Visie, Missie, Doelen, Strategie

Doel: Vaststellen waar de onderneming voor staat en hoe ze dat wil bereiken met welke waard en normen.

Achtergrond van het model

Om een onderneming te kunnen besturen zal eerst vastgelegd moeten worden wat deze onderneming wil bereiken, voor wie ze dit wil bereiken, binnen welke termijn dit bereikt dient te worden en wat het uiteindelijk op dient te leveren. Hiertoe zullen ondernemingen een missie en visie opstellen waarvan de doelen en doelstellingen afgeleid kunnen worden zodat in de strategie doelgerichte activiteiten opgenomen kunnen worden.

Toepassing Visie, Missie, Doelen, Strategie

Missie: Een missie is een voorstelling van de toegevoegde waarde die onderneming voor haar omgeving kan betekenen. Onderliggende vragen die helpen om de missie van een onderneming te formuleren zijn:

 1. Waartoe en waarom bestaat onze organisatie?
 2. Wat is onze identiteit? Wat is onze bestaansreden?
 3. Wat is onze primaire functie? Wat is ons ultieme hoofddoel?
 4. Voor wie bestaan we? Wat zijn onze voornaamste stakeholders?
 5. In welke fundamentele behoefte wordt door ons voorzien.
 6. Waar staan we voor, wat verbindt ons, wie willen we zijn en wat is essentieel in onze houding en waar geloven we in (kernwaarden)?

In een missie komen meestal één of meerdere van onderstaande onderwerpen voor:

 1. werkterrein
 2. bestaansrecht
 3. betekenis voor stakeholders
 4. normen, waarden, overtuigingen
 5. intenties, ambities

Er zijn maar weinig ‘mission statements’ waarin alle 5 elementen gelijktijdig voorkomen. Voor een volledige missie zullen deze onderwerpen beschreven moeten worden. De vijf genoemde onderwerpen staan voor de onderstaande invulling.

Visie: De visie van een organisatie bestaat uit een algemene omschrijving van product-markt-technologie-combinaties en de manier waarop men hiermee op haar omgeving wil inspelen.

Onderliggende vragen die helpen om de visie van een onderneming te formuleren zijn: 

 1. Wat is ons toekomstbeeld? 
 2. Wat zijn onze lange termijn ambities?
 3. Wat willen we bereiken?
 4. Wat is ons gemeenschappelijk beeld van een gewenste en haalbaar geachte toekomstige situatie en van het veranderingstraject dat nodig is om daar te komen?

Doelen: Doelen zijn de resultaten die men wil realiseren met de onderneming.

Visie en Missie zijn uitgangspunt voor het formuleren van onze doelen of zogenaamde kritieke succesfactoren (KSF’s). (Zie Besturingscirkel op pagina #)

Missie & visie zijn voor de langere termijn terwijl doelen en doelstellingen voor de kortere termijn zijn. Daarnaast zijn de missie en visie in algemene bewoordingen vastgelegd en de doelen en doelstellingen worden in concreet meetbare eenheden vastgelegd. De termijnen zijn afhankelijk van de turbulentie van de omgeving waarin de onderneming zich bevindt. 

Onderliggende vragen die helpen om de doelen van een onderneming te formuleren.

 1. Wanneer vinden we dat onze onderneming een succes is?
 2. Welke factoren maken ons uniek?
 3. Wat is voor het succes van onze organisatie doorslaggevend?
 4. Welke factoren in de visie zijn essentieel voor de levensvatbaarheid van onze organisatie?

Doelstellingen: De doelstellingen zijn de concrete te meten onderwerpen om een doel te bereiken.

Onderliggende vragen die helpen om de doelstellingen oftewel de prestatie-indicatoren (zie Besturingscirkel op pagina ##) van een onderneming te formuleren.

 1. Wat zijn de meetbare resultaten die we willen bereiken?
 2. Op welke termijn willen we die resultaten bereiken?
 3. Op welke schaal gaan we deze meten?
 4. Welk meetinstrument gaan we daarvoor gebruiken?
 5. Met welke frequentie gaan we deze meten?

Het doel klanttevredenheid van een 8 is niet zo maar vast te stellen. Deze klanttevredenheid kan uit een aantal meetbare aspecten bestaan zoals aantal seconden voordat de telefoon opgenomen wordt, hoeveel minuten er gewacht dient te worden bij de balie, hoeveel klachten er zijn. De aggregatie van deze drie aspecten vormt dan een cijfer op een schaal van 1 tot 10.

Strategie: De strategie van de onderneming zijn de feitelijk uit te voeren acties die de onderneming gaat plannen om de doelen en doelstellingen te realiseren.

Onderliggende vragen die helpen om de strategie van een onderneming te formuleren zijn:

 1. Waar zijn we goed in?
 2. Hoe willen we de resultaten bereiken?
 3. Hoe kunnen we de doelen realiseren? 
 4. Welke maatregelen gaan we nemen? 
 5. Welke verbeteracties gaan we uitvoeren?
 6. Hoe creëren we draagvlak voor de ontwikkelde strategieën
 7. Hoe gaan we hierover naar de mensen communiceren?
 8. Hoe zorgen we dat we voortdurend leren?

Deze strategie wordt vervolgens vastgelegd in de diverse plannen zoals een ondernemingsplan, marketingplan, financieel plan, operationeel plan, human talent mnagementplan, ICT-plan, R&D plan.

Stappenplan:

 1. deskresearch
 2. workshop vaststellen elementen visie-missie
 3. groepering elementen
 4. groepsdiscussie over rudimentaire zinnen 
 5. concept missie en visie
 6. verspreiding in de onderneming en feedback
 7. definitieve missie en visie
 8. resultaat

Resultaat van het model

Het resultaat is een afgesproken en gedragen set met concreet meetbare doelstellingen waarmee de onderneming haar missie en visie wil realiseren. Op basis van de voortgang is de onderneming in staat op tijd bij te sturen en in de gestelde tijd de geplande doelen te halen.

Aandachtsgebieden Visie, Missie, Doelen, Strategie

Veel ondernemingen stellen een missie en een visie op met daarbij nog enkele niet concreet gemaakte doelen. Om dit model goed te laten functioneren zullen ook de overige stappen van het model uitgevoerd moeten voor een realistische strategie om de missie en visie te behalen.

Auteur: In de praktijk ontwikkeld

Naam: Visie en missie, mission-statement, Business strategy

Literatuur

Nieuwenhuis, M. (2003-2006) The Art of management. www.the-art.nl

Marcus en van Dam, Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management. Groningen:Wolters-Noordhoff.

Droste, H. Harlaar, M. (2006). Businessplanning. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

Visie, Missie, Doelen, Strategie

Doel: Vaststellen waar de onderneming voor staat en hoe ze dat wil bereiken met welke waard en normen.

Achtergrond van het model

Om een onderneming te kunnen besturen zal eerst vastgelegd moeten worden wat deze onderneming wil bereiken, voor wie ze dit wil bereiken, binnen welke termijn dit bereikt dient te worden en wat het uiteindelijk op dient te leveren. Hiertoe zullen ondernemingen een missie en visie opstellen waarvan de doelen en doelstellingen afgeleid kunnen worden zodat in de strategie doelgerichte activiteiten opgenomen kunnen worden.

Toepassing Visie, Missie, Doelen, Strategie

Missie: Een missie is een voorstelling van de toegevoegde waarde die onderneming voor haar omgeving kan betekenen. Onderliggende vragen die helpen om de missie van een onderneming te formuleren zijn:

 1. Waartoe en waarom bestaat onze organisatie?
 2. Wat is onze identiteit? Wat is onze bestaansreden?
 3. Wat is onze primaire functie? Wat is ons ultieme hoofddoel?
 4. Voor wie bestaan we? Wat zijn onze voornaamste stakeholders?
 5. In welke fundamentele behoefte wordt door ons voorzien.
 6. Waar staan we voor, wat verbindt ons, wie willen we zijn en wat is essentieel in onze houding en waar geloven we in (kernwaarden)?

In een missie komen meestal één of meerdere van onderstaande onderwerpen voor:

 1. werkterrein
 2. bestaansrecht
 3. betekenis voor stakeholders
 4. normen, waarden, overtuigingen
 5. intenties, ambities

Er zijn maar weinig ‘mission statements’ waarin alle 5 elementen gelijktijdig voorkomen. Voor een volledige missie zullen deze onderwerpen beschreven moeten worden. De vijf genoemde onderwerpen staan voor de onderstaande invulling.

Visie: De visie van een organisatie bestaat uit een algemene omschrijving van product-markt-technologie-combinaties en de manier waarop men hiermee op haar omgeving wil inspelen.

Onderliggende vragen die helpen om de visie van een onderneming te formuleren zijn: 

 1. Wat is ons toekomstbeeld? 
 2. Wat zijn onze lange termijn ambities?
 3. Wat willen we bereiken?
 4. Wat is ons gemeenschappelijk beeld van een gewenste en haalbaar geachte toekomstige situatie en van het veranderingstraject dat nodig is om daar te komen?

Doelen: Doelen zijn de resultaten die men wil realiseren met de onderneming.

Visie en Missie zijn uitgangspunt voor het formuleren van onze doelen of zogenaamde kritieke succesfactoren (KSF’s). (Zie Besturingscirkel op pagina #)

Missie & visie zijn voor de langere termijn terwijl doelen en doelstellingen voor de kortere termijn zijn. Daarnaast zijn de missie en visie in algemene bewoordingen vastgelegd en de doelen en doelstellingen worden in concreet meetbare eenheden vastgelegd. De termijnen zijn afhankelijk van de turbulentie van de omgeving waarin de onderneming zich bevindt. 

Onderliggende vragen die helpen om de doelen van een onderneming te formuleren.

 1. Wanneer vinden we dat onze onderneming een succes is?
 2. Welke factoren maken ons uniek?
 3. Wat is voor het succes van onze organisatie doorslaggevend?
 4. Welke factoren in de visie zijn essentieel voor de levensvatbaarheid van onze organisatie?

Doelstellingen: De doelstellingen zijn de concrete te meten onderwerpen om een doel te bereiken.

Onderliggende vragen die helpen om de doelstellingen oftewel de prestatie-indicatoren (zie Besturingscirkel op pagina ##) van een onderneming te formuleren.

 1. Wat zijn de meetbare resultaten die we willen bereiken?
 2. Op welke termijn willen we die resultaten bereiken?
 3. Op welke schaal gaan we deze meten?
 4. Welk meetinstrument gaan we daarvoor gebruiken?
 5. Met welke frequentie gaan we deze meten?

Het doel klanttevredenheid van een 8 is niet zo maar vast te stellen. Deze klanttevredenheid kan uit een aantal meetbare aspecten bestaan zoals aantal seconden voordat de telefoon opgenomen wordt, hoeveel minuten er gewacht dient te worden bij de balie, hoeveel klachten er zijn. De aggregatie van deze drie aspecten vormt dan een cijfer op een schaal van 1 tot 10.

Strategie: De strategie van de onderneming zijn de feitelijk uit te voeren acties die de onderneming gaat plannen om de doelen en doelstellingen te realiseren.

Onderliggende vragen die helpen om de strategie van een onderneming te formuleren zijn:

 1. Waar zijn we goed in?
 2. Hoe willen we de resultaten bereiken?
 3. Hoe kunnen we de doelen realiseren? 
 4. Welke maatregelen gaan we nemen? 
 5. Welke verbeteracties gaan we uitvoeren?
 6. Hoe creëren we draagvlak voor de ontwikkelde strategieën
 7. Hoe gaan we hierover naar de mensen communiceren?
 8. Hoe zorgen we dat we voortdurend leren?

Deze strategie wordt vervolgens vastgelegd in de diverse plannen zoals een ondernemingsplan, marketingplan, financieel plan, operationeel plan, human talent mnagementplan, ICT-plan, R&D plan.

Stappenplan:

 1. deskresearch
 2. workshop vaststellen elementen visie-missie
 3. groepering elementen
 4. groepsdiscussie over rudimentaire zinnen 
 5. concept missie en visie
 6. verspreiding in de onderneming en feedback
 7. definitieve missie en visie
 8. resultaat

Resultaat van het model

Het resultaat is een afgesproken en gedragen set met concreet meetbare doelstellingen waarmee de onderneming haar missie en visie wil realiseren. Op basis van de voortgang is de onderneming in staat op tijd bij te sturen en in de gestelde tijd de geplande doelen te halen.

Aandachtsgebieden Visie, Missie, Doelen, Strategie

Veel ondernemingen stellen een missie en een visie op met daarbij nog enkele niet concreet gemaakte doelen. Om dit model goed te laten functioneren zullen ook de overige stappen van het model uitgevoerd moeten voor een realistische strategie om de missie en visie te behalen.

Auteur: In de praktijk ontwikkeld

Naam: Visie en missie, mission-statement, Business strategy

Literatuur

Nieuwenhuis, M. (2003-2006) The Art of management. www.the-art.nl

Marcus en van Dam, Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management. Groningen:Wolters-Noordhoff.

Droste, H. Harlaar, M. (2006). Businessplanning. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘Visie, Missie, Doelen, Strategie’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.