Transformationeel Ondernemerschap

Doel: Basis voor nieuw sociaaleconomische samenleving

Achtergrond van het model

Vanaf 2008 heeft de wereldwijde economie (economische crisis) voor jaren geleefd in onrust. Veroorzaakt door de kortetermijngedachte en in de financiële wereld de onmogelijkheid om nieuwe toegevoegde waarde te creëren. Dit heeft geleid tot inzicht dat naast de economische waarde organisaties ook moeten letten op de sociale waarde die de organisatie voor de omgeving creëert. Economisch ondernemerschap en sociaal ondernemerschap groeien langzaam naar elkaar toe om te komen tot een interessante oplossing. Steeds meer ondernemers zien de mogelijkheid om de technologische ontwikkelingen te combineren met sociaal ondernemerschap. Deze combinatie kan de basis zijn van een nieuwe sociaaleconomische ontwikkeling bij organisaties die “Transformationeel Ondernemerschap” genoemd wordt.   

Toepassing Transformationeel Ondernemerschap

De ontwikkelingen in technologisch ondernemerschap zijn gebaseerd op technologieën die op zich erg mooi zijn, maar regelmatig onvoldoende waarde toevoegen aan de continuïteit van de onderneming. Dat is de reden waarom 90% van de startende ondernemingen in Sillcon Valley failliet gaan (www.startupgenome.com). Daarnaast heeft sociaal ondernemerschap problemen om de oplossingen op te schalen en werkelijke duurzame economische oplossingen te bieden. Ook zijn de problemen die ze proberen op te lossen vaak complexer dan gedacht. Het is dan ook een uitdaging om de transitie naar het informatietijdperk via deze twee vormen van ondernemerschap te realiseren. 

De matrix van sociaaleconomische waardecreatie geeft inzicht op welke manier transformationeel ondernemerschap vormgegeven kan worden. De as economische impact is onderverdeeld op basis van de economische waarde die deze organisatie creëren. De economische waarde wordt berekend op basis van standaard financiële maatstaven zoals omzet, winst, marktkapitaal en ROI, return-on-investment. Boven aan deze Y-as staan de ondernemingen die opgeschaald zijn naar grote organisaties waarbij de producten en diensten door velen gekocht worden. In het midden van de as staan de Mkb-bedrijven met een lagere economische waarde en onderaan de as staan de non-profit organisaties zonder economische waarde. Een voorbeeld van een non-profit zonder economische waarde is Wikipedia.

Hoe groter deze organisatie wordt hoe lager de economische waarde. Doordat er meer mensen en middelen nodig zijn op de organisatie te runnen worden de kosten hoger. Alle kosten moeten door donaties gedekt worden en dat wordt moeilijker naarmate de organisatie groter wordt.  De horizontale as bekijkt de sociale impact op lange termijn afhankelijk wat de organisaties doen met betrekking tot de wereldproblematiek. Het woord wereldproblematiek impliceert de problematiek op wereldniveau. De auteur bedoelt met wereldproblematiek een problematiek die voor de gehele wereld geldt, maar lokaal aangepakt kan worden. Wanneer iedereen dit lokaal doet over de gehele wereld kan dit probleem verholpen worden. 

De onderwerpen van de wereldproblematiek kunnen verschillend en subjectief van aard zijn. De volgende organisaties hebben een omschrijving hiervan gegeven: The Copenhagen Consensus, Singularity University, The Millennium Project, The UN, United Nations en The World Economic Forum. Omdat nog geen concrete duidelijkheid is te geven hoe de organisaties op de X-as gescoord moeten worden volgen hieronder een aantal richtlijnen.

Categorie 1: Negatieve impact (-5,0)

Organisaties die in deze categorie vallen zijn meestal organisaties die:

 1. mensen overtuigen om producten of diensten te kopen die ze eigenlijk in het geheel niet nodig hebben of schade berokkenen op de lange termijn.
 2. mensen uitbuit.
 3. tijd van mensen verspilt.
 4. de wereld en/of mensen ongezond maken.
 5. een vals gevoel geven van tevredenheid of vervulling.

Veel van deze organisaties maken winst ten koste van anderen en maken juist de wereldse problemen groter. 

Categorie 2: Marginale impact (0,5)

Organisaties die in deze categorie vallen zijn meestal die organisaties die:

 1. symptomen behandelen in plaats van oorzaken.
 2. stapsgewijs relatief efficiënte gebieden verbeteren.
 3. maakt dat mensen zich beter voelen over zichzelf.
 4. mensen helpt een inkomen te verdienen.
 5. de aandacht op een niche vestigen.

De meeste organisaties vallen onder deze categorie.

Categorie 3: Transformationele impact.(5-10)

Organisaties die in deze categorie vallen zijn organisaties die:

 1. problemen systematisch aanpakken, onderliggende oorzaken behandelen.
 2. mensen leert om te vissen in plaats van hen vis te geven.
 3. zich focussen op het ontsluiten van het menselijk potentieel.
 4. meer waarde creëren dan ze vastleggen.
 5. het zoeken om mensen zich te laten ontwikkelen.
 6. het verbeteren van menselijke relaties, hun vermogen te creëren en het vermogen om te leren, nastreeft.
 7. ecosystemen en platforms koesteren.

Resultaat van het model

Elke organisatie kan in deze matrix opgenomen worden. Waar deze organisaties geplaatst moeten worden is niet zo maar vast te stellen, maar wel een zeer belangrijk debat. Het resultaat is niet zo zeer een zwart-wit situatie waarin de slechte verworpen moeten worden en de goede gekoesterd, maar meer een discussie over de toegevoegde waarde die iedereen als sociaaleconomische ontwikkeling wil inzetten en daarvoor de benodigde mensen en middelen voor in wil zetten. 

Aandachtsgebieden Transformationeel Ondernemerschap

De Y-as Economische impact is gedefinieerd in kengetallen die het economische resultaat van een organisatie weergeven. Dit kan gezien worden als een beperking. Bijvoorbeeld die organisaties die niet passen in deze definitie, maar wel zorgen voor bijvoorbeeld overdracht van kennis of het creëren van banen. 

Auteur: Miller, R.A. and Collier, E.W

Jaar ontwikkeld: 2010

Naam: Transformational Entrepreneurship

Literatuur

Miller, R.A. and Collier, E.W. (2010). ‘Redefining Entrepreneurship: a virtues and values perspective’, Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 8 (2), 80-89.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

Transformationeel Ondernemerschap

Doel: Basis voor nieuw sociaaleconomische samenleving

Achtergrond van het model

Vanaf 2008 heeft de wereldwijde economie (economische crisis) voor jaren geleefd in onrust. Veroorzaakt door de kortetermijngedachte en in de financiële wereld de onmogelijkheid om nieuwe toegevoegde waarde te creëren. Dit heeft geleid tot inzicht dat naast de economische waarde organisaties ook moeten letten op de sociale waarde die de organisatie voor de omgeving creëert. Economisch ondernemerschap en sociaal ondernemerschap groeien langzaam naar elkaar toe om te komen tot een interessante oplossing. Steeds meer ondernemers zien de mogelijkheid om de technologische ontwikkelingen te combineren met sociaal ondernemerschap. Deze combinatie kan de basis zijn van een nieuwe sociaaleconomische ontwikkeling bij organisaties die “Transformationeel Ondernemerschap” genoemd wordt.   

Toepassing Transformationeel Ondernemerschap

De ontwikkelingen in technologisch ondernemerschap zijn gebaseerd op technologieën die op zich erg mooi zijn, maar regelmatig onvoldoende waarde toevoegen aan de continuïteit van de onderneming. Dat is de reden waarom 90% van de startende ondernemingen in Sillcon Valley failliet gaan (www.startupgenome.com). Daarnaast heeft sociaal ondernemerschap problemen om de oplossingen op te schalen en werkelijke duurzame economische oplossingen te bieden. Ook zijn de problemen die ze proberen op te lossen vaak complexer dan gedacht. Het is dan ook een uitdaging om de transitie naar het informatietijdperk via deze twee vormen van ondernemerschap te realiseren. 

De matrix van sociaaleconomische waardecreatie geeft inzicht op welke manier transformationeel ondernemerschap vormgegeven kan worden. De as economische impact is onderverdeeld op basis van de economische waarde die deze organisatie creëren. De economische waarde wordt berekend op basis van standaard financiële maatstaven zoals omzet, winst, marktkapitaal en ROI, return-on-investment. Boven aan deze Y-as staan de ondernemingen die opgeschaald zijn naar grote organisaties waarbij de producten en diensten door velen gekocht worden. In het midden van de as staan de Mkb-bedrijven met een lagere economische waarde en onderaan de as staan de non-profit organisaties zonder economische waarde. Een voorbeeld van een non-profit zonder economische waarde is Wikipedia.

Hoe groter deze organisatie wordt hoe lager de economische waarde. Doordat er meer mensen en middelen nodig zijn op de organisatie te runnen worden de kosten hoger. Alle kosten moeten door donaties gedekt worden en dat wordt moeilijker naarmate de organisatie groter wordt.  De horizontale as bekijkt de sociale impact op lange termijn afhankelijk wat de organisaties doen met betrekking tot de wereldproblematiek. Het woord wereldproblematiek impliceert de problematiek op wereldniveau. De auteur bedoelt met wereldproblematiek een problematiek die voor de gehele wereld geldt, maar lokaal aangepakt kan worden. Wanneer iedereen dit lokaal doet over de gehele wereld kan dit probleem verholpen worden. 

De onderwerpen van de wereldproblematiek kunnen verschillend en subjectief van aard zijn. De volgende organisaties hebben een omschrijving hiervan gegeven: The Copenhagen Consensus, Singularity University, The Millennium Project, The UN, United Nations en The World Economic Forum. Omdat nog geen concrete duidelijkheid is te geven hoe de organisaties op de X-as gescoord moeten worden volgen hieronder een aantal richtlijnen.

Categorie 1: Negatieve impact (-5,0)

Organisaties die in deze categorie vallen zijn meestal organisaties die:

 1. mensen overtuigen om producten of diensten te kopen die ze eigenlijk in het geheel niet nodig hebben of schade berokkenen op de lange termijn.
 2. mensen uitbuit.
 3. tijd van mensen verspilt.
 4. de wereld en/of mensen ongezond maken.
 5. een vals gevoel geven van tevredenheid of vervulling.

Veel van deze organisaties maken winst ten koste van anderen en maken juist de wereldse problemen groter. 

Categorie 2: Marginale impact (0,5)

Organisaties die in deze categorie vallen zijn meestal die organisaties die:

 1. symptomen behandelen in plaats van oorzaken.
 2. stapsgewijs relatief efficiënte gebieden verbeteren.
 3. maakt dat mensen zich beter voelen over zichzelf.
 4. mensen helpt een inkomen te verdienen.
 5. de aandacht op een niche vestigen.

De meeste organisaties vallen onder deze categorie.

Categorie 3: Transformationele impact.(5-10)

Organisaties die in deze categorie vallen zijn organisaties die:

 1. problemen systematisch aanpakken, onderliggende oorzaken behandelen.
 2. mensen leert om te vissen in plaats van hen vis te geven.
 3. zich focussen op het ontsluiten van het menselijk potentieel.
 4. meer waarde creëren dan ze vastleggen.
 5. het zoeken om mensen zich te laten ontwikkelen.
 6. het verbeteren van menselijke relaties, hun vermogen te creëren en het vermogen om te leren, nastreeft.
 7. ecosystemen en platforms koesteren.

Resultaat van het model

Elke organisatie kan in deze matrix opgenomen worden. Waar deze organisaties geplaatst moeten worden is niet zo maar vast te stellen, maar wel een zeer belangrijk debat. Het resultaat is niet zo zeer een zwart-wit situatie waarin de slechte verworpen moeten worden en de goede gekoesterd, maar meer een discussie over de toegevoegde waarde die iedereen als sociaaleconomische ontwikkeling wil inzetten en daarvoor de benodigde mensen en middelen voor in wil zetten. 

Aandachtsgebieden Transformationeel Ondernemerschap

De Y-as Economische impact is gedefinieerd in kengetallen die het economische resultaat van een organisatie weergeven. Dit kan gezien worden als een beperking. Bijvoorbeeld die organisaties die niet passen in deze definitie, maar wel zorgen voor bijvoorbeeld overdracht van kennis of het creëren van banen. 

Auteur: Miller, R.A. and Collier, E.W

Jaar ontwikkeld: 2010

Naam: Transformational Entrepreneurship

Literatuur

Miller, R.A. and Collier, E.W. (2010). ‘Redefining Entrepreneurship: a virtues and values perspective’, Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 8 (2), 80-89.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘Transformationeel Ondernemerschap’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.