Meer informatie over de Training Agile werken?
Neem vrijblijvend contact op.

Training Agile werken

De wereld verandert. In rap tempo volgen (technologische) ontwikkelingen elkaar op. Dat heeft ook gevolgen voor het projectmanagement. Opdrachtgevers en klanten krijgen constant input voor nieuwe ideeën en op nieuwe wensen op basis van die ideeën. Dat betekent dat het doel of eindresultaat van projecten zelfs nog tijdens het proces kan veranderen. De uitvoerende organisatie moet wendbaar zijn om daarmee om te kunnen gaan. Met een training Agile werken leren we je hoe je jouw business van die wendbaarheid voorziet.

Geen methode, wel filosofie

Agile werken is geen methode waarmee je resultaten behaalt. Het is meer een filosofie of denkwijze. Een theoretisch raamwerk dat inzicht biedt in de manier waarop je je projectmanagement dusdanig in kan richten, zodat je makkelijker kunt anticiperen op de continue veranderingen op de markt. Het fundament van agile werken ligt in het opsplitsen van grote, complexe opdrachten in kleinere, overzichtelijke projecten met kleinere doelstellingen. Die doelen worden vervolgens in iteraties (korte perioden of sprints) behaald en de vorderingen gepresenteerd.

Bijsturen d.m.v. korte sprints

Door steeds korte sprints te trekken en die kleinere projecten af te ronden kan er in het geval van gewijzigde situatie of klantwens nog tijdens het proces worden bijgestuurd. Alleen de doelstelling van de volgende iteratie hoeft immers te worden vastgesteld of aangepast. In plaats van alle details vooraf op te tekenen, ligt het eindproduct en de weg daar naartoe nog niet vast bij aanvang van het project. Het resultaat? Een product dat beter voldoet aan de wensen van de opdrachtgever – en een meer tevreden klant.

Voordat de vraag gesteld is, is het antwoord al veranderd

De Agile filosofie is in het leven geroepen om de ontwikkeling van software te optimaliseren. Maar tegenwoordig zijn er meer bedrijven en branches die belang hebben bij een training Agile werken. Er zijn veel industrieën die te maken hebben met een continue verandering in de markt. Denk maar aan de online veranderingen die de retail- en marketingwereld op hun kop blijven zetten. Zolang je te maken hebt met productontwikkeling of servicegerichte dienstverlening helpt een agile werkmentaliteit je om continu verbeteringen door te voeren.

Informatie aanvragen

Meer informatie over de Training Agile werken?
Neem vrijblijvend contact op.