het leren bereikt. Wanneer te veel informatie ineens gegeven wordt kan dit leiden tot een slechtere uitvoering van de taken en een langer leertraject. Dit staat een snellere ontwikkeling naar moeilijker taken in de weg. 

Resultaat van het model

Vooral mensen die leren vanuit de praktijk, naar theorie van Kolb de ‘doeners’ en de ‘dromers’ is dit de beste manier om vaardigheden aangeleerd te krijgen. De lerende wordt meer vanuit het gedrag de vaardigheden aangeleerd dan vanuit de inhoud. 

Aandachtsgebieden Taxomomie van Romiszowski

De taxonomie van Romiszowski is vooral toepasbaar op het aanleren van vaardigheden bij beroepsgerichte situaties en opleidingen. Mensen die leren vanuit abstract conceptualiseren (vanuit de theorie) conform Kolb, zullen meer moeite hebben om zo te leren omdat ze een theoretisch kader nodig hebben waarin ze de vaardigheden kunnen plaatsen. 

Het aanleren van vaardigheden heeft te maken met het inzicht wat de lerende moet hebben om de informatie te vertalen naar feitelijke handelingen. Overstijgt de gegeven informatie dit vermogen dan zal er niet of weinig geleerd worden. De gegeven informatie moet dus zorgvuldig afgestemd worden op de lerende. 

Een misinterpretatie van de lerende kan leiden tot een verkeerde (re)actie of het niet meer weten wat te doen in een bepaalde situatie. 

Auteur: Alexander Romiszowski

Jaar ontwikkeld: 1981

Ook bekend als: Cirkel van Romiszowski

Literatuur

Romiszowski, A.J. (1981). Learning: restructuring one’s concepts. British Journal of Educational technology, 12(1).

Romiszowski, A.J. (1981). Designing instructional systems. Vol. 1. Londen: Kogan Page.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘Taxomomie van Romiszowski’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.