The Intelligence Pyramid

Doel: Vertalen van ruwe data naar actiegerichte strategische besluitvorming.

Achtergrond van het model

Informatie verzamelen uit de markt wordt al erg lang gedaan. Het wordt echter steeds moeilijker om juist die gegevens (data) te verzamelen die op termijn meer groei en winst oplevert dan de concurrent. Het vertalen van deze gegevens naar informatie, kennis, intelligentie, een strategie en acties voor de onderneming is daardoor steeds belangrijker aan het worden. Naast Business intelligence, dat zich richt op interne kwantitatieve gegevens, en Competitive intelligence, dat zich richt op externe kwalitatieve gegevens, zie we ook de Organisation intelligence opkomen. Deze organisatie-intelligentie vertaalt de gevonden kennis naar intelligentie voor de onderneming zodat deze de impact op de strategie kan bepalen en daarmee de juiste besluiten kan nemen en acties uit te zetten. De combinatie van deze drie wordt weergegeven in de intelligentie piramide.

Toepassing van The Intelligence Pyramid

De toepassing van dit model bestaat uit een aantal stappen die de intelligentie cirkel genoemd wordt. Het is een cirkel om dat dit het beste de continuïteit van het proces weergeeft. Eenmalig een keer gegevens verzamelen en vertalen heet dus weinig zin. Nadat gegevens verzameld en vertaald zijn naar actie in de onderneming wordt er opnieuw gestart met het verzamelen van gegevens. Sommige bronnen dienen continue geraadpleegd te worden en andere op een lagere frequentie. 

 1. Data.

  De eerste stap van de intelligentie cirkel betreft het verzamelen van gegevens(data). De uitdaging in het verzamelen van gegevens is welke gegeven wel en welk niet te verzamelen. Wanneer vooraf een behoefteanalyse plaats vindt loopt de onderneming het risico te weinig gegevens te verzamelen en belangrijke keuzes niet te maken. Wordt er te veel verzameld dan ziet men door de bomen het bos niet meer. Dit laatste kan voorkomen worden door de juiste ICT-systemen te gebruiken om de gegevens te ordenen, structureren en filteren. Het verzamelen van gegevens kan op een kwantitatieve en kwalitatieve manier. Kwantitatief is het verzamelen van grote hoeveelheden gegevens zodat met een uitspraak kan doen die voor de gehele onderzochte populatie geldt. Kwalitatief onderzoek geeft een indicatie aan wat de gedachte is van de onderzochte populatie.

 2. Informatie.

  Wanneer gegevens nieuw zij voor de onderneming wordt het informatie, de gegevens voegen iets toe. Deze informatie geeft inzicht op de onderneming, interne analyse, en op de omgeving van de onderneming, externe analyse. De zo verkregen informatie wordt gecontroleerd op relevantie, betrouwbaarheid, accuraatheid en validiteit. Indien mogelijk wordt de informatie ook geverifieerd door dezelfde informatie ook via een andere bron te verkrijgen. De verkregen gegevens worden vervolgens gestructureerd en gefilterd. Structureren is indelen in groepen van informatie en filteren betekent niet relevante informatie er uit halen. Deze niet relevantie informatie mag niet verwijderd worden, het kan op een later tijdstip wel relevant worden.

 3. Kennis.

  Na deze stap kan de informatie gedeeld worden met anderen waarmee samen de analyse van de informatie uitgevoerd wordt dat leidt tot meer inzicht in de onderneming en omgeving van de onderneming. Deze informatie leidt tot kennis binnen de onderneming die beschikbaar komt de verschillende niveaus, operationeel, tactisch en strategisch. Op operationeel niveau in grote mate van detail, op tactisch niveau verzameld tot de prestatie-indicatoren en op strategisch niveau verzameld tot op de succesfactoren die voor de onderneming opgesteld zijn. Expliciete kennis kan opgeslagen worden in ict systemen en toegankelijk gemaakt worden voor anderen.  De impliciete kennis is meestal in het hoofd van de medewerkers aanwezig. Deze kennis moet ook beschikbaar gemaakt worden om voor de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken. Keuzes zijn immers ook gebaseerd op de competenties die de onderneming bezit. 

 4. Intelligentie.

  Door de combinatie en interpretatie van de kennis ontstaat een mate van intelligentie binnen de onderneming op de drie aangegeven niveaus. Deze intelligentie wordt gebruikt om proactieve analyses te maken en te voorspellen wat er op de markt staat te gebeuren. Hiermee is de onderneming in staat om eerder te anticiperen op de ontwikkelingen in de markt dan de concurrentie. Juist door deze intelligentie ontstaat een alerte en tijdig reagerende onderneming. 

 5. Strategische impact en besluitvorming.

  Voor het management ontstaat nu de mogelijkheid om, op basis van de voorspellingen, keuzes te maken voor de onderneming. Op korte termijn operationeel kunnen deze direct gemaakt worden terwijl voor tactisch en strategisch overleg nodig is. Het verspreiden, communiceren en aanbevelen van de intelligentie, is een voorwaarde om tot juist inzicht te komen op het gebied van alle processen van de onderneming. 

 6. Actie.


  Als laatste stap worden de acties die nodig zijn opgesteld en uitgevoerd om te komen tot een duurzame en winstgevende onderneming.

Resultaat van The Intelligence Pyramid model

Door gebruik te maken van “the intelligence pyramid” kan de onderneming veranderen van een reactieve benadering van de markt naar een proactieve benadering. Hiermee is de onderneming in staat om het actieplan klaar te hebben op het moment dat de marktveranderingen zichtbaar worden. 

Aandachtsgebieden van The Intelligence Pyramid

Het verzamelen van gegevens wordt vaak een ICT-aangelegenheid. “The intelligence pyramid”  is duidelijk geen ict aangelegenheid, maar heeft als doel de strategie van de onderneming te sturen. Het vastleggen van kennis in hoofden van medewerkers is vaak een complex probleem omdat medewerkers zich snel overbodig voelen wanneer hun kennis vastgelegd wordt.  

Auteur: J. Rodenberg

Jaar ontwikkeld: 2004

Ook bekend als: Marketing intelligence, competive intelligence 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

The Intelligence Pyramid

Doel: Vertalen van ruwe data naar actiegerichte strategische besluitvorming.

Achtergrond van het model

Informatie verzamelen uit de markt wordt al erg lang gedaan. Het wordt echter steeds moeilijker om juist die gegevens (data) te verzamelen die op termijn meer groei en winst oplevert dan de concurrent. Het vertalen van deze gegevens naar informatie, kennis, intelligentie, een strategie en acties voor de onderneming is daardoor steeds belangrijker aan het worden. Naast Business intelligence, dat zich richt op interne kwantitatieve gegevens, en Competitive intelligence, dat zich richt op externe kwalitatieve gegevens, zie we ook de Organisation intelligence opkomen. Deze organisatie-intelligentie vertaalt de gevonden kennis naar intelligentie voor de onderneming zodat deze de impact op de strategie kan bepalen en daarmee de juiste besluiten kan nemen en acties uit te zetten. De combinatie van deze drie wordt weergegeven in de intelligentie piramide.

Toepassing van The Intelligence Pyramid

De toepassing van dit model bestaat uit een aantal stappen die de intelligentie cirkel genoemd wordt. Het is een cirkel om dat dit het beste de continuïteit van het proces weergeeft. Eenmalig een keer gegevens verzamelen en vertalen heet dus weinig zin. Nadat gegevens verzameld en vertaald zijn naar actie in de onderneming wordt er opnieuw gestart met het verzamelen van gegevens. Sommige bronnen dienen continue geraadpleegd te worden en andere op een lagere frequentie. 

 1. Data.

  De eerste stap van de intelligentie cirkel betreft het verzamelen van gegevens(data). De uitdaging in het verzamelen van gegevens is welke gegeven wel en welk niet te verzamelen. Wanneer vooraf een behoefteanalyse plaats vindt loopt de onderneming het risico te weinig gegevens te verzamelen en belangrijke keuzes niet te maken. Wordt er te veel verzameld dan ziet men door de bomen het bos niet meer. Dit laatste kan voorkomen worden door de juiste ICT-systemen te gebruiken om de gegevens te ordenen, structureren en filteren. Het verzamelen van gegevens kan op een kwantitatieve en kwalitatieve manier. Kwantitatief is het verzamelen van grote hoeveelheden gegevens zodat met een uitspraak kan doen die voor de gehele onderzochte populatie geldt. Kwalitatief onderzoek geeft een indicatie aan wat de gedachte is van de onderzochte populatie.

 2. Informatie.

  Wanneer gegevens nieuw zij voor de onderneming wordt het informatie, de gegevens voegen iets toe. Deze informatie geeft inzicht op de onderneming, interne analyse, en op de omgeving van de onderneming, externe analyse. De zo verkregen informatie wordt gecontroleerd op relevantie, betrouwbaarheid, accuraatheid en validiteit. Indien mogelijk wordt de informatie ook geverifieerd door dezelfde informatie ook via een andere bron te verkrijgen. De verkregen gegevens worden vervolgens gestructureerd en gefilterd. Structureren is indelen in groepen van informatie en filteren betekent niet relevante informatie er uit halen. Deze niet relevantie informatie mag niet verwijderd worden, het kan op een later tijdstip wel relevant worden.

 3. Kennis.

  Na deze stap kan de informatie gedeeld worden met anderen waarmee samen de analyse van de informatie uitgevoerd wordt dat leidt tot meer inzicht in de onderneming en omgeving van de onderneming. Deze informatie leidt tot kennis binnen de onderneming die beschikbaar komt de verschillende niveaus, operationeel, tactisch en strategisch. Op operationeel niveau in grote mate van detail, op tactisch niveau verzameld tot de prestatie-indicatoren en op strategisch niveau verzameld tot op de succesfactoren die voor de onderneming opgesteld zijn. Expliciete kennis kan opgeslagen worden in ict systemen en toegankelijk gemaakt worden voor anderen.  De impliciete kennis is meestal in het hoofd van de medewerkers aanwezig. Deze kennis moet ook beschikbaar gemaakt worden om voor de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken. Keuzes zijn immers ook gebaseerd op de competenties die de onderneming bezit. 

 4. Intelligentie.

  Door de combinatie en interpretatie van de kennis ontstaat een mate van intelligentie binnen de onderneming op de drie aangegeven niveaus. Deze intelligentie wordt gebruikt om proactieve analyses te maken en te voorspellen wat er op de markt staat te gebeuren. Hiermee is de onderneming in staat om eerder te anticiperen op de ontwikkelingen in de markt dan de concurrentie. Juist door deze intelligentie ontstaat een alerte en tijdig reagerende onderneming. 

 5. Strategische impact en besluitvorming.

  Voor het management ontstaat nu de mogelijkheid om, op basis van de voorspellingen, keuzes te maken voor de onderneming. Op korte termijn operationeel kunnen deze direct gemaakt worden terwijl voor tactisch en strategisch overleg nodig is. Het verspreiden, communiceren en aanbevelen van de intelligentie, is een voorwaarde om tot juist inzicht te komen op het gebied van alle processen van de onderneming. 

 6. Actie.


  Als laatste stap worden de acties die nodig zijn opgesteld en uitgevoerd om te komen tot een duurzame en winstgevende onderneming.

Resultaat van The Intelligence Pyramid model

Door gebruik te maken van “the intelligence pyramid” kan de onderneming veranderen van een reactieve benadering van de markt naar een proactieve benadering. Hiermee is de onderneming in staat om het actieplan klaar te hebben op het moment dat de marktveranderingen zichtbaar worden. 

Aandachtsgebieden van The Intelligence Pyramid

Het verzamelen van gegevens wordt vaak een ICT-aangelegenheid. “The intelligence pyramid”  is duidelijk geen ict aangelegenheid, maar heeft als doel de strategie van de onderneming te sturen. Het vastleggen van kennis in hoofden van medewerkers is vaak een complex probleem omdat medewerkers zich snel overbodig voelen wanneer hun kennis vastgelegd wordt.  

Auteur: J. Rodenberg

Jaar ontwikkeld: 2004

Ook bekend als: Marketing intelligence, competive intelligence 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘The Intelligence Pyramid’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.