Zeven-S Model

Doel: Analyse interne organisatie

Achtergrond van het model

Het Zeven-S Model beschrijft 7 belangrijke aspecten van een organisatie en fungeert als een diagnosechecklist voor de belangrijkste organisatieaspecten. Het systeem is bedoeld om de kwaliteit van organisaties te kunnen beoordelen. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de harde kant van de onderneming, zoals strategie en organisatiestructuur, maar ook aan zachte elementen als managementstijl en personeel. Het 7S-systeem geeft aan waar een organisatie aandacht aan moet besteden. Het model geeft tevens aan dat er relaties tussen de factoren zijn, zo hebben bijvoorbeeld managementstijl en de inzetbaarheid van personeel met elkaar te maken.

Het model wordt het 7S-model genoemd, omdat alle factoren waarmee een organisatie te maken heeft ondergebracht zijn in woorden die met een ‘S’ beginnen.

Toepassing Zeven-S Model

De zeven factoren van het model zijn onderverdeeld in zogenaamde ‘harde s-en’en ‘zachte s-en’. De harde factoren zijn goed vast te stellen in te identificeren. Deze zijn vastgelegd in de strategie van de onderneming, in de structuur van de organisatie, in documenten enz. Dit zijn Strategie, Structuur en Systemen.

De zachte factoren zijn moeilijker te beschrijven omdat deze onderdeel zijn van de cultuur en het klimaat van de onderneming en steeds aan verandering onderhevig zijn. Ze worden voor het grootste deel bepaald door de mensen die er op dat moment werkzaam zijn. Hierdoor wordt de beïnvloeding van deze elementen bemoeilijkt. Ze worden de zachte factoren genoemd, maar ze kunnen een stevige impact hebben op de harde factoren. 

– Organisaties die effectief zijn hebben een evenwicht gevonden tussen alle zeven factoren. Wanneer één factor wijzigt heeft dit bijna altijd een effect op één of meerdere andere factoren.

Significante waarden (Shared values)

De cultuur wordt door alle leden van een organisatie mede bepaald en omvat het geheel van gedeelde opvattingen, gemeenschappelijke waarden en normen. Het is het gemeenschappelijke element dat zin geeft aan de wijze waarop de organisatie haar bestaanrecht ontleent. Is er sprake van een meer resultaat gedreven cultuur (veel risico’s nemen) of een meer proces gerichte cultuur (risico mijdend)?

Strategie (Strategy)

De strategie betreft de doelstellingen van een organisatie en de wegen waarlangs de organisatie deze tracht te bereiken. Is er vanuit het geformuleerde ‘mission statement’ een organisatiebrede overeenstemming en consistentie in doelstellingen in bijvoorbeeld een markt-, klant- of meer productgerichte benadering?

Structuur (Structure)

De structuur van een organisatie betreft de verdeling en groepering van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in een afgestemde ordening van uitvoerende activiteiten en functies. Is de organisatie meer gecentraliseerd met weinig bevoegdheden voor de individuele leden of bestaat de organisatie uit meerdere autonome eenheden met elk hun eigen bevoegdheden?

Systemen (Systems)

Systemen omvat alle formele en informele werkwijzen, procedures, voorschriften en afspraken volgens welke de processen dienen te verlopen. Essentieel is de uitvoering te vergelijken met de vastgestelde standaards, de verschillen te identificeren en in geval van een significant verschil maatregelen te nemen om te verzekeren dat alle middelen op een effectieve en efficiënte wijze worden gebruikt om de doelen van de organisatie te verwezenlijken.

Stijl van management (Style of Management)

Stijl verwijst naar de managementstijl, daarmee bedoelen we niet de persoonlijkheid van de personen uit het (top)management, maar wel de manier waarop handelen en gedrag van de managers op de medewerkers in de organisatie overkomen. Zijn de managers directief of meer coachend naar hun medewerkers? Doorslaggevend is niet in wat er wordt gezegd, maar in wat het management doet.

Sleutelvaardigheden (Skills)

Sleutelbekwaamheden tenslotte focust op wat de eigen organisatie doet schitteren. Waar is de organisatie goed in? Te denken valt aan organisaties die bekend zijn vanwege de dienstverlening, innovatieve kracht of productievermogen. Werken er veel ervaren medewerkers in de organisatie die vrijheid van handelen nodig hebben of meer onervaren medewerkers waarbij een zekere sturing van bovenaf gewenst is?

Staf (Staff)

Het personeel of de bemensing verwijst naar een aantal zaken. Enerzijds zijn dat zaken als afwezigheid, verzuim en het opleidingsniveau. Anderzijds betreft het abstractere zaken zoals motivatie en flexibiliteit van de medewerkers.

Resultaat van het Zeven-S Model

Het resultaat geeft aan of de factoren van de onderneming in balans zijn en daarmee wordt de effectiviteit van de onderneming bepaald. Het model biedt bij een strategisch plan de mogelijkheid om de zeven factoren van de huidige situatie af te zetten tegen de zeven factoren van de nieuwe situatie en zo vast te stellen of de nieuwe strategie niet alleen in de harde factoren wordt ondersteund, maar tevens in de zachte factoren.

Aandachtsgebieden Zeven-S Model

Veel ondernemingen sturen uitsluitend op de harde factoren en zijn hiermee nauwelijks effectief.

Onderzoekers hanteren het model vaak als een checklist en beschrijven de zeven factoren apart. Het onderling met elkaar in verband en in evenwicht brengen wordt vaak niet gedaan. 

Het model beoogt een diagnose tool te zijn. Men kan dit uitsluitend op een juiste wijze hanteren wanneer de diagnose afgezet wordt tegen vele andere bedrijven die eenzelfde diagnose hebben gedaan. Deze database is alleen beschikbaar via McKinsey.

Auteur: R. Pascale, T. Peters, R.Waterman

Jaar ontwikkeld: 1980

Naam: McKinsey 7-S

Literatuur van het model

Pieters Thomas J., Waterman Robert H. In search of excellence. Profile Business

Waterman, R. Jr., Peters, T. en Phillips, J.R. (1980). Structure is not organization. Bridgeport, M. Wiener.

Pascale, R., (1981). The Art of Japanese Management, Athos, Penguin Books Ltd 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download dit artikel (PDF)

Zeven-S Model

Doel: Analyse interne organisatie

Achtergrond van het model

Het Zeven-S Model beschrijft 7 belangrijke aspecten van een organisatie en fungeert als een diagnosechecklist voor de belangrijkste organisatieaspecten. Het systeem is bedoeld om de kwaliteit van organisaties te kunnen beoordelen. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de harde kant van de onderneming, zoals strategie en organisatiestructuur, maar ook aan zachte elementen als managementstijl en personeel. Het 7S-systeem geeft aan waar een organisatie aandacht aan moet besteden. Het model geeft tevens aan dat er relaties tussen de factoren zijn, zo hebben bijvoorbeeld managementstijl en de inzetbaarheid van personeel met elkaar te maken.

Het model wordt het 7S-model genoemd, omdat alle factoren waarmee een organisatie te maken heeft ondergebracht zijn in woorden die met een ‘S’ beginnen.

Toepassing Zeven-S Model

De zeven factoren van het model zijn onderverdeeld in zogenaamde ‘harde s-en’en ‘zachte s-en’. De harde factoren zijn goed vast te stellen in te identificeren. Deze zijn vastgelegd in de strategie van de onderneming, in de structuur van de organisatie, in documenten enz. Dit zijn Strategie, Structuur en Systemen.

De zachte factoren zijn moeilijker te beschrijven omdat deze onderdeel zijn van de cultuur en het klimaat van de onderneming en steeds aan verandering onderhevig zijn. Ze worden voor het grootste deel bepaald door de mensen die er op dat moment werkzaam zijn. Hierdoor wordt de beïnvloeding van deze elementen bemoeilijkt. Ze worden de zachte factoren genoemd, maar ze kunnen een stevige impact hebben op de harde factoren. 

– Organisaties die effectief zijn hebben een evenwicht gevonden tussen alle zeven factoren. Wanneer één factor wijzigt heeft dit bijna altijd een effect op één of meerdere andere factoren.

Significante waarden (Shared values)

De cultuur wordt door alle leden van een organisatie mede bepaald en omvat het geheel van gedeelde opvattingen, gemeenschappelijke waarden en normen. Het is het gemeenschappelijke element dat zin geeft aan de wijze waarop de organisatie haar bestaanrecht ontleent. Is er sprake van een meer resultaat gedreven cultuur (veel risico’s nemen) of een meer proces gerichte cultuur (risico mijdend)?

Strategie (Strategy)

De strategie betreft de doelstellingen van een organisatie en de wegen waarlangs de organisatie deze tracht te bereiken. Is er vanuit het geformuleerde ‘mission statement’ een organisatiebrede overeenstemming en consistentie in doelstellingen in bijvoorbeeld een markt-, klant- of meer productgerichte benadering?

Structuur (Structure)

De structuur van een organisatie betreft de verdeling en groepering van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in een afgestemde ordening van uitvoerende activiteiten en functies. Is de organisatie meer gecentraliseerd met weinig bevoegdheden voor de individuele leden of bestaat de organisatie uit meerdere autonome eenheden met elk hun eigen bevoegdheden?

Systemen (Systems)

Systemen omvat alle formele en informele werkwijzen, procedures, voorschriften en afspraken volgens welke de processen dienen te verlopen. Essentieel is de uitvoering te vergelijken met de vastgestelde standaards, de verschillen te identificeren en in geval van een significant verschil maatregelen te nemen om te verzekeren dat alle middelen op een effectieve en efficiënte wijze worden gebruikt om de doelen van de organisatie te verwezenlijken.

Stijl van management (Style of Management)

Stijl verwijst naar de managementstijl, daarmee bedoelen we niet de persoonlijkheid van de personen uit het (top)management, maar wel de manier waarop handelen en gedrag van de managers op de medewerkers in de organisatie overkomen. Zijn de managers directief of meer coachend naar hun medewerkers? Doorslaggevend is niet in wat er wordt gezegd, maar in wat het management doet.

Sleutelvaardigheden (Skills)

Sleutelbekwaamheden tenslotte focust op wat de eigen organisatie doet schitteren. Waar is de organisatie goed in? Te denken valt aan organisaties die bekend zijn vanwege de dienstverlening, innovatieve kracht of productievermogen. Werken er veel ervaren medewerkers in de organisatie die vrijheid van handelen nodig hebben of meer onervaren medewerkers waarbij een zekere sturing van bovenaf gewenst is?

Staf (Staff)

Het personeel of de bemensing verwijst naar een aantal zaken. Enerzijds zijn dat zaken als afwezigheid, verzuim en het opleidingsniveau. Anderzijds betreft het abstractere zaken zoals motivatie en flexibiliteit van de medewerkers.

Resultaat van het Zeven-S Model

Het resultaat geeft aan of de factoren van de onderneming in balans zijn en daarmee wordt de effectiviteit van de onderneming bepaald. Het model biedt bij een strategisch plan de mogelijkheid om de zeven factoren van de huidige situatie af te zetten tegen de zeven factoren van de nieuwe situatie en zo vast te stellen of de nieuwe strategie niet alleen in de harde factoren wordt ondersteund, maar tevens in de zachte factoren.

Aandachtsgebieden Zeven-S Model

Veel ondernemingen sturen uitsluitend op de harde factoren en zijn hiermee nauwelijks effectief.

Onderzoekers hanteren het model vaak als een checklist en beschrijven de zeven factoren apart. Het onderling met elkaar in verband en in evenwicht brengen wordt vaak niet gedaan. 

Het model beoogt een diagnose tool te zijn. Men kan dit uitsluitend op een juiste wijze hanteren wanneer de diagnose afgezet wordt tegen vele andere bedrijven die eenzelfde diagnose hebben gedaan. Deze database is alleen beschikbaar via McKinsey.

Auteur: R. Pascale, T. Peters, R.Waterman

Jaar ontwikkeld: 1980

Naam: McKinsey 7-S

Literatuur van het model

Pieters Thomas J., Waterman Robert H. In search of excellence. Profile Business

Waterman, R. Jr., Peters, T. en Phillips, J.R. (1980). Structure is not organization. Bridgeport, M. Wiener.

Pascale, R., (1981). The Art of Japanese Management, Athos, Penguin Books Ltd 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download ‘Zeven-S Model’ als PDF

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het downloaden van dit artikel ontvang je diverse tips over Business modellen. Met het downloaden ga je akkoord met ons privacy statement.