Meer informatie over de Workshop Scrum methodiek?
Neem vrijblijvend contact op.

Workshop Scrum methodiek

Projectmanagement is voor de meeste teamleiders, (product)managers en ondernemers een dagelijkse bezigheid. Het voorbereiden, opzetten en begeleiden van grote, complexe projecten met flinke budgetten en strakke planningen kan echter zorgen voor een hoge werkdruk, stress en een gebrek aan overzicht. Al helemaal in de creatieve industrieën waar projecten en productontwikkelingen geen vastomlijnd resultaat kennen. Met de workshop Scrum leer je agile werken om die werkdruk te beperken en de workflow te verbeteren.

Waarom agile scrum?

De Scrum methode biedt een raamwerk voor effectief projectmanagement. Het wordt vooral gebruikt in de ICT sector en softwareontwikkeling, maar is inmiddels ook doorgedrongen in tot andere organisaties. Bij deze vorm van werken teams in korte tijdsperioden (sprints) toe naar een resultaat, om vervolgens met de opdrachtgever of klant te overleggen. Op die manier kan men het project tijdens de uitvoering bijsturen op basis van de wensen en behoeften van de klant. Die veranderen immers nog wel eens.

De Scrum methode is er niet alleen voor grote opdrachten. Ook bij de kleinere projecten zorgen de scrumprincipes ervoor dat teams niet structureel boven hun capaciteit presteren en overbelast raken. Het is er immers op gefocust op een goede flow te realiseren waarin teamleden beter samenwerken en doorgaans sneller en beter resultaat weten te boeken. Bovendien kun je met meer tussentijds klantcontact het eindresultaat beter laten aansluiten op de wensen van de opdrachtgever. Ergo, meer tevreden klanten.

Samenwerking is het succes van scrum

De toegevoegde waarde van de workshop Scrum ligt vooral in het creëren van voorwaarden voor een optimale samenwerking tussen en binnen teams. Daarvoor kent de methode drie Scrum rollen met ieder hun eigen verantwoordelijkheden: de product owner, het development team en de Scrum master.

  • Product owner: de persoon of personen die beslissen welk product er binnen een gegeven deadline moet worden afgeleverd en aan welke eisen het moet voldoen. Je kunt hierbij denken aan de bedrijfseigenaar, maar ook aan opdrachtgevers of eindgebruikers.
  • Development team: de teams die daadwerkelijk aan het product werken en de ontwikkelingen na iedere sprint aan de product owner presenteren. Vaak kent ieder team een eigen specialisatie – en eigen verantwoordelijkheid.
  • Scrum Master: dit is de persoon die het proces overziet, begeleidt en bijstuurt en verbetert als dat nodig is. Je kunt de Scrum master zien als de bewaker of coach van het Scrum proces.

Informatie aanvragen

Meer informatie over de Workshop Scrum methodiek?
Neem vrijblijvend contact op.